۱۰۰ سریال برتر سی نما

Game of Thrones 2011
۱

9.2

imdb-icon

8.8

cinama-icon
Breaking Bad 2008
۲

9.5

imdb-icon

9.3

cinama-icon
Friends 1994
۳

8.9

imdb-icon

9

cinama-icon
Rick and Morty 2013
۴

9.2

imdb-icon

9.2

cinama-icon
Money Heist 2017
۵

8.2

imdb-icon

8.5

cinama-icon
The Walking Dead 2010
۶

8.2

imdb-icon

8.2

cinama-icon
Westworld 2016
۷

8.6

imdb-icon

8.8

cinama-icon
Vikings 2013
۸

8.5

imdb-icon

8.8

cinama-icon
Peaky Blinders 2013
۹

8.8

imdb-icon

8.9

cinama-icon
13 Reasons Why 2017
۱۰

7.5

imdb-icon

8

cinama-icon
Prison Break 2005
۱۱

8.3

imdb-icon

8.7

cinama-icon
The Big Bang Theory 2007
۱۵

8.2

imdb-icon

8.7

cinama-icon
Better Call Saul 2015
۱۶

8.8

imdb-icon

9.2

cinama-icon
Stranger Things 2016
۱۸

8.7

imdb-icon

8.8

cinama-icon
How I Met Your Mother 2005
۱۹

8.3

imdb-icon

9

cinama-icon
True Detective 2014
۲۱

8.9

imdb-icon

9

cinama-icon
The Witcher 2019
۲۴

8.2

imdb-icon

8.4

cinama-icon
Sex Education 2019
۲۶

8.4

imdb-icon

8.4

cinama-icon
House of Cards 2013
۲۷

8.7

imdb-icon

9

cinama-icon
Supernatural 2005
۲۹

8.5

imdb-icon

8.7

cinama-icon
The Grand Tour 2016
۳۱

8.7

imdb-icon

9.3

cinama-icon
The Queen's Gambit 2020
۳۳

8.6

imdb-icon

8.3

cinama-icon
The Vampire Diaries 2009
۳۴

7.7

imdb-icon

7.8

cinama-icon
Black Mirror 2011
۳۵

8.8

imdb-icon

9

cinama-icon
The Sopranos 1999
۴۰

9.2

imdb-icon

9.4

cinama-icon
Band of Brothers 2001
۴۲

9.4

imdb-icon

8.9

cinama-icon
The Handmaid's Tale 2017
۴۴

8.4

imdb-icon

7.9

cinama-icon
The Mandalorian 2019
۴۵

8.7

imdb-icon

8.9

cinama-icon
Love, Death & Robots 2019
۴۶

8.4

imdb-icon

8.9

cinama-icon
The Leftovers 2014
۴۸

8.4

imdb-icon

8.9

cinama-icon
The Originals 2013
۵۱

8.4

imdb-icon

8.6

cinama-icon
Person of Interest 2011
۵۵

8.4

imdb-icon

9.1

cinama-icon
Avatar: The Last Airbender 2003
۵۶

9.3

imdb-icon

9.2

cinama-icon
Mindhunter 2017
۵۷

8.6

imdb-icon

8.9

cinama-icon
BoJack Horseman 2014
۵۸

8.8

imdb-icon

9

cinama-icon
Persia's Got Talent 2020
۶۰

4.8

imdb-icon

3.8

cinama-icon
The Punisher 2017
۶۱

8.5

imdb-icon

8.6

cinama-icon
Big Little Lies 2017
۶۲

8.5

imdb-icon

8.4

cinama-icon
Gravity Falls 2012
۶۴

8.9

imdb-icon

9

cinama-icon
The End of the F***ing World 2017
۶۶

8.1

imdb-icon

8.5

cinama-icon
The Haunting of Hill House 2018
۶۷

8.6

imdb-icon

8.9

cinama-icon
Brooklyn Nine-Nine 2013
۷۰

8.5

imdb-icon

8.7

cinama-icon
SpongeBob SquarePants 1999
۷۱

8.2

imdb-icon

9.3

cinama-icon
This Is Us 2016
۷۳

8.7

imdb-icon

8.8

cinama-icon
Arcane: League of Legends 2021
۷۴

9.1

imdb-icon

9.2

cinama-icon
Planet Earth II 2016
۷۷

9.5

imdb-icon

9.1

cinama-icon
Sons of Anarchy 2008
۸۳

8.6

imdb-icon

9

cinama-icon
The Last Kingdom 2015
۸۴

8.5

imdb-icon

8.8

cinama-icon
House M.D. 2004
۸۶

8.7

imdb-icon

9.1

cinama-icon
American Gods 2017
۸۷

7.7

imdb-icon

8.2

cinama-icon
The Undoing 2020
۹۰

7.4

imdb-icon

7.8

cinama-icon
The Simpsons 1989
۹۱

8.7

imdb-icon

8.9

cinama-icon
The Marvelous Mrs. Maisel 2017
۹۴

8.7

imdb-icon

8.9

cinama-icon
Into the Badlands 2015
۹۵

8

imdb-icon

8.5

cinama-icon
Fear the Walking Dead 2015
۹۶

6.8

imdb-icon

7.7

cinama-icon
Silicon Valley 2014
۹۷

8.5

imdb-icon

9.1

cinama-icon
The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 2014
۹۸

7.1

imdb-icon

8.5

cinama-icon
Modern Family 2009
۹۹

8.5

imdb-icon

8.8

cinama-icon