Gino Anthony Pesi

فیلموگرافی

Ambitions 2019

5.3

imdb-icon

5.4

cinama-icon
Shades of Blue 2016

7

imdb-icon

6.4

cinama-icon
Rush 2014

7.7

imdb-icon

8.8

cinama-icon
The Cookie Mobster 2014

5.8

imdb-icon
42 2013

7.5

imdb-icon

8.2

cinama-icon
Dallas 2012-2014

7.2

imdb-icon

7.5

cinama-icon
Battle Los Angeles 2011

5.7

imdb-icon

8.1

cinama-icon
S.W.A.T.: Firefight 2011

5.3

imdb-icon

9.3

cinama-icon
Takers 2010

6.2

imdb-icon

6.9

cinama-icon
The Hottie & the Nottie 2008

1.9

imdb-icon

10

cinama-icon

دیدگاه‌ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید