کالکشن Wishmaster

Wishmaster 1997
دانلود فیلم Wishmaster 1997

5.8

imdb-icon

6.5

cinama-icon
Wishmaster 2: Evil Never Dies 1999
دانلود فیلم Wishmaster 2: Evil Never Dies 1999

5.1

imdb-icon

7.9

cinama-icon
Wishmaster 3: Beyond the Gates of Hell 2001
دانلود فیلم Wishmaster 3: Beyond the Gates of Hell 2001

3.6

imdb-icon

7.2

cinama-icon
Wishmaster 4: The Prophecy Fulfilled 2002
دانلود فیلم Wishmaster 4: The Prophecy Fulfilled 2002

4

imdb-icon

8.1

cinama-icon