Michael Irby

فیلموگرافی

Barry 2018

8.3

imdb-icon

8.9

cinama-icon
Mayans M.C. 2018

7.5

imdb-icon

8.7

cinama-icon
SEAL Team 2017

7.7

imdb-icon

8

cinama-icon
Taken 2017

6.6

imdb-icon

6.8

cinama-icon
CSI: Cyber 2015

5.5

imdb-icon
The Player 2015-

7

imdb-icon

8.4

cinama-icon
Rosewood 2015-2017

6.7

imdb-icon

4.6

cinama-icon
True Detective 2014

8.9

imdb-icon

9

cinama-icon
State of Affairs 2014-2015

6.4

imdb-icon

5.3

cinama-icon
Stalker 2014

7.5

imdb-icon

5.7

cinama-icon
Almost Human 2013

8

imdb-icon

8.2

cinama-icon
The Finder 2012

7.7

imdb-icon
Fast Five 2011

7.3

imdb-icon

7.8

cinama-icon
The Cape 2011

5.8

imdb-icon

7

cinama-icon
Faster 2010

6.4

imdb-icon

7.7

cinama-icon
Law Abiding Citizen 2009

7.4

imdb-icon

7.9

cinama-icon
The Unit 2006

8.1

imdb-icon

8.9

cinama-icon
Flightplan 2005

6.3

imdb-icon

6.8

cinama-icon
Piñero 2001

6.3

imdb-icon

دیدگاه‌ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید