Max Minghella

فیلموگرافی

Babylon 2022

بزودی

Spiral: From the Book of Saw 2021

5.3

imdb-icon

5.7

cinama-icon
Teen Spirit 2018

6.1

imdb-icon

6.9

cinama-icon
The Handmaid's Tale 2017

8.4

imdb-icon

7.9

cinama-icon
The 9th Life of Louis Drax 2016

6.3

imdb-icon

7.2

cinama-icon
Into the Forest 2015

5.8

imdb-icon

5.7

cinama-icon
About Alex 2014

6.4

imdb-icon

5

cinama-icon
Not Safe for Work 2014

5.8

imdb-icon

7

cinama-icon
The Internship 2013

6.3

imdb-icon

7

cinama-icon
The Mindy Project 2012

7.4

imdb-icon

6.7

cinama-icon
10 Years 2011

6.1

imdb-icon

8.3

cinama-icon
The Ides of March 2011

7.1

imdb-icon

7.4

cinama-icon
The Darkest Hour 2011

4.9

imdb-icon

5.9

cinama-icon
The Social Network 2010

7.8

imdb-icon

8.2

cinama-icon
Agora 2009

7.2

imdb-icon

7.8

cinama-icon
Brief Interviews with Hideous Men 2009

5.5

imdb-icon

3

cinama-icon
How to Lose Friends & Alienate People 2008

6.4

imdb-icon

7.8

cinama-icon
Elvis and Anabelle 2007

7.2

imdb-icon

9

cinama-icon
Art School Confidential 2006

6.3

imdb-icon

9

cinama-icon
Bee Season 2005

5.5

imdb-icon

3

cinama-icon

دیدگاه‌ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید