Joe Chrest

فیلموگرافی

When the Streetlights Go On 2020

6.6

imdb-icon

3

cinama-icon
The Lovebirds 2020

6.1

imdb-icon

4.2

cinama-icon
Looking for Alaska 2019

8.1

imdb-icon

8.6

cinama-icon
The Perfect Date 2019

5.8

imdb-icon

5.4

cinama-icon
The Purge 2018

6.5

imdb-icon

7.1

cinama-icon
Assassination Nation 2018

6

imdb-icon

6.1

cinama-icon
The Front Runner 2018

6.1

imdb-icon

6.1

cinama-icon
Sun Records 2017

7.7

imdb-icon
Gifted 2017

7.6

imdb-icon

8.2

cinama-icon
Free State of Jones 2016

6.9

imdb-icon

7.4

cinama-icon
Stranger Things 2016

8.7

imdb-icon

8.8

cinama-icon
Deepwater Horizon 2016

7.1

imdb-icon

7.6

cinama-icon
Killing Reagan 2016

6.7

imdb-icon

4

cinama-icon
Cold Moon 2016

4.5

imdb-icon
LBJ 2016

6.5

imdb-icon

7.4

cinama-icon
I Saw the Light 2015

5.8

imdb-icon

5.5

cinama-icon
The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 2015

6.6

imdb-icon

7

cinama-icon
Ant-Man 2015

7.3

imdb-icon

7.6

cinama-icon
Focus 2015

6.6

imdb-icon

7.6

cinama-icon
True Detective 2014

8.9

imdb-icon

9

cinama-icon

دیدگاه‌ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید