۲۵۰ فیلم برتر IMDb

The Shawshank Redemption 1994
دانلود فیلم The Shawshank Redemption 1994 (رستگاری در شاوشنک) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۱

9.3

imdb-icon

8.66

cinama-icon
The Godfather 1972
دانلود فیلم The Godfather 1972 (پدرخوانده: قسمت ۱) با تماشای آنلاین
۲

9.2

imdb-icon

8.69

cinama-icon
The Godfather: Part II 1974
دانلود فیلم The Godfather: Part II 1974 (پدرخوانده: قسمت ۲) با تماشای آنلاین
۳

9

imdb-icon

8.68

cinama-icon
The Dark Knight 2008
دانلود فیلم The Dark Knight 2008 (شوالیه تاریکی) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۴

9

imdb-icon

8.67

cinama-icon
12 Angry Men 1957
دانلود فیلم 12 Angry Men 1957 (۱۲ مرد خشمگین) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۵

9

imdb-icon

9.05

cinama-icon
Schindler's List 1993
دانلود فیلم Schindler’s List 1993 (فهرست شیندلر) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۶

8.9

imdb-icon

8.5

cinama-icon
The Lord of the Rings: The Return of the King 2003
دانلود فیلم The Lord of the Rings: The Return of the King 2003 (ارباب حلقه ها ۳: بازگشت شاه) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۷

8.9

imdb-icon

8.91

cinama-icon
Pulp Fiction 1994
دانلود فیلم Pulp Fiction 1994 (قصه عامه‌پسند) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۸

8.9

imdb-icon

8.44

cinama-icon
The Good, the Bad and the Ugly 1966
دانلود فیلم The Good, the Bad and the Ugly 1966 (خوب، بد، زشت) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۹

8.8

imdb-icon

8.81

cinama-icon
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001
دانلود فیلم The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 (ارباب حلقه ها ۱: یاران حلقه) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۱۰

8.8

imdb-icon

8.9

cinama-icon
Fight Club 1999
دانلود فیلم Fight Club 1999 (باشگاه مشت زنی) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۱۱

8.8

imdb-icon

8.51

cinama-icon
Forrest Gump 1994
دانلود فیلم Forrest Gump 1994 (فارست گامپ) با تماشای آنلاین
۱۲

8.8

imdb-icon

8.64

cinama-icon
Inception 2010
دانلود فیلم Inception 2010 (تلقین) با تماشای آنلاین
۱۳

8.8

imdb-icon

8.66

cinama-icon
The Lord of the Rings: The Two Towers 2002
دانلود فیلم The Lord of the Rings: The Two Towers 2002 (ارباب حلقه ها ۲: دو برج) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۱۴

8.7

imdb-icon

8.9

cinama-icon
Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980
دانلود فیلم Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back 1980 (جنگ ستارگان ۵: امپراتوری ضربه می‌زند) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۱۵

8.7

imdb-icon

8.03

cinama-icon
The Matrix 1999
دانلود فیلم The Matrix 1999 (ماتریکس) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۱۶

8.7

imdb-icon

8.64

cinama-icon
Goodfellas 1990
دانلود فیلم Goodfellas 1990 (رفقای خوب) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۱۷

8.7

imdb-icon

8.45

cinama-icon
One Flew Over the Cuckoo's Nest 1975
دانلود فیلم One Flew Over the Cuckoo’s Nest 1975 (پرواز بر فراز آشیانه فاخته) با تماشای آنلاین
۱۸

8.7

imdb-icon

8.9

cinama-icon
Seven Samurai 1954
دانلود فیلم Seven Samurai 1954 (هفت سامورایی) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۱۹

8.6

imdb-icon

8.56

cinama-icon
The Silence of the Lambs 1991
دانلود فیلم The Silence of the Lambs 1991 (سکوت بره‌ها) با تماشای آنلاین
۲۱

8.6

imdb-icon

8.25

cinama-icon
Spider-Man: No Way Home 2021
دانلود فیلم Spider-Man: No Way Home 2021 (مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست)
۲۲

8.7

imdb-icon

8.12

cinama-icon
City of God 2002
دانلود فیلم City of God 2002 (شهر خدا) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۲۳

8.6

imdb-icon

8.15

cinama-icon
It's a Wonderful Life 1946
دانلود فیلم It’s a Wonderful Life 1946 (چه زندگی شگفت‌انگیزی) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۲۴

8.6

imdb-icon

8.84

cinama-icon
Life Is Beautiful 1997
دانلود فیلم Life Is Beautiful 1997 (زندگی زیباست) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۲۵

8.6

imdb-icon

8.5

cinama-icon
Saving Private Ryan 1998
دانلود فیلم Saving Private Ryan 1998 (نجات سرباز رایان) با تماشای آنلاین
۲۶

8.6

imdb-icon

8.61

cinama-icon
Star Wars : Episode IV - A New Hope 1977
دانلود فیلم Star Wars : Episode IV – A New Hope 1977 (جنگ ستارگان ۴: امید تازه) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۲۷

8.6

imdb-icon

8.38

cinama-icon
Interstellar 2014
دانلود فیلم Interstellar 2014 (میان‌ستاره‌ای) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۲۸

8.6

imdb-icon

8.6

cinama-icon
Spirited Away 2001
دانلود انیمه Spirited Away 2001 (ربوده شده / شهر اشباح) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۲۹

8.79

mal-icon

8.61

cinama-icon
The Green Mile 1999
دانلود فیلم The Green Mile 1999 (مسیر سبز) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۳۰

8.6

imdb-icon

8.74

cinama-icon
Léon: The Professional 1994
دانلود فیلم Léon: The Professional 1994 (لئون حرفه‌ای) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۳۲

8.5

imdb-icon

8.75

cinama-icon
The Pianist 2002
دانلود فیلم The Pianist 2002 (پیانیست) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۳۴

8.5

imdb-icon

8.65

cinama-icon
Terminator 2: Judgment Day 1991
دانلود فیلم Terminator 2: Judgment Day 1991 (نابودگر ۲: روز قضاوت) با تماشای آنلاین
۳۵

8.5

imdb-icon

8.82

cinama-icon
Back to the Future 1985
دانلود فیلم Back to the Future 1985 (بازگشت به آینده) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۳۶

8.5

imdb-icon

8.43

cinama-icon
The Usual Suspects 1995
دانلود فیلم The Usual Suspects 1995 (مظنونین همیشگی) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۳۷

8.5

imdb-icon

8.25

cinama-icon
The Lion King 1994
دانلود انیمیشن The Lion King 1994 (شیر شاه) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۳۹

8.5

imdb-icon

8.81

cinama-icon
Modern Times 1936
دانلود فیلم Modern Times 1936 (عصر جدید) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۴۰

8.5

imdb-icon

8.79

cinama-icon
Grave of the Fireflies 1988
دانلود انیمه Grave of the Fireflies 1988 (مدفن کرمهای شب‌تاب) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۴۱

8.50

mal-icon

8.7

cinama-icon
American History X 1998
دانلود فیلم American History X 1998 (تاریخ مجهول آمریکایی) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۴۲

8.5

imdb-icon

8.17

cinama-icon
Gladiator 2000
دانلود فیلم Gladiator 2000 (گلادیاتور) با تماشای آنلاین
۴۴

8.5

imdb-icon

8.79

cinama-icon
City Lights 1931
دانلود فیلم City Lights 1931 (روشنایی‌های شهر) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۴۵

8.5

imdb-icon

8.88

cinama-icon
The Departed 2006
دانلود فیلم The Departed 2006 (رفتگان) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۴۶

8.5

imdb-icon

8.52

cinama-icon
The Intouchables 2011
دانلود فیلم The Intouchables 2011 (دست‌نیافتنی‌ها) با تماشای آنلاین
۴۷

8.5

imdb-icon

8.67

cinama-icon
The Prestige 2006
دانلود فیلم The Prestige 2006 (حیثیت) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۴۸

8.5

imdb-icon

8.72

cinama-icon
Casablanca 1942
دانلود فیلم Casablanca 1942 (کازابلانکا) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۴۹

8.5

imdb-icon

8.69

cinama-icon
Once Upon a Time in the West 1968
دانلود فیلم Once Upon a Time in the West 1968 (روزی روزگاری در غرب) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۵۰

8.5

imdb-icon

8.56

cinama-icon
Rear Window 1954
دانلود فیلم Rear Window 1954 (پنجره پُشتی) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۵۱

8.5

imdb-icon

8.77

cinama-icon
Cinema Paradiso 1988
دانلود فیلم Cinema Paradiso 1988 (سینما پارادیزو) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۵۲

8.5

imdb-icon

8.96

cinama-icon
Apocalypse Now 1979
دانلود فیلم Apocalypse Now 1979 (اینک آخرالزمان) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۵۴

8.4

imdb-icon

8.41

cinama-icon
Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark 1981
دانلود فیلم Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark 1981 (ایندیانا جونز: مهاجمان صندوق گمشده) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۵۶

8.4

imdb-icon

8.42

cinama-icon
The Great Dictator 1940
دانلود فیلم The Great Dictator 1940 (دیکتاتور بزرگ) با تماشای آنلاین
۵۷

8.4

imdb-icon

8.74

cinama-icon
Django Unchained 2012
دانلود فیلم Django Unchained 2012 (جانگویِ رها شده) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۵۸

8.4

imdb-icon

8.73

cinama-icon
The Lives of Others 2006
دانلود فیلم The Lives of Others 2006 (زندگی دیگران) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۵۹

8.4

imdb-icon

8.53

cinama-icon
Paths of Glory 1957
دانلود فیلم Paths of Glory 1957 (راه‌های افتخار) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۶۰

8.4

imdb-icon

8.88

cinama-icon
Sunset Blvd. 1950
دانلود فیلم Sunset Blvd. 1950 (سانست بلوار) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۶۱

8.4

imdb-icon

8.42

cinama-icon
Avengers: Infinity War 2018
دانلود فیلم Avengers: Infinity War 2018 (انتقام جویان: جنگ بی نهایت) با تماشای آنلاین
۶۳

8.4

imdb-icon

7.85

cinama-icon
Witness for the Prosecution 1957
دانلود فیلم Witness for the Prosecution 1957 (شاهدی برای محاکمه) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۶۴

8.4

imdb-icon

8.53

cinama-icon
Spider-Man: Into the Spider-Verse 2018
دانلود انیمیشن Spider-Man: Into the Spider-Verse 2018 (مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۶۵

8.4

imdb-icon

8.1

cinama-icon
The Shining 1980
دانلود فیلم The Shining 1980 (درخشش) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۶۶

8.4

imdb-icon

8.31

cinama-icon
Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb 1964
دانلود فیلم Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb 1964 (دکتر استرنجلاو یا: چگونه یاد گرفتم دست از هراس بردارم و به بمب عشق بورزم) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۶۷

8.4

imdb-icon

8.73

cinama-icon
Princess Mononoke 1997
دانلود انیمه Princess Mononoke 1997 (شاهزاده مونونوکه) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۶۸

8.69

mal-icon

8.82

cinama-icon
Your Name. 2016
دانلود انیمه Your Name. 2016 (نام تو) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۷۱

8.89

mal-icon

8.58

cinama-icon
The Dark Knight Rises 2012
دانلود فیلم The Dark Knight Rises 2012 (شوالیه تاریکی بر می خیزد) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۷۳

8.4

imdb-icon

8.68

cinama-icon
Once Upon a Time in America 1984
دانلود فیلم Once Upon a Time in America 1984 (روزی روزگاری در آمریکا) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۷۵

8.3

imdb-icon

8.89

cinama-icon
Avengers: Endgame 2019
دانلود فیلم Avengers: Endgame 2019 (انتقام‌جویان: آخر بازی) با تماشای آنلاین
۷۶

8.4

imdb-icon

7.78

cinama-icon
Capharnaüm (Capernaum) 2018
دانلود فیلم Capharnaüm (Capernaum) 2018 (کفرناحوم) با تماشای آنلاین
۷۷

8.4

imdb-icon

8.03

cinama-icon
High and Low 1963
دانلود فیلم High and Low 1963 (بهشت و جهنم) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۷۹

8.4

imdb-icon

8.69

cinama-icon
Toy Story 1995
دانلود انیمیشن Toy Story 1995 (داستان اسباب بازی) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۸۱

8.3

imdb-icon

9.29

cinama-icon
American Beauty 1999
دانلود فیلم American Beauty 1999 (زیبایی آمریکایی) با تماشای آنلاین
۸۳

8.3

imdb-icon

8.5

cinama-icon
Braveheart 1995
دانلود فیلم Braveheart 1995 (شجاع‌ دل) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۸۴

8.3

imdb-icon

8.5

cinama-icon
Inglourious Basterds 2009
دانلود فیلم Inglourious Basterds 2009 (حرامزاده‌های لعنتی) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۸۵

8.3

imdb-icon

8.34

cinama-icon
Good Will Hunting 1997
دانلود فیلم Good Will Hunting 1997 (ویل هانتینگ خوب) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۸۶

8.3

imdb-icon

8.38

cinama-icon
Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1983
دانلود فیلم Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi 1983 (جنگ ستارگان ۶: بازگشت جدای) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۸۸

8.3

imdb-icon

8.19

cinama-icon
Come and See 1985
دانلود فیلم Come and See 1985 (بیا و بنگر) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۸۹

8.3

imdb-icon

8.05

cinama-icon
2001: A Space Odyssey 1968
دانلود فیلم 2001: A Space Odyssey 1968 (۲۰۰۱:  یک اُدیسه‌ی فضایی) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۹۰

8.3

imdb-icon

8.61

cinama-icon
Reservoir Dogs 1992
دانلود فیلم Reservoir Dogs 1992 (سگ های انباری) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۹۱

8.3

imdb-icon

8.24

cinama-icon
Like Stars on Earth 2007
دانلود فیلم Like Stars on Earth 2007 (ستاره های روی زمین) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۹۲

8.4

imdb-icon

8.11

cinama-icon
Citizen Kane 1941
دانلود فیلم Citizen Kane 1941 (همشهری کین) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۹۶

8.3

imdb-icon

8.31

cinama-icon
Requiem for a Dream 2000
دانلود فیلم Requiem for a Dream 2000 (مرثیه‌ای برای یک رویا) با تماشای آنلاین
۹۷

8.3

imdb-icon

8.26

cinama-icon
Singin' in the Rain 1952
دانلود فیلم Singin’ in the Rain 1952 (آواز در باران) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۹۸

8.3

imdb-icon

8.61

cinama-icon
North by Northwest 1959
دانلود فیلم North by Northwest 1959 (شمال از شمال غربی) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۹۹

8.3

imdb-icon

8.25

cinama-icon
Eternal Sunshine of the Spotless Mind 2004
دانلود فیلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind 2004 (درخشش ابدی یک ذهن پاک) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۱۰۱

8.3

imdb-icon

8.32

cinama-icon
Lawrence of Arabia 1962
دانلود فیلم Lawrence of Arabia 1962 (لورنس عربستان) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۱۰۳

8.3

imdb-icon

8.82

cinama-icon
Full Metal Jacket 1987
دانلود فیلم Full Metal Jacket 1987 (غلاف تمام فلزی) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۱۰۵

8.3

imdb-icon

8.48

cinama-icon
A Clockwork Orange 1971
دانلود فیلم A Clockwork Orange 1971 (پرتقال کوکی) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۱۱۴

8.3

imdb-icon

8.66

cinama-icon
To Kill a Mockingbird 1962
دانلود فیلم To Kill a Mockingbird 1962 (کشتن مرغ مقلد) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۱۲۰

8.2

imdb-icon

8.4

cinama-icon
For a Few Dollars More 1965
دانلود فیلم For a Few Dollars More 1965 (به خاطر چند دلار بیشتر) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۱۲۲

8.2

imdb-icon

8.74

cinama-icon
Indiana Jones and the Last Crusade 1989
دانلود فیلم Indiana Jones and the Last Crusade 1989 (ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۱۲۵

8.2

imdb-icon

8.8

cinama-icon
L.A. Confidential 1997
دانلود فیلم L.A. Confidential 1997 (محرمانه، لُس‌آنجلس) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۱۲۷

8.2

imdb-icon

8.43

cinama-icon
Monty Python and the Holy Grail 1975
دانلود فیلم Monty Python and the Holy Grail 1975 (مانتی پایتون و جام مقدس) با تماشای آنلاین
۱۳۵

8.2

imdb-icon

8.57

cinama-icon
Children of Heaven 1997
دانلود فیلم Children of Heaven 1997 (بچه های آسمان) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۱۳۹

8.3

imdb-icon

8.46

cinama-icon
Howl's Moving Castle 2004
دانلود انیمه Howl’s Moving Castle 2004 (قصر متحرک هاول) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۱۴۱

8.66

mal-icon

8.78

cinama-icon
The Wolf of Wall Street 2013
دانلود فیلم The Wolf of Wall Street 2013 (گرگ وال اِستریت) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۱۴۲

8.2

imdb-icon

8.52

cinama-icon
Judgment at Nuremberg 1961
دانلود فیلم Judgment at Nuremberg 1961 (دادگاهی در نورنبرگ) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۱۴۳

8.2

imdb-icon

8.28

cinama-icon
There Will Be Blood 2007
دانلود فیلم There Will Be Blood 2007 (خون به پا می‌شود) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۱۴۴

8.2

imdb-icon

8.55

cinama-icon
The Treasure of the Sierra Madre 1948
دانلود فیلم The Treasure of the Sierra Madre 1948 (گنج‌های سیرا مادره) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۱۴۷

8.2

imdb-icon

8.5

cinama-icon
The Secret in Their Eyes 2009
دانلود فیلم The Secret in Their Eyes 2009 (رازی در چشمان آنها) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۱۵۰

8.2

imdb-icon

8.09

cinama-icon
My Neighbor Totoro 1988
دانلود فیلم My Neighbor Totoro 1988 (همسایه من توتورو) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۱۵۳

8.27

mal-icon

8.39

cinama-icon
Lock, Stock and Two Smoking Barrels 1998
دانلود فیلم Lock, Stock and Two Smoking Barrels 1998 (چخماق، قنداق و دو لوله پر از دود) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۱۵۵

8.2

imdb-icon

8.5

cinama-icon
No Country for Old Men 2007
دانلود فیلم No Country for Old Men 2007 (جایی برای پیرمردها نیست) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۱۵۶

8.1

imdb-icon

8.16

cinama-icon
Dial M for Murder 1954
دانلود فیلم Dial M for Murder 1954 (ام را به نشانه مرگ بگیر) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۱۵۸

8.2

imdb-icon

8.37

cinama-icon
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri 2017
دانلود فیلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri 2017 (سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۱۶۱

8.1

imdb-icon

8.15

cinama-icon
Wild Strawberries 1957
دانلود فیلم Wild Strawberries 1957 (توت‌فرنگی‌های وحشی) با تماشای آنلاین
۱۶۸

8.2

imdb-icon

8.52

cinama-icon
Memories of Murder 2003
دانلود فیلم Memories of Murder 2003 (خاطرات یک قتل) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۱۷۰

8.1

imdb-icon

8.39

cinama-icon
The Bridge on the River Kwai 1957
دانلود فیلم The Bridge on the River Kwai 1957 (پل رودخانه‌ی کووای) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۱۷۵

8.1

imdb-icon

8.05

cinama-icon
Kill Bill: Vol. 1 2003
دانلود فیلم Kill Bill: Vol. 1 2003 (بیل را بکش: بخش ۱) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۱۷۸

8.1

imdb-icon

8.22

cinama-icon
Gone with the Wind 1939
دانلود فیلم Gone with the Wind 1939 (بر باد رفته) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین
۱۸۰

8.1

imdb-icon

8.76

cinama-icon