باکس آفیس

Knock at the Cabin 2023
۱
 • هفته:

  ۱

 • فروش هفتگی:

  $14.1M

 • فروش کل:

  $14.1M

 • بودجه:

  -

0

(0)

cinama-icon

imdb-icon
80 for Brady 2023
۲
 • هفته:

  ۱

 • فروش هفتگی:

  $12.7M

 • فروش کل:

  $12.7M

 • بودجه:

  -

10

(1)

cinama-icon

5.9

(1.1K)

imdb-icon
Avatar 2: The Way of Water 2022
۳
 • هفته:

  ۸

 • فروش هفتگی:

  $11.3M

 • فروش کل:

  $637.0M

 • بودجه:

  $250,000,000

8

(21)

cinama-icon

7.8

(281.5K)

imdb-icon
Puss in Boots: The Last Wish 2022
۵
 • هفته:

  ۷

 • فروش هفتگی:

  $7.9M

 • فروش کل:

  $151.2M

 • بودجه:

  -

8.8

(54)

cinama-icon

7.9

(51.4K)

imdb-icon
A Man Called Otto 2022
۶
 • هفته:

  ۶

 • فروش هفتگی:

  $4.2M

 • فروش کل:

  $53.1M

 • بودجه:

  -

5

(3)

cinama-icon

7.6

(9.6K)

imdb-icon
 • هفته:

  ۵

 • فروش هفتگی:

  $3.8M

 • فروش کل:

  $87.6M

 • بودجه:

  -

6.7

(53)

cinama-icon

6.4

(55.3K)

imdb-icon
 • هفته:

  ۳

 • فروش هفتگی:

  $3.7M

 • فروش کل:

  $23.0M

 • بودجه:

  -

0

(0)

cinama-icon

imdb-icon
 • هفته:

  ۲

 • فروش هفتگی:

  $2.7M

 • فروش کل:

  $14.3M

 • بودجه:

  -

0

(0)

cinama-icon

imdb-icon