Alex Honnold

فیلموگرافی

Explorer: The Last Tepui 2022

6.9

imdb-icon

8

cinama-icon
The Alpinist 2021

7.9

imdb-icon

8

cinama-icon
Duncanville 2020

6.3

imdb-icon

5.6

cinama-icon
Reel Rock 14 2019

8.2

imdb-icon

10

cinama-icon
Free Solo 2018

8.1

imdb-icon

8.6

cinama-icon
Valley Uprising 2014

8.1

imdb-icon

دیدگاه‌ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید