Amy Morton

فیلموگرافی

The Bear 2022

8.5

imdb-icon

9.8

cinama-icon
Chicago P.D. 2014

8.1

imdb-icon

9

cinama-icon
Chicago Fire 2012

8

imdb-icon

9.3

cinama-icon
Boss 2011

8.1

imdb-icon

7.9

cinama-icon
Up in the Air 2009

7.4

imdb-icon

7.3

cinama-icon
8MM 1999

6.5

imdb-icon

7.5

cinama-icon
Falling Down 1993

7.6

imdb-icon

8

cinama-icon
Rookie of the Year 1993

6.1

imdb-icon

دیدگاه‌ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید