Everett McGill

فیلموگرافی

Twin Peaks: The Missing Pieces 2014

7.7

imdb-icon

8.2

cinama-icon
The Straight Story 1999

8

imdb-icon

8.5

cinama-icon
My Fellow Americans 1996

6.5

imdb-icon

9

cinama-icon
Under Siege 2: Dark Territory 1995

5.5

imdb-icon

7.5

cinama-icon
Twin Peaks: Fire Walk with Me 1992

7.3

imdb-icon

8.2

cinama-icon
The People Under the Stairs 1991

6.4

imdb-icon

7.8

cinama-icon
Twin Peaks 1990

8.8

imdb-icon

9

cinama-icon
Licence to Kill 1989

6.6

imdb-icon

7.4

cinama-icon
Heartbreak Ridge 1986

6.8

imdb-icon

7.9

cinama-icon
Silver Bullet 1985

6.4

imdb-icon

10

cinama-icon
Dune 1984

6.3

imdb-icon

6.4

cinama-icon
Quest for Fire 1981

7.3

imdb-icon

7.5

cinama-icon
Brubaker 1980

7.2

imdb-icon

7.8

cinama-icon

دیدگاه‌ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید