Kyra Sedgwick

فیلموگرافی

The 78th Golden Globe Awards 2021

1

cinama-icon
Call Your Mother 2021

5.2

imdb-icon

10

cinama-icon
Endings, Beginnings 2019

5.7

imdb-icon

7.3

cinama-icon
Villains 2019

6.2

imdb-icon

6

cinama-icon
The 75th Golden Globe Awards 2018

5.4

imdb-icon

8.4

cinama-icon
Ten Days in the Valley 2017

6.2

imdb-icon

10

cinama-icon
The 69th Primetime Emmy Awards 2017

8

cinama-icon
The Edge of Seventeen 2016

7.3

imdb-icon

7.8

cinama-icon
Cop Car 2015

6.3

imdb-icon

7.1

cinama-icon
Big Sky 2015

4.3

imdb-icon
The Road Within 2014

7.1

imdb-icon

8.7

cinama-icon
Time Out of Mind 2014

5.7

imdb-icon

5.5

cinama-icon
The 71st Golden Globe Awards 2014

6.7

cinama-icon
The Humbling 2014

5.6

imdb-icon

6.9

cinama-icon
Reach Me 2014

4.9

imdb-icon

7

cinama-icon
Kill Your Darlings 2013

6.4

imdb-icon

7.1

cinama-icon
Brooklyn Nine-Nine 2013

8.5

imdb-icon

8.7

cinama-icon
Chlorine 2013

5.2

imdb-icon
Man on a Ledge 2012

6.6

imdb-icon

8.1

cinama-icon
Finding Your Roots with Henry Louis Gates, Jr. 2012

8.5

imdb-icon

دیدگاه‌ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید