Ha Jung-woo

فیلموگرافی

The Closet 2020

5.7

imdb-icon

5.3

cinama-icon
Ashfall 2019

6.2

imdb-icon

7

cinama-icon
Miss & Mrs. Cops 2019

6.1

imdb-icon

10

cinama-icon
Take Point 2018

5.4

imdb-icon

7

cinama-icon
Along with the Gods: The Last 49 Days 2018

7.1

imdb-icon

8

cinama-icon
Along with the Gods: The Two Worlds 2017

7.2

imdb-icon

7.6

cinama-icon
1987: When the Day Comes 2017

7.8

imdb-icon

7.9

cinama-icon
Tunnel 2016

6.8

imdb-icon

7.1

cinama-icon
Assassination 2015

7.2

imdb-icon

9

cinama-icon
The Terror Live 2013

7.1

imdb-icon

7.5

cinama-icon
Nameless Gangster: Rules of the Time 2012

7.1

imdb-icon

8.7

cinama-icon
The Yellow Sea 2010

7.3

imdb-icon

7.5

cinama-icon
Like You Know It All 2009

6.9

imdb-icon

10

cinama-icon
The Chaser 2008

7.8

imdb-icon

8.1

cinama-icon
Breath 2007

6.9

imdb-icon

10

cinama-icon
Never Forever 2007

6.4

imdb-icon

5.7

cinama-icon
Time 2006

7.1

imdb-icon

7.7

cinama-icon
Jambok-geunmu 2005

6.2

imdb-icon

دیدگاه‌ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید