باکس آفیس

Bob Marley: One Love 2024
۱
 • هفته:

  ۲

 • فروش هفتگی:

  $14M

 • فروش کل:

  $71M

 • بودجه:

  -

0

(0)

cinama-icon

6.6

(4.9K)

imdb-icon
Madame Web 2024
۴
 • هفته:

  ۲

 • فروش هفتگی:

  $6M

 • فروش کل:

  $35M

 • بودجه:

  -

5.5

(6)

cinama-icon

3.8

(15.7K)

imdb-icon
 • هفته:

  ۱۰

 • فروش هفتگی:

  $3M

 • فروش کل:

  $120M

 • بودجه:

  $70,000,000

7.9

(48)

cinama-icon

6.7

(17.3K)

imdb-icon
 • هفته:

  ۴

 • فروش هفتگی:

  $2.8M

 • فروش کل:

  $42M

 • بودجه:

  -

8.5

(6)

cinama-icon

6

(21.1K)

imdb-icon
 • هفته:

  ۱۱

 • فروش هفتگی:

  $2.5M

 • فروش کل:

  $214M

 • بودجه:

  -

7.1

(57)

cinama-icon

7.1

(99.9K)

imdb-icon
Drive-Away Dolls 2023
۸
 • هفته:

  ۱

 • فروش هفتگی:

  $2.4M

 • فروش کل:

  $2.4M

 • بودجه:

  -

0

(0)

cinama-icon

imdb-icon
The Beekeeper 2024
۹
 • هفته:

  ۷

 • فروش هفتگی:

  $2M

 • فروش کل:

  $63M

 • بودجه:

  -

5.9

(66)

cinama-icon

6.4

(57.6K)

imdb-icon