انیمه

انیمه

Urusei Yatsura 2022

7.3

mal-icon

10

cinama-icon
Isekai Ojisan 2022

7.9

mal-icon

9

cinama-icon
Bibliophile Princess 2022

7.1

mal-icon
Akiba Maid War 2022

7.5

mal-icon

9.5

cinama-icon
Do It Yourself!! 2022

7.5

mal-icon

10

cinama-icon
Muv-Luv Alternative 2021

5.8

mal-icon

9

cinama-icon
Mob Psycho 100 2016

8.5

mal-icon

8.9

cinama-icon
To Your Eternity 2021

8.4

mal-icon

9.7

cinama-icon
The Human Crazy University 2022

5.9

mal-icon
Renai Flops 2022

6.6

mal-icon
The Eminence in Shadow 2022

7.8

mal-icon

8.8

cinama-icon
Reincarnated as a Sword 2022

7.4

mal-icon

10

cinama-icon
Spy x Family 2022

8.7

mal-icon

9

cinama-icon
My Hero Academia 2016

7.9

mal-icon

9

cinama-icon
One Piece 1999

8.7

mal-icon

8.9

cinama-icon
Monster 2004

8.9

mal-icon

8.7

cinama-icon
Yu-Gi-Oh! Go Rush!! 2022

5.8

mal-icon
Wonder Egg Priority 2021

7.7

mal-icon

8.7

cinama-icon
Boruto: Naruto Next Generations 2017

5.7

mal-icon

7.8

cinama-icon
Encouragement of Climb: Next Summit 2022

7.3

mal-icon
Shinobi no Ittoki 2022

6.1

mal-icon

7

cinama-icon
VazzRock the Animation 2022

4.8

mal-icon
Chainsaw Man 2022

8.8

mal-icon

9.4

cinama-icon
Digimon Adventure 1999

7.8

mal-icon

9

cinama-icon