درام

درام

Peaky Blinders 2013

8.8

imdb-icon

8.8

cinama-icon
Breaking Bad 2008

9.5

imdb-icon

9.3

cinama-icon
House of the Dragon 2022

8.5

imdb-icon

8.2

cinama-icon
Better Call Saul 2015

8.9

imdb-icon

9.1

cinama-icon
See 2019

7.6

imdb-icon

8.1

cinama-icon
Attack on Titan 2013

8.5

mal-icon

9.2

cinama-icon
Westworld 2016

8.5

imdb-icon

8.8

cinama-icon
Dark 2017

8.7

imdb-icon

8.8

cinama-icon
The Lord of the Rings: The Rings of Power 2022

6.9

imdb-icon

8.2

cinama-icon
The Handmaid's Tale 2017

8.4

imdb-icon

7.9

cinama-icon
Sherlock 2010

9.1

imdb-icon

9.1

cinama-icon
The Witcher 2019

8.1

imdb-icon

8.4

cinama-icon
Stranger Things 2016

8.7

imdb-icon

8.8

cinama-icon
Interstellar 2014

8.6

imdb-icon

8.7

cinama-icon
Vikings 2013

8.5

imdb-icon

8.7

cinama-icon
The Walking Dead 2010

8.1

imdb-icon

8.3

cinama-icon
Chernobyl 2019

9.4

imdb-icon

9

cinama-icon
The Sopranos 1999

9.2

imdb-icon

9.4

cinama-icon
The Boys 2019

8.7

imdb-icon

8.5

cinama-icon
The Last of Us 2023

9.2

imdb-icon

8.6

cinama-icon
Arcane: League of Legends 2021

9

imdb-icon

9.3

cinama-icon
This Is Us 2016

8.7

imdb-icon

8.7

cinama-icon
Squid Game 2021

8

imdb-icon

7.5

cinama-icon
True Detective 2014

8.9

imdb-icon

9

cinama-icon