زندگی‌نامه

زندگی‌نامه

Green Book 2018

8.2

imdb-icon

8.5

cinama-icon
The Wolf of Wall Street 2013

8.2

imdb-icon

8.5

cinama-icon
The Intouchables 2011

8.5

imdb-icon

8.7

cinama-icon
The Pianist 2002

8.5

imdb-icon

8.6

cinama-icon
Schindler's List 1993

9

imdb-icon

8.5

cinama-icon
The Imitation Game 2014

8

imdb-icon

8.2

cinama-icon
Narcos 2015

8.8

imdb-icon

9

cinama-icon
The Crown 2016

8.7

imdb-icon

8.6

cinama-icon
The Irishman 2019

7.8

imdb-icon

8.2

cinama-icon
Ford v. Ferrari 2019

8.1

imdb-icon

8.6

cinama-icon
Hacksaw Ridge 2016

8.1

imdb-icon

8.4

cinama-icon
A Beautiful Mind 2001

8.2

imdb-icon

8.6

cinama-icon
Goodfellas 1990

8.7

imdb-icon

8.4

cinama-icon
The Favourite 2018

7.5

imdb-icon

7

cinama-icon
The Great 2020

8.2

imdb-icon

7.8

cinama-icon
Catch Me If You Can 2002

8.1

imdb-icon

8.6

cinama-icon
When They See Us 2019

8.9

imdb-icon

8.9

cinama-icon
Hamilton 2020

8.4

imdb-icon

8.2

cinama-icon
Tick, Tick... Boom! 2021

7.5

imdb-icon

7.7

cinama-icon
The Pursuit of Happyness 2006

8

imdb-icon

8.4

cinama-icon
King Richard 2021

7.5

imdb-icon

7.7

cinama-icon
Downfall 2004

8.2

imdb-icon

8.4

cinama-icon
Spencer 2021

6.6

imdb-icon

5.7

cinama-icon