باکس آفیس

Renaissance: A Film by Beyoncé 2023
۱
 • هفته:

  ۱

 • فروش هفتگی:

  $22M

 • فروش کل:

  $23M

 • بودجه:

  -

0

(0)

cinama-icon

imdb-icon
The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes 2023
۲
 • هفته:

  ۳

 • فروش هفتگی:

  $14M

 • فروش کل:

  $126M

 • بودجه:

  -

6.9

(8)

cinama-icon

7.2

(46.1K)

imdb-icon
Godzilla: Minus One 2023
۳
 • هفته:

  ۱

 • فروش هفتگی:

  $11M

 • فروش کل:

  $17M

 • بودجه:

  -

0

(0)

cinama-icon

imdb-icon
Trolls Band Together 2023
۴
 • هفته:

  ۳

 • فروش هفتگی:

  $7.8M

 • فروش کل:

  $77M

 • بودجه:

  -

0

(0)

cinama-icon

6

(5.6K)

imdb-icon
 • هفته:

  ۲

 • فروش هفتگی:

  $7.7M

 • فروش کل:

  $44M

 • بودجه:

  -

7

(3)

cinama-icon

5.9

(8.3K)

imdb-icon
 • هفته:

  ۲

 • فروش هفتگی:

  $7.3M

 • فروش کل:

  $49M

 • بودجه:

  -

7.6

(11)

cinama-icon

6.6

(48.2K)

imdb-icon
 • هفته:

  ۱

 • فروش هفتگی:

  $6.5M

 • فروش کل:

  $9.3M

 • بودجه:

  -

0

(0)

cinama-icon

imdb-icon
Silent Night 2023
۹
 • هفته:

  ۱

 • فروش هفتگی:

  $3M

 • فروش کل:

  $4.1M

 • بودجه:

  -

0

(0)

cinama-icon

imdb-icon
 • هفته:

  ۳

 • فروش هفتگی:

  $2.6M

 • فروش کل:

  $29M

 • بودجه:

  -

4

(1)

cinama-icon

6.9

(10.3K)

imdb-icon