Chris Messina

فیلموگرافی

Air 2023

7.5

imdb-icon

7.5

cinama-icon
The Boogeyman 2023

بزودی

The Aviary 2022

4.1

imdb-icon
Call Jane 2022

6.3

imdb-icon

8

cinama-icon
Gaslit 2021

7.3

imdb-icon

8.4

cinama-icon
Birds of Prey 2020

6

imdb-icon

5.2

cinama-icon
She Dies Tomorrow 2020

5.1

imdb-icon

7.1

cinama-icon
The Secrets We Keep 2020

5.8

imdb-icon

5

cinama-icon
I Care a Lot 2020

6.3

imdb-icon

5.5

cinama-icon
The 90th Annual Academy Awards (Oscars) 2018

7.3

cinama-icon
Sharp Objects 2018

8.1

imdb-icon

8.2

cinama-icon
Blame 2017

5.8

imdb-icon

6.3

cinama-icon
The Sinner 2017

7.9

imdb-icon

8.1

cinama-icon
Ordinary World 2016

5.5

imdb-icon

6

cinama-icon
Live by Night 2016

6.4

imdb-icon

7.2

cinama-icon
The Sweet Life 2016

6.2

imdb-icon

8.1

cinama-icon
Digging for Fire 2015

5.8

imdb-icon

7

cinama-icon
Everything Is Copy 2015

7.5

imdb-icon
Cake 2014

6.4

imdb-icon

7.1

cinama-icon
Manglehorn 2014

5.5

imdb-icon

7.2

cinama-icon

دیدگاه‌ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید