باکس آفیس

 • هفته:

  ۱

 • فروش هفتگی:

  $22.0M

 • فروش کل:

  $22.0M

 • بودجه:

  -

0

(0)

cinama-icon

imdb-icon
Top Gun: Maverick 2022
۲
 • هفته:

  ۱۹

 • فروش هفتگی:

  $1.2M

 • فروش کل:

  $713.5M

 • بودجه:

  $170,000,000

8

(274)

cinama-icon

8.4

(372K)

imdb-icon
Moonage Daydream 2022
۳
 • هفته:

  ۳

 • فروش هفتگی:

  $856K

 • فروش کل:

  $3.4M

 • بودجه:

  -

0

(0)

cinama-icon

8.2

(1.3K)

imdb-icon
 • هفته:

  ۳

 • فروش هفتگی:

  $725K

 • فروش کل:

  $8.3M

 • بودجه:

  -

7

(2)

cinama-icon

imdb-icon
Running the Bases 2022
۵
 • هفته:

  ۳

 • فروش هفتگی:

  $113K

 • فروش کل:

  $1.3M

 • بودجه:

  -

0

(0)

cinama-icon

5.2

(131)

imdb-icon
 • هفته:

  ۱

 • فروش هفتگی:

  $20K

 • فروش کل:

  $20K

 • بودجه:

  -

0

(0)

cinama-icon

7.2

(1.8K)

imdb-icon
On the Come Up 2022
۷
 • هفته:

  ۲

 • فروش هفتگی:

  $15K

 • فروش کل:

  $229K

 • بودجه:

  -

0

(0)

cinama-icon

6.4

(59)

imdb-icon
Marcel the Shell with Shoes On 2021
۸
 • هفته:

  ۱۵

 • فروش هفتگی:

  $9K

 • فروش کل:

  $6.3M

 • بودجه:

  -

8.5

(2)

cinama-icon

8

(4.9K)

imdb-icon
Everything Everywhere All at Once 2022
۹
 • هفته:

  ۲۸

 • فروش هفتگی:

  $6K

 • فروش کل:

  $70.0M

 • بودجه:

  -

7.1

(121)

cinama-icon

8.2

(179.4K)

imdb-icon
Bodies Bodies Bodies 2022
۱۰
 • هفته:

  ۹

 • فروش هفتگی:

  $2K

 • فروش کل:

  $11.4M

 • بودجه:

  -

8.3

(3)

cinama-icon

6.8

(9.2K)

imdb-icon