John Clive

فیلموگرافی

Revenge of the Pink Panther 1978

6.6

imdb-icon

7.7

cinama-icon
The Pink Panther Strikes Again 1976

7.2

imdb-icon

7.7

cinama-icon
Queen Kong 1976

3.2

imdb-icon
Yellow Submarine 1968

7.4

imdb-icon

9.3

cinama-icon
Astérix le Gaulois 1967

6.6

imdb-icon

7.8

cinama-icon
The Magnet 1950

6.9

imdb-icon

دیدگاه‌ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید