دانلود فیلم تاریخی

تاریخی

Chernobyl 2019

9.3

imdb-icon

9

cinama-icon
Vikings 2013

8.5

imdb-icon

8.7

cinama-icon
Oppenheimer 2023

8.4

imdb-icon

8.5

cinama-icon
Band of Brothers 2001

9.4

imdb-icon

8.9

cinama-icon
Schindler's List 1993

9

imdb-icon

8.6

cinama-icon
The Crown 2016

8.6

imdb-icon

8.4

cinama-icon
Killers of the Flower Moon 2023

7.7

imdb-icon

7.9

cinama-icon
1899 2022

7.3

imdb-icon

7.5

cinama-icon
Saving Private Ryan 1998

8.6

imdb-icon

8.7

cinama-icon
Hacksaw Ridge 2016

8.1

imdb-icon

8.4

cinama-icon
The Last Kingdom 2015

8.5

imdb-icon

8.7

cinama-icon
Vinland Saga 2019

8.8

mal-icon

8.2

cinama-icon
The Last Duel 2021

7.4

imdb-icon

8.1

cinama-icon
The Great 2020

8.2

imdb-icon

7.9

cinama-icon
Dunkirk 2017

7.8

imdb-icon

7.3

cinama-icon
The Northman 2022

7.1

imdb-icon

6.4

cinama-icon
The Favourite 2018

7.5

imdb-icon

7.1

cinama-icon
Hamilton 2020

8.3

imdb-icon

8.2

cinama-icon
Babylon 2022

7.1

imdb-icon

7.2

cinama-icon
Spartacus 2010

8.5

imdb-icon

8.5

cinama-icon
When They See Us 2019

8.9

imdb-icon

8.8

cinama-icon
Braveheart 1995

8.3

imdb-icon

8.5

cinama-icon
Vikings: Valhalla 2021

7.3

imdb-icon

7.4

cinama-icon
Gone with the Wind 1939

8.2

imdb-icon

8.9

cinama-icon