Giulio Brogi

فیلموگرافی

1993 2017

7.4

imdb-icon
The Great Beauty 2013

7.7

imdb-icon

8.1

cinama-icon
Voyage to Cythera 1984

7.7

imdb-icon

7.9

cinama-icon
Il prato 1979

6.4

imdb-icon

9

cinama-icon
San Michele aveva un gallo 1972

7.1

imdb-icon

9.3

cinama-icon
The Spider's Stratagem 1970

6.9

imdb-icon

7.2

cinama-icon
Galileo 1968

6.6

imdb-icon

دیدگاه‌ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید