۲۵۰ فیلم برتر IMDb

The Shawshank Redemption 1994
۱

9.3

imdb-icon

8.7

cinama-icon
The Godfather 1972
۲

9.2

imdb-icon

8.7

cinama-icon
The Dark Knight 2008
۳

9

imdb-icon

8.7

cinama-icon
The Godfather: Part II 1974
۴

9

imdb-icon

8.8

cinama-icon
12 Angry Men 1957
۵

9

imdb-icon

9.1

cinama-icon
Schindler's List 1993
۶

9

imdb-icon

8.5

cinama-icon
The Lord of the Rings: The Return of the King 2003
۷

9

imdb-icon

8.9

cinama-icon
Pulp Fiction 1994
۸

8.9

imdb-icon

8.4

cinama-icon
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001
۹

8.8

imdb-icon

9

cinama-icon
The Good, the Bad and the Ugly 1966
۱۰

8.8

imdb-icon

8.8

cinama-icon
Forrest Gump 1994
۱۱

8.8

imdb-icon

8.6

cinama-icon
Fight Club 1999
۱۲

8.8

imdb-icon

8.5

cinama-icon
The Lord of the Rings: The Two Towers 2002
۱۴

8.8

imdb-icon

9

cinama-icon
Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980
۱۵

8.7

imdb-icon

8.1

cinama-icon
The Matrix 1999
۱۶

8.7

imdb-icon

8.7

cinama-icon
Goodfellas 1990
۱۷

8.7

imdb-icon

8.5

cinama-icon
One Flew Over the Cuckoo's Nest 1975
۱۸

8.7

imdb-icon

8.9

cinama-icon
Seven Samurai 1954
۲۰

8.6

imdb-icon

8.6

cinama-icon
It's a Wonderful Life 1946
۲۱

8.7

imdb-icon

8.9

cinama-icon
The Silence of the Lambs 1991
۲۲

8.6

imdb-icon

8.3

cinama-icon
City of God 2002
۲۳

8.6

imdb-icon

8.2

cinama-icon
Saving Private Ryan 1998
۲۴

8.6

imdb-icon

8.6

cinama-icon
Life Is Beautiful 1997
۲۵

8.6

imdb-icon

8.6

cinama-icon
The Green Mile 1999
۲۶

8.6

imdb-icon

8.7

cinama-icon
Interstellar 2014
۲۷

8.6

imdb-icon

8.6

cinama-icon
Star Wars : Episode IV - A New Hope 1977
۲۸

8.6

imdb-icon

8.4

cinama-icon
Terminator 2: Judgment Day 1991
۲۹

8.6

imdb-icon

8.8

cinama-icon
Back to the Future 1985
۳۰

8.5

imdb-icon

8.4

cinama-icon
Spirited Away 2001
۳۱

8.8

mal-icon

8.6

cinama-icon
The Pianist 2002
۳۳

8.5

imdb-icon

8.6

cinama-icon
Léon: The Professional 1994
۳۴

8.5

imdb-icon

8.7

cinama-icon
The Lion King 1994
۳۶

8.5

imdb-icon

8.8

cinama-icon
American History X 1998
۳۸

8.5

imdb-icon

8.2

cinama-icon
The Usual Suspects 1995
۳۹

8.5

imdb-icon

8.3

cinama-icon
The Departed 2006
۴۰

8.5

imdb-icon

8.5

cinama-icon
The Prestige 2006
۴۱

8.5

imdb-icon

8.7

cinama-icon
Casablanca 1942
۴۲

8.5

imdb-icon

8.7

cinama-icon
Top Gun: Maverick 2022
۴۴

8.6

imdb-icon

7.3

cinama-icon
The Intouchables 2011
۴۵

8.5

imdb-icon

8.7

cinama-icon
Modern Times 1936
۴۶

8.5

imdb-icon

8.9

cinama-icon
Grave of the Fireflies 1988
۴۸

8.5

mal-icon

8.7

cinama-icon
Once Upon a Time in the West 1968
۴۹

8.5

imdb-icon

8.5

cinama-icon
Rear Window 1954
۵۰

8.5

imdb-icon

8.8

cinama-icon
Cinema Paradiso 1988
۵۳

8.5

imdb-icon

9

cinama-icon
Apocalypse Now 1979
۵۵

8.5

imdb-icon

8.4

cinama-icon
Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark 1981
۵۶

8.4

imdb-icon

8.5

cinama-icon
Django Unchained 2012
۵۷

8.4

imdb-icon

8.7

cinama-icon
The Lives of Others 2006
۵۹

8.4

imdb-icon

8.6

cinama-icon
Sunset Blvd. 1950
۶۰

8.4

imdb-icon

8.6

cinama-icon
Paths of Glory 1957
۶۱

8.4

imdb-icon

8.9

cinama-icon
The Shining 1980
۶۲

8.4

imdb-icon

8.3

cinama-icon
The Great Dictator 1940
۶۳

8.4

imdb-icon

8.8

cinama-icon
Witness for the Prosecution 1957
۶۴

8.4

imdb-icon

8.5

cinama-icon
Avengers: Infinity War 2018
۶۵

8.4

imdb-icon

7.9

cinama-icon
American Beauty 1999
۶۷

8.4

imdb-icon

8.5

cinama-icon
Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb 1964
۶۸

8.4

imdb-icon

8.7

cinama-icon
Spider-Man: Into the Spider-Verse 2018
۶۹

8.4

imdb-icon

8.1

cinama-icon
The Dark Knight Rises 2012
۷۰

8.4

imdb-icon

8.7

cinama-icon
Braveheart 1995
۷۳

8.4

imdb-icon

8.5

cinama-icon
Inglourious Basterds 2009
۷۸

8.3

imdb-icon

8.3

cinama-icon
Princess Mononoke 1997
۷۹

8.7

mal-icon

8.8

cinama-icon
Avengers: Endgame 2019
۸۰

8.4

imdb-icon

7.8

cinama-icon
Once Upon a Time in America 1984
۸۱

8.3

imdb-icon

8.9

cinama-icon
Good Will Hunting 1997
۸۲

8.3

imdb-icon

8.5

cinama-icon
Requiem for a Dream 2000
۸۳

8.3

imdb-icon

8.2

cinama-icon
Your Name. 2016
۸۵

8.9

mal-icon

8.6

cinama-icon
Singin' in the Rain 1952
۸۶

8.3

imdb-icon

8.7

cinama-icon
Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1983
۸۸

8.3

imdb-icon

8.2

cinama-icon
2001: A Space Odyssey 1968
۸۹

8.3

imdb-icon

8.6

cinama-icon
Eternal Sunshine of the Spotless Mind 2004
۹۰

8.3

imdb-icon

8.3

cinama-icon
Reservoir Dogs 1992
۹۱

8.3

imdb-icon

8.2

cinama-icon
High and Low 1963
۹۲

8.4

imdb-icon

8.7

cinama-icon
Capharnaüm (Capernaum) 2018
۹۳

8.4

imdb-icon

8

cinama-icon
Citizen Kane 1941
۹۴

8.3

imdb-icon

8.4

cinama-icon
Lawrence of Arabia 1962
۹۵

8.3

imdb-icon

8.8

cinama-icon
North by Northwest 1959
۹۸

8.3

imdb-icon

8.3

cinama-icon
A Clockwork Orange 1971
۱۰۱

8.3

imdb-icon

8.6

cinama-icon
To Kill a Mockingbird 1962
۱۰۹

8.3

imdb-icon

8.4

cinama-icon
Indiana Jones and the Last Crusade 1989
۱۲۰

8.2

imdb-icon

8.6

cinama-icon
Spider-Man: No Way Home 2021
۱۲۳

8.3

imdb-icon

7.1

cinama-icon
Like Stars on Earth 2007
۱۲۴

8.3

imdb-icon

8.1

cinama-icon
For a Few Dollars More 1965
۱۲۶

8.2

imdb-icon

8.8

cinama-icon
The Wolf of Wall Street 2013
۱۳۴

8.2

imdb-icon

8.5

cinama-icon
Judgment at Nuremberg 1961
۱۳۵

8.3

imdb-icon

8.5

cinama-icon
Everything Everywhere All at Once 2022
۱۴۰

8.3

imdb-icon

7.3

cinama-icon
There Will Be Blood 2007
۱۴۱

8.2

imdb-icon

8.7

cinama-icon
Monty Python and the Holy Grail 1975
۱۴۴

8.2

imdb-icon

8.6

cinama-icon
The Treasure of the Sierra Madre 1948
۱۴۷

8.2

imdb-icon

8.6

cinama-icon
No Country for Old Men 2007
۱۵۳

8.2

imdb-icon

8.2

cinama-icon