تاریخی

تاریخی

Vikings 2013
دانلود سریال Vikings 2013 (وایکینگ‌ها) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین دانلود سریال Vikings 2013 (وایکینگ‌ها) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین دانلود سریال Vikings 2013 (وایکینگ‌ها) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

8.5

imdb-icon

8.8

cinama-icon
Chernobyl 2019
دانلود مینی سریال Chernobyl 2019 (چرنوبیل) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین دانلود مینی سریال Chernobyl 2019 (چرنوبیل) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین دانلود مینی سریال Chernobyl 2019 (چرنوبیل) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

9.4

imdb-icon

9

cinama-icon
Band of Brothers 2001
دانلود مینی سریال Band of Brothers 2001 (جوخه برادران) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین دانلود مینی سریال Band of Brothers 2001 (جوخه برادران) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین دانلود مینی سریال Band of Brothers 2001 (جوخه برادران) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

9.4

imdb-icon

8.9

cinama-icon
Schindler's List 1993
دانلود فیلم Schindler’s List 1993 (فهرست شیندلر) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

9

imdb-icon

8.5

cinama-icon
The Crown 2016
دانلود سریال The Crown 2016 (تاج) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین دانلود سریال The Crown 2016 (تاج) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین دانلود سریال The Crown 2016 (تاج) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

8.6

imdb-icon

8.5

cinama-icon
Saving Private Ryan 1998
دانلود فیلم Saving Private Ryan 1998 (نجات سرباز رایان) با تماشای آنلاین

8.6

imdb-icon

8.6

cinama-icon
The Last Duel 2021
دانلود فیلم The Last Duel 2021 (آخرین دوئل) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

7.4

imdb-icon

8.1

cinama-icon
Hacksaw Ridge 2016
دانلود فیلم Hacksaw Ridge 2016 (سه تیغ جهنمی) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

8.1

imdb-icon

8.4

cinama-icon
The Last Kingdom 2015
دانلود سریال The Last Kingdom 2015 (آخرین پادشاهی) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین دانلود سریال The Last Kingdom 2015 (آخرین پادشاهی) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین دانلود سریال The Last Kingdom 2015 (آخرین پادشاهی) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

8.5

imdb-icon

8.7

cinama-icon
Dunkirk 2017
دانلود فیلم Dunkirk 2017 (دانکرک) با تماشای آنلاین

7.8

imdb-icon

7.3

cinama-icon
The Favourite 2018
دانلود فیلم The Favourite 2018 (سوگُلی) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

7.5

imdb-icon

7

cinama-icon
The Great 2020
دانلود سریال The Great 2020 (کبیر) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین دانلود سریال The Great 2020 (کبیر) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین دانلود سریال The Great 2020 (کبیر) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

8.2

imdb-icon

7.8

cinama-icon
The Northman 2022
دانلود فیلم The Northman 2022 (شمالی) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

7.4

imdb-icon

6.7

cinama-icon
When They See Us 2019
دانلود مینی سریال When They See Us 2019 (وقتی ما را ببینند) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین دانلود مینی سریال When They See Us 2019 (وقتی ما را ببینند) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین دانلود مینی سریال When They See Us 2019 (وقتی ما را ببینند) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

8.9

imdb-icon

8.8

cinama-icon
Vinland Saga 2019
دانلود انیمه Vinland Saga 2019 (حماسه وینلند) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین دانلود انیمه Vinland Saga 2019 (حماسه وینلند) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین دانلود انیمه Vinland Saga 2019 (حماسه وینلند) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

8.7

mal-icon

8.1

cinama-icon
Hamilton 2020
دانلود فیلم Hamilton 2020 (همیلتون) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

8.4

imdb-icon

8.3

cinama-icon
The Trial of the Chicago 7 2020
دانلود فیلم The Trial of the Chicago 7 2020 (دادگاه شیکاگو ۷) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

7.7

imdb-icon

8

cinama-icon
Braveheart 1995
دانلود فیلم Braveheart 1995 (شجاع‌ دل) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

8.3

imdb-icon

8.5

cinama-icon
Gangs of New York 2002
دانلود فیلم Gangs of New York 2002 (دارودسته‌های نیویورکی) با تماشای آنلاین

7.5

imdb-icon

8.4

cinama-icon
Gone with the Wind 1939
دانلود فیلم Gone with the Wind 1939 (بر باد رفته) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

8.2

imdb-icon

8.9

cinama-icon
Vikings: Valhalla 2021
دانلود سریال Vikings: Valhalla 2021 (وایکینگ‌ها: والهالا) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین دانلود سریال Vikings: Valhalla 2021 (وایکینگ‌ها: والهالا) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین دانلود سریال Vikings: Valhalla 2021 (وایکینگ‌ها: والهالا) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

7.1

imdb-icon

7.7

cinama-icon
Da Vinci's Demons 2013
دانلود سریال Da Vinci’s Demons 2013 (شیاطین داوینچی) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین دانلود سریال Da Vinci’s Demons 2013 (شیاطین داوینچی) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین دانلود سریال Da Vinci’s Demons 2013 (شیاطین داوینچی) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

8

imdb-icon

8.1

cinama-icon
Public Enemies 2009
دانلود فیلم Public Enemies 2009 (دشمنان ملت) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

7

imdb-icon

8.2

cinama-icon
Amadeus 1984
دانلود فیلم Amadeus 1984 (آمادئوس) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

8.3

imdb-icon

8.8

cinama-icon