باکس آفیس

Jurassic World: Dominion 2022
۱
 • هفته:

  ۱

 • فروش هفتگی:

  $145.1M

 • فروش کل:

  $145.1M

 • بودجه:

  -

7.6

(8)

cinama-icon

6

(45K)

imdb-icon
Top Gun: Maverick 2022
۲
 • هفته:

  ۳

 • فروش هفتگی:

  $51.9M

 • فروش کل:

  $395.2M

 • بودجه:

  -

7.2

(39)

cinama-icon

8.6

(184K)

imdb-icon
Doctor Strange in the Multiverse of Madness 2022
۳
 • هفته:

  ۶

 • فروش هفتگی:

  $5.2M

 • فروش کل:

  $398.1M

 • بودجه:

  -

7.2

(126)

cinama-icon

7.2

(230.3K)

imdb-icon
The Bad Guys 2022
۴
 • هفته:

  ۸

 • فروش هفتگی:

  $2.5M

 • فروش کل:

  $91.8M

 • بودجه:

  -

8.1

(31)

cinama-icon

6.9

(21.2K)

imdb-icon
Bob's Burgers: The Movie 2022
۵
 • هفته:

  ۳

 • فروش هفتگی:

  $2.5M

 • فروش کل:

  $27.2M

 • بودجه:

  -

10

(1)

cinama-icon

imdb-icon
Downton Abbey: A New Era 2022
۶
 • هفته:

  ۴

 • فروش هفتگی:

  $1.8M

 • فروش کل:

  $40.1M

 • بودجه:

  -

8.5

(6)

cinama-icon

7.6

(10.9K)

imdb-icon
Everything Everywhere All at Once 2022
۷
 • هفته:

  ۱۲

 • فروش هفتگی:

  $1.3M

 • فروش کل:

  $63.1M

 • بودجه:

  -

7.4

(87)

cinama-icon

8.3

(122.2K)

imdb-icon
Firestarter 2022
۸
 • هفته:

  ۵

 • فروش هفتگی:

  $833K

 • فروش کل:

  $9.3M

 • بودجه:

  -

4.5

(2)

cinama-icon

4.6

(10.8K)

imdb-icon
Sonic the Hedgehog 2 2022
۹
 • هفته:

  ۱۰

 • فروش هفتگی:

  $751K

 • فروش کل:

  $189.9M

 • بودجه:

  -

7.4

(57)

cinama-icon

6.6

(46.2K)

imdb-icon
 • هفته:

  ۱

 • فروش هفتگی:

  $620K

 • فروش کل:

  $620K

 • بودجه:

  -

-

cinama-icon

-

imdb-icon