بیوگرافی

بیوگرافی (Biography) به معنای توصیف زندگی یا داستان زندگی فردی خاص است. این عبارت از دو کلمه یونانی "بیوس" (Bios) به معنای زندگی و "گرافی" (Graphy) به معنای توصیف تشکیل شده است. بیوگرافی به شیوه‌ای جامع و سازمان‌یافته، جزئیات و رویدادهای مهمی را درباره زندگی فرد مورد نظر، از جمله تولد، تحصیلات، شغل، دستاوردها، تجربیات و رویدادهای مهم زندگی شخص، ارائه می‌دهد.

بیوگرافی می‌تواند درباره شخصیت‌های تاریخی، سیاسی، هنری، ادبی، علمی و همچنین افراد عادی و معمولی باشد. اهداف نویسندگان بیوگرافی ممکن است شامل ثبت و دست‌یابی به حقایق تاریخی، توصیف روند تکامل شخصیت، برجسته‌سازی انجازات و نقش فرد در جامعه و حفظ و گسترش خاطرات فرد باشد.نویسنده یا نویسندگان بیوگرافی با استفاده از منابع متنوع اطلاعات، از جمله مصاحبه‌ها، مستندات تاریخی، خاطرات، نامه‌ها و شواهد دیگر، مطالب مربوط به زندگی فرد را تحقیق و جمع‌آوری می‌کنند. سپس آن اطلاعات را به شیوه‌ای منسجم و قابل فهم برای خوانندگان ترتیب می‌دهند تا تصویر کاملی از زندگی فرد مورد نظر به نمایش بگذارند.

بیوگرافی