پیتر سلرز (دانلود ۵۰ عنوان فیلم بدون سانسور) + بیوگرافی

فیلموگرافی

Casino Royale 1967

5

imdb-icon

6.2

cinama-icon
Alice in Wonderland 1966

6.8

imdb-icon

10

cinama-icon
After the Fox 1966

6.4

imdb-icon

8

cinama-icon
The Wrong Box 1966

6.7

imdb-icon
What's New Pussycat 1965

6.1

imdb-icon

7.3

cinama-icon
Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb 1964

8.4

imdb-icon

8.8

cinama-icon
A Carol for Another Christmas 1964

6.5

imdb-icon
A Shot in the Dark 1964

7.4

imdb-icon

8.1

cinama-icon
The World of Henry Orient 1964

6.6

imdb-icon

10

cinama-icon
The Pink Panther 1963

7

imdb-icon

7.2

cinama-icon
Lolita 1962

7.5

imdb-icon

8.5

cinama-icon
Waltz of the Toreadors 1962

5.8

imdb-icon
The Road to Hong Kong 1962

6.1

imdb-icon
The Millionairess 1960

5.4

imdb-icon

10

cinama-icon
Two Way Stretch 1960

6.8

imdb-icon

7

cinama-icon
The Battle of the S-e-x-e-s 1960

6.6

imdb-icon
The Mouse That Roared 1959

6.9

imdb-icon
The Running Jumping & Standing Still Film 1959

6.1

imdb-icon
I'm All Right Jack 1959

7.1

imdb-icon

7

cinama-icon
Up the Creek 1958

6.2

imdb-icon

دیدگاه‌ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید