میدونستی برای دسترسی سریع و بدون فیلتر شکن میتونی از اپلیکیشن ویندوز و مک ۳۰نما استفاده کنی؟

دانلود برنامه

۲۵۰ فیلم برتر IMDb

فیلمامتیاز ۳۰نماامتیاز IMDb
1The Shawshank Redemption 1994۸.۷
از ۹۴۶ رای
۹.۳
از ۲,۴۵۸,۵۹۱ رای
۶۹۲۵۷۸
2The Godfather 1972۸.۷
از ۸۳۳ رای
۹.۲
از ۱,۶۹۶,۸۱۴ رای
۶۱۲۵۶۶
3The Godfather: Part II 1974۸.۷
از ۳۶۴ رای
۹.۰
از ۱,۱۷۸,۵۶۰ رای
۳۸۳۳۸۲
4The Dark Knight 2008۸.۷
از ۱,۱۸۷ رای
۹.۰
از ۲,۴۱۴,۰۷۸ رای
۶۴۸۴۶۶
512 Angry Men 1957۹.۰
از ۶۰۰ رای
۹.۰
از ۷۲۵,۶۲۴ رای
۵۷۲۵۷۴
6Schindler’s List 1993۸.۵
از ۴۵۱ رای
۸.۹
از ۱,۲۶۱,۱۲۳ رای
۵۳۱۶۹۳
7The Lord of the Rings: The Return of the King 2003۸.۹
از ۶۰۶ رای
۸.۹
از ۱,۷۰۲,۹۳۴ رای
۴۷۳۳۶۹
8Pulp Fiction 1994۸.۴
از ۵۸۲ رای
۸.۹
از ۱,۹۰۰,۲۳۶ رای
۵۵۳۵۸۷
9The Good, the Bad and the Ugly 1966۸.۸
از ۲۷۵ رای
۸.۸
از ۷۱۴,۸۷۳ رای
۲۷۰۳۳۴
10The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001۸.۹
از ۵۷۸ رای
۸.۸
از ۱,۷۲۴,۱۶۷ رای
۴۹۰۴۳۰
11Fight Club 1999۸.۵
از ۷۰۱ رای
۸.۸
از ۱,۹۳۱,۶۱۶ رای
۶۲۱۵۳۲
12Forrest Gump 1994۸.۶
از ۷۴۸ رای
۸.۸
از ۱,۸۹۵,۱۷۶ رای
۶۷۵۵۷۳
13Inception 2010۸.۷
از ۱,۲۵۱ رای
۸.۸
از ۲,۱۶۵,۶۵۴ رای
۹۷۶۷۳۰
14The Lord of the Rings: The Two Towers 2002۸.۹
از ۴۹۱ رای
۸.۷
از ۱,۵۴۱,۸۳۱ رای
۴۲۲۳۴۸
15Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back 1980۷.۹
از ۱۰۵ رای
۸.۷
از ۱,۲۰۰,۸۰۷ رای
۸۶۱۰۷
16The Matrix 1999۸.۷
از ۴۱۹ رای
۸.۷
از ۱,۷۴۴,۹۰۹ رای
۳۷۴۴۰۶
17Goodfellas 1990۸.۴
از ۲۵۰ رای
۸.۷
از ۱,۰۶۴,۷۱۳ رای
۳۲۵۵۳۵
18One Flew Over the Cuckoo’s Nest 1975۸.۹
از ۳۸۲ رای
۸.۷
از ۹۵۰,۵۳۹ رای
۴۱۰۴۶۵
19Seven Samurai 1954۸.۵
از ۱۸۵ رای
۸.۶
از ۳۲۷,۶۴۱ رای
۱۵۶۳۰۲
20Se7en 1995۸.۷
از ۵۵۰ رای
۸.۶
از ۱,۵۰۹,۰۴۱ رای
۵۹۹۵۱۴
21The Silence of the Lambs 1991۸.۲
از ۳۶۴ رای
۸.۶
از ۱,۳۲۵,۶۷۴ رای
۴۱۴۵۱۱
22City of God 2002۸.۱
از ۱۷۲ رای
۸.۶
از ۷۱۹,۵۲۳ رای
۱۷۷۳۶۴
23Life Is Beautiful 1997۸.۵
از ۲۵۴ رای
۸.۶
از ۶۵۰,۸۴۲ رای
۴۴۴۶۱۳
24It’s a Wonderful Life 1946۹.۰
از ۱۶۲ رای
۸.۶
از ۴۲۰,۹۰۴ رای
۲۵۵۳۹۸
25Star Wars : Episode IV – A New Hope 1977۸.۳
از ۱۰۷ رای
۸.۶
از ۱,۲۷۲,۵۶۵ رای
۱۰۰۱۳۰
26Saving Private Ryan 1998۸.۶
از ۴۵۵ رای
۸.۶
از ۱,۲۸۶,۷۷۱ رای
۴۲۷۴۴۳
27Interstellar 2014۸.۶
از ۱,۶۰۱ رای
۸.۶
از ۱,۶۱۰,۱۶۷ رای
۱,۰۹۷۷۰۹
28Spirited Away 2001۸.۷
از ۴۰۷ رای
۸.۶
از ۶۸۹,۴۵۵ رای
۴۳۳۴۸۳
29The Green Mile 1999۸.۷
از ۳۹۶ رای
۸.۶
از ۱,۱۹۸,۱۹۳ رای
۴۶۰۴۴۶
30Parasite 2019۸.۳
از ۵۹۱ رای
۸.۶
از ۶۵۷,۴۸۸ رای
۷۳۴۷۵۱
31Léon: The Professional 1994۸.۸
از ۷۶۵ رای
۸.۵
از ۱,۰۷۷,۳۵۶ رای
۷۶۸۵۶۳
32Harakiri 1962۸.۹
از ۱۰۴ رای
۸.۶
از ۴۸,۳۴۷ رای
۱۳۷۲۴۳
33The Pianist 2002۸.۸
از ۳۲۲ رای
۸.۵
از ۷۶۸,۸۸۸ رای
۴۹۷۶۳۲
34The Usual Suspects 1995۸.۳
از ۲۸۱ رای
۸.۵
از ۱,۰۲۵,۰۷۲ رای
۲۹۸۴۱۲
35Terminator 2: Judgment Day 1991۸.۸
از ۲۲۶ رای
۸.۵
از ۱,۰۳۰,۰۰۴ رای
۱۹۰۱۷۷
36Back to the Future 1985۸.۳
از ۱۳۲ رای
۸.۵
از ۱,۱۰۷,۷۷۴ رای
۱۲۷۲۱۹
37Psycho 1960۸.۷
از ۲۴۰ رای
۸.۵
از ۶۲۷,۷۲۷ رای
۲۹۹۴۵۲
38Modern Times 1936۸.۷
از ۱۱۱ رای
۸.۵
از ۲۲۸,۱۲۰ رای
۱۴۷۱۸۴
39The Lion King 1994۸.۷
از ۱۴۶ رای
۸.۵
از ۹۷۹,۸۴۸ رای
۱۴۵۱۵۹
40American History X 1998۸.۱
از ۱۸۲ رای
۸.۵
از ۱,۰۶۳,۹۱۴ رای
۱۸۱۳۱۴
41City Lights 1931۸.۸
از ۱۱۷ رای
۸.۵
از ۱۷۵,۱۷۲ رای
۱۲۹۲۱۲
42Grave of the Fireflies 1988۸.۸
از ۲۲۹ رای
۸.۵
از ۲۵۰,۹۰۲ رای
۲۳۶۳۶۷
43Whiplash 2014۸.۶
از ۴۱۷ رای
۸.۵
از ۷۶۱,۲۵۸ رای
۳۹۷۴۹۹
44Gladiator 2000۸.۸
از ۴۵۹ رای
۸.۵
از ۱,۳۹۲,۹۰۰ رای
۳۹۱۳۸۳
45The Departed 2006۸.۵
از ۴۰۷ رای
۸.۵
از ۱,۲۳۸,۹۷۳ رای
۴۷۹۵۶۲
46The Intouchables 2011۸.۸
از ۴۱۳ رای
۸.۵
از ۷۹۵,۱۰۸ رای
۵۲۳۵۹۸
47The Prestige 2006۸.۷
از ۶۴۸ رای
۸.۵
از ۱,۲۴۲,۴۵۵ رای
۵۷۷۶۱۹
48Casablanca 1942۸.۶
از ۱۶۰ رای
۸.۵
از ۵۴۰,۸۵۸ رای
۲۶۵۳۴۳
49Once Upon a Time in the West 1968۸.۵
از ۱۲۰ رای
۸.۵
از ۳۱۳,۲۳۹ رای
۱۵۱۲۵۴
50Rear Window 1954۸.۹
از ۱۶۹ رای
۸.۵
از ۴۶۳,۱۱۸ رای
۲۳۸۲۹۵
51Cinema Paradiso 1988۸.۹
از ۱۸۰ رای
۸.۵
از ۲۴۴,۸۸۶ رای
۲۵۰۴۳۱
52Alien 1979۸.۳
از ۱۰۸ رای
۸.۴
از ۸۲۱,۲۹۸ رای
۱۱۷۲۰۵
53Apocalypse Now 1979۸.۴
از ۱۴۳ رای
۸.۴
از ۶۲۷,۵۴۵ رای
۱۷۳۳۴۲
54Memento 2000۸.۳
از ۳۸۳ رای
۸.۴
از ۱,۱۶۴,۹۱۵ رای
۴۶۲۵۷۸
55Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark 1981۸.۴
از ۸۸ رای
۸.۴
از ۹۱۳,۸۹۸ رای
۹۳۱۷۲
56The Great Dictator 1940۸.۷
از ۸۱ رای
۸.۴
از ۲۱۲,۴۲۰ رای
۸۶۱۳۶
57The Lives of Others 2006۸.۷
از ۱۸۱ رای
۸.۴
از ۳۷۲,۱۰۱ رای
۴۵۹۷۳۷
58Django Unchained 2012۸.۷
از ۴۰۹ رای
۸.۴
از ۱,۴۲۳,۴۶۲ رای
۳۹۹۴۰۳
59Paths of Glory 1957۸.۸
از ۱۱۶ رای
۸.۴
از ۱۸۶,۳۴۲ رای
۱۵۲۲۴۸
60Sunset Blvd. 1950۸.۵
از ۹۶ رای
۸.۴
از ۲۱۰,۰۵۱ رای
۱۱۹۲۱۷
61WALL·E 2008۸.۸
از ۳۶۶ رای
۸.۴
از ۱,۰۴۰,۷۵۴ رای
۳۴۷۲۸۳
62The Shining 1980۸.۳
از ۲۹۰ رای
۸.۴
از ۹۳۷,۷۰۴ رای
۲۷۷۳۳۵
63Avengers: Infinity War 2018۷.۹
از ۷۱۸ رای
۸.۴
از ۹۲۰,۴۹۳ رای
۳۲۸۳۱۲
64Witness for the Prosecution 1957۸.۷
از ۸۴ رای
۸.۴
از ۱۱۵,۴۲۳ رای
۱۳۲۲۳۴
65Spider-Man: Into the Spider-Verse 2018۸.۳
از ۲۶۹ رای
۸.۴
از ۴۲۴,۸۹۰ رای
۲۷۶۳۹۳
66Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb 1964۸.۷
از ۱۱۶ رای
۸.۴
از ۴۶۶,۱۴۸ رای
۱۳۶۲۷۴
67Joker 2019۸.۳
از ۸۸۲ رای
۸.۴
از ۱,۰۶۴,۰۳۹ رای
۹۲۱۸۰۶
68Princess Mononoke 1997۸.۸
از ۱۷۷ رای
۸.۴
از ۳۶۲,۷۷۶ رای
۲۲۳۳۵۶
69Oldboy 2003۸.۱
از ۴۰۳ رای
۸.۴
از ۵۳۸,۱۹۹ رای
۵۱۴۷۶۱
70Your Name. 2016۸.۷
از ۴۹۰ رای
۸.۴
از ۲۲۳,۴۷۴ رای
۴۱۶۴۷۰
71Once Upon a Time in America 1984۸.۹
از ۲۰۷ رای
۸.۴
از ۳۲۶,۱۸۹ رای
۲۶۲۴۲۰
72The Dark Knight Rises 2012۸.۷
از ۴۶۲ رای
۸.۴
از ۱,۵۷۶,۰۴۲ رای
۳۶۴۳۲۰
73Aliens 1986۸.۳
از ۸۱ رای
۸.۳
از ۶۷۶,۰۵۵ رای
۸۰۱۴۲
74Coco 2017۸.۵
از ۴۱۸ رای
۸.۴
از ۴۲۹,۹۲۲ رای
۲۹۵۲۸۳
75Hamilton 2020۸.۲
از ۱۰۵ رای
۸.۴
از ۷۳,۲۴۶ رای
۲۶۱۴۸۳
76Capharnaüm (Capernaum) 2018۸.۱
از ۲۴۲ رای
۸.۴
از ۷۴,۷۱۵ رای
۴۶۹۷۷۰
77Avengers: Endgame 2019۷.۹
از ۷۴۸ رای
۸.۴
از ۹۳۶,۱۶۱ رای
۵۸۷۵۸۶
78Das Boot 1981۸.۴
از ۵۱ رای
۸.۳
از ۲۳۹,۷۴۲ رای
۹۷۲۱۵
79High and Low 1963۹.۳
از ۴۶ رای
۸.۴
از ۳۹,۰۹۶ رای
۸۰۱۶۴
80American Beauty 1999۸.۵
از ۲۶۵ رای
۸.۳
از ۱,۱۰۳,۱۰۴ رای
۳۰۶۴۸۵
81Toy Story 1995۹.۵
از ۱۰۸ رای
۸.۳
از ۹۲۳,۳۲۳ رای
۱۳۷۱۲۱
82Idiots 3 2009۸.۱
از ۲۱۵ رای
۸.۴
از ۳۶۷,۰۰۵ رای
۱۲۹۱۷۴
83Amadeus 1984۹.۱
از ۱۰۰ رای
۸.۳
از ۳۸۱,۰۰۲ رای
۱۳۷۲۹۳
84Braveheart 1995۸.۷
از ۳۲۲ رای
۸.۳
از ۹۸۵,۷۸۵ رای
۲۳۳۳۲۱
85Inglourious Basterds 2009۸.۳
از ۳۳۰ رای
۸.۳
از ۱,۳۲۹,۹۷۲ رای
۳۲۲۴۲۷
86Good Will Hunting 1997۸.۴
از ۱۴۴ رای
۸.۳
از ۸۹۶,۶۱۰ رای
۲۳۵۳۶۲
87Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi 1983۸.۱
از ۶۷ رای
۸.۳
از ۹۸۳,۰۸۶ رای
۷۵۸۹
882001: A Space Odyssey 1968۸.۶
از ۱۸۳ رای
۸.۳
از ۶۲۷,۱۲۷ رای
۲۱۹۳۵۲
89Reservoir Dogs 1992۸.۲
از ۱۶۷ رای
۸.۳
از ۹۵۴,۱۴۸ رای
۱۸۶۳۳۵
90M 1931۸.۵
از ۶۴ رای
۸.۳
از ۱۴۹,۸۷۳ رای
۹۲۲۰۳
91Like Stars on Earth 2007۸.۰
از ۹۹ رای
۸.۴
از ۱۸۰,۲۹۰ رای
۵۷۱۰۸
92Vertigo 1958۹.۱
از ۲۰۶ رای
۸.۳
از ۳۸۰,۳۹۲ رای
۲۸۰۳۸۲
93Citizen Kane 1941۸.۲
از ۱۱۱ رای
۸.۳
از ۴۲۰,۸۵۳ رای
۱۷۲۳۰۸
94Come and See 1985۸.۰
از ۵۶ رای
۸.۳
از ۶۷,۰۵۴ رای
۱۰۲۲۴۵
95The Hunt 2012۸.۷
از ۲۶۰ رای
۸.۳
از ۳۰۲,۳۷۶ رای
۳۹۷۶۷۵
96Requiem for a Dream 2000۸.۴
از ۴۱۳ رای
۸.۳
از ۷۹۲,۸۴۲ رای
۵۴۷۶۸۳
97Pather Panchali 1955۸.۳
از ۱۹ رای
۸.۵
از ۲۷,۹۵۱ رای
۱۸۳۷
98Singin’ in the Rain 1952۸.۵
از ۶۰ رای
۸.۳
از ۲۲۷,۸۱۳ رای
۹۹۲۰۷
99North by Northwest 1959۸.۷
از ۹۴ رای
۸.۳
از ۳۱۱,۱۱۴ رای
۱۴۹۲۵۰
100Eternal Sunshine of the Spotless Mind 2004۸.۴
از ۳۲۳ رای
۸.۳
از ۹۴۴,۸۴۱ رای
۴۸۲۵۶۵
101Ikiru 1952۸.۹
از ۵۸ رای
۸.۳
از ۷۳,۱۵۲ رای
۱۰۰۲۰۶
102Bicycle Thieves 1948۸.۷
از ۱۱۱ رای
۸.۳
از ۱۵۴,۹۵۵ رای
۱۴۹۲۲۱
103Lawrence of Arabia 1962۸.۷
از ۹۱ رای
۸.۳
از ۲۷۸,۶۳۳ رای
۱۱۹۲۱۰
104The Kid 1921۹.۱
از ۸۳ رای
۸.۳
از ۱۱۹,۵۲۶ رای
۸۹۱۰۸
105Full Metal Jacket 1987۸.۴
از ۱۵۶ رای
۸.۳
از ۶۹۹,۰۰۳ رای
۱۸۹۲۹۶
106Dangal 2016۸.۲
از ۱۹۷ رای
۸.۴
از ۱۷۰,۸۴۵ رای
۱۰۷۱۵۴
107The Father 2020۸.۶
از ۱۷۴ رای
۸.۳
از ۹۴,۳۸۷ رای
۳۷۹۵۸۹
108A Clockwork Orange 1971۸.۶
از ۱۷۳ رای
۸.۳
از ۷۸۳,۱۳۲ رای
۲۱۸۳۳۴
109Metropolis 1927۸.۷
از ۶۲ رای
۸.۳
از ۱۶۶,۰۸۴ رای
۹۶۲۰۰
110The Apartment 1960۹.۰
از ۱۶۱ رای
۸.۳
از ۱۷۱,۳۴۰ رای
۲۵۲۳۳۸
111Taxi Driver 1976۸.۱
از ۴۰۲ رای
۸.۲
از ۷۵۸,۱۰۲ رای
۴۱۷۵۱۶
112Incendies 2010۸.۱
از ۱۹۴ رای
۸.۳
از ۱۶۱,۲۹۵ رای
۳۱۱۶۶۳
113Double Indemnity 1944۸.۳
از ۷۶ رای
۸.۳
از ۱۴۹,۳۳۸ رای
۹۰۱۷۵
114The Sting 1973۸.۷
از ۷۱ رای
۸.۳
از ۲۴۹,۷۹۳ رای
۸۶۱۹۰
115A Separation 2011۸.۰
از ۴۶۰ رای
۸.۳
از ۲۳۱,۵۸۲ رای
۱۶۳۱۶۱
116Scarface 1983۸.۷
از ۳۲۷ رای
۸.۳
از ۷۷۴,۹۶۳ رای
۳۲۲۴۳۴
1172019 1917۷.۷
از ۴۰۲ رای
۸.۳
از ۴۸۹,۴۸۳ رای
۵۶۶۸۱۲
118Snatch 2000۸.۳
از ۱۳۶ رای
۸.۳
از ۸۰۹,۷۲۱ رای
۲۰۲۳۹۴
119Amélie 2001۸.۳
از ۳۱۲ رای
۸.۳
از ۷۲۲,۷۹۳ رای
۴۷۳۶۰۹
120Toy Story 3 2010۸.۹
از ۱۲۰ رای
۸.۲
از ۷۸۵,۰۶۳ رای
۱۲۷۱۱۰
121To Kill a Mockingbird 1962۸.۳
از ۴۸ رای
۸.۳
از ۳۰۳,۳۶۴ رای
۶۶۱۶۰
122For a Few Dollars More 1965۸.۸
از ۹۵ رای
۸.۲
از ۲۴۲,۶۲۱ رای
۱۰۸۱۷۷
123Up 2009۸.۹
از ۱۵۲ رای
۸.۲
از ۹۷۴,۰۲۸ رای
۲۱۵۱۷۷
124Indiana Jones and the Last Crusade 1989۸.۶
از ۴۸ رای
۸.۲
از ۷۱۴,۹۱۲ رای
۶۲۱۰۳
125L.A. Confidential 1997۸.۴
از ۱۴۹ رای
۸.۲
از ۵۵۱,۰۴۰ رای
۲۰۶۳۵۶
126Heat 1995۸.۶
از ۲۷۳ رای
۸.۲
از ۶۰۳,۴۹۰ رای
۲۹۷۴۲۶
127Rashomon 1950۸.۹
از ۹۲ رای
۸.۲
از ۱۵۹,۲۷۲ رای
۱۱۳۲۲۴
128Yojimbo 1961۸.۲
از ۵۴ رای
۸.۲
از ۱۱۶,۶۶۱ رای
۶۳۱۳۶
129Ran 1985۸.۷
از ۸۵ رای
۸.۲
از ۱۱۸,۷۱۶ رای
۱۰۰۱۷۶
130Die Hard 1988۸.۴
از ۷۵ رای
۸.۲
از ۸۱۹,۰۸۴ رای
۹۰۱۴۹
131Green Book 2018۸.۶
از ۵۰۴ رای
۸.۲
از ۴۲۴,۷۶۳ رای
۶۸۶۹۶۳
132Downfall 2004۸.۷
از ۱۱۹ رای
۸.۲
از ۳۴۰,۹۱۷ رای
۱۸۸۳۷۰
133Monty Python and the Holy Grail 1975۸.۹
از ۵۰ رای
۸.۲
از ۵۱۶,۱۸۶ رای
۴۵۸۰
134All About Eve 1950۸.۶
از ۴۴ رای
۸.۲
از ۱۲۵,۴۰۰ رای
۵۷۱۳۳
135Some Like It Hot 1959۸.۸
از ۱۴۷ رای
۸.۲
از ۲۵۳,۸۶۹ رای
۲۰۰۲۸۲
136Batman Begins 2005۸.۶
از ۳۶۷ رای
۸.۲
از ۱,۳۵۷,۸۴۹ رای
۲۹۶۲۸۴
137Unforgiven 1992۸.۴
از ۱۳۳ رای
۸.۲
از ۳۹۰,۱۸۱ رای
۱۴۰۲۴۹
138Children of Heaven 1997۸.۷
از ۱۹۶ رای
۸.۳
از ۶۹,۷۷۹ رای
۹۵۱۰۹
139Howl’s Moving Castle 2004۹.۰
از ۲۰۰ رای
۸.۲
از ۳۵۵,۰۷۵ رای
۲۸۰۳۲۳
140The Wolf of Wall Street 2013۸.۵
از ۵۸۶ رای
۸.۲
از ۱,۲۶۱,۱۰۵ رای
۵۳۲۵۰۸
141Judgment at Nuremberg 1961۸.۶
از ۳۲ رای
۸.۲
از ۷۳,۳۵۰ رای
۶۱۱۱۰
142The Great Escape 1963۸.۴
از ۵۱ رای
۸.۲
از ۲۳۲,۹۸۹ رای
۷۵۱۴۱
143Casino 1995۸.۳
از ۱۳۴ رای
۸.۲
از ۴۸۵,۸۰۷ رای
۱۹۱۳۷۷
144There Will Be Blood 2007۸.۷
از ۲۶۷ رای
۸.۲
از ۵۴۳,۵۵۱ رای
۲۷۶۴۰۵
145The Treasure of the Sierra Madre 1948۸.۹
از ۳۹ رای
۸.۲
از ۱۱۹,۱۰۷ رای
۶۴۱۰۰
146Pan’s Labyrinth 2006۸.۶
از ۱۸۱ رای
۸.۲
از ۶۳۷,۷۱۰ رای
۱۸۶۳۱۵
147A Beautiful Mind 2001۸.۵
از ۲۱۵ رای
۸.۲
از ۸۷۸,۲۷۲ رای
۳۳۲۳۹۸
148The Secret in Their Eyes 2009۸.۰
از ۱۳۰ رای
۸.۲
از ۲۰۰,۷۹۲ رای
۲۴۱۴۶۴
149Raging Bull 1980۸.۴
از ۱۱۸ رای
۸.۲
از ۳۳۴,۴۶۶ رای
۱۲۸۲۲۹
150My Neighbor Totoro 1988۸.۸
از ۱۲۲ رای
۸.۲
از ۳۰۸,۸۷۴ رای
۱۹۴۳۳۲
151Chinatown 1974۸.۱
از ۱۲۷ رای
۸.۲
از ۳۰۸,۲۳۴ رای
۱۸۵۳۰۸
152Lock, Stock and Two Smoking Barrels 1998۸.۴
از ۷۸ رای
۸.۲
از ۵۵۳,۴۰۵ رای
۹۸۲۳۶
153The Gold Rush 1925۹.۰
از ۶۷ رای
۸.۲
از ۱۰۵,۹۶۸ رای
۶۸۹۰
154Shutter Island 2010۸.۷
از ۴۷۲ رای
۸.۲
از ۱,۱۹۳,۰۵۶ رای
۶۰۸۵۸۲
155No Country for Old Men 2007۸.۱
از ۲۴۳ رای
۸.۱
از ۸۹۸,۷۲۱ رای
۲۴۴۳۸۴
156Dial M for Murder 1954۸.۸
از ۹۵ رای
۸.۲
از ۱۶۵,۸۷۳ رای
۱۲۶۲۱۵
157The Seventh Seal 1957۸.۹
از ۱۱۷ رای
۸.۲
از ۱۷۴,۴۸۹ رای
۱۹۱۳۵۴
158Three Billboards Outside Ebbing, Missouri 2017۸.۲
از ۴۴۶ رای
۸.۱
از ۴۶۴,۶۴۷ رای
۲۷۴۴۱۶
159The Elephant Man 1980۸.۶
از ۹۶ رای
۸.۱
از ۲۳۰,۱۷۱ رای
۱۲۲۲۴۲
160The Thing 1982۸.۲
از ۵۸ رای
۸.۱
از ۳۸۸,۹۶۴ رای
۵۶۱۱۸
161The Sixth Sense 1999۸.۳
از ۱۵۲ رای
۸.۱
از ۹۴۰,۰۳۹ رای
۱۷۶۳۰۱
162Klaus 2019۸.۷
از ۱۲۹ رای
۸.۲
از ۱۱۹,۳۲۵ رای
۲۲۵۳۱۹
163The Third Man 1949۸.۴
از ۴۸ رای
۸.۱
از ۱۶۴,۶۰۹ رای
۷۳۱۴۷
164Wild Strawberries 1957۸.۸
از ۸۷ رای
۸.۲
از ۱۰۱,۵۶۱ رای
۱۳۸۲۸۳
165V for Vendetta 2005۸.۴
از ۴۰۹ رای
۸.۱
از ۱,۰۶۴,۸۶۴ رای
۴۵۲۵۰۶
166Jurassic Park 1993۸.۴
از ۷۵ رای
۸.۱
از ۹۰۵,۹۰۵ رای
۷۷۱۱۶
167Inside Out 2015۸.۷
از ۲۶۶ رای
۸.۱
از ۶۵۲,۱۲۵ رای
۲۳۶۲۲۱
168The Truman Show 1998۸.۶
از ۲۰۵ رای
۸.۱
از ۹۸۳,۹۲۸ رای
۲۴۰۳۲۲
169Memories of Murder 2003۸.۳
از ۲۶۷ رای
۸.۱
از ۱۵۶,۴۵۸ رای
۳۵۲۵۱۲
170Blade Runner 1982۸.۶
از ۱۲۹ رای
۸.۱
از ۷۱۸,۶۲۴ رای
۱۱۸۱۹۱
171Trainspotting 1996۸.۰
از ۷۲ رای
۸.۱
از ۶۵۴,۰۸۳ رای
۷۹۱۸۴
172The Bridge on the River Kwai 1957۷.۷
از ۳۲ رای
۸.۱
از ۲۱۰,۵۱۹ رای
۴۹۱۱۳
173Warrior 2011۸.۴
از ۱۶۰ رای
۸.۱
از ۴۴۹,۲۱۱ رای
۱۲۸۱۸۳
174Fargo 1996۸.۲
از ۹۹ رای
۸.۱
از ۶۴۱,۲۱۶ رای
۱۱۱۱۹۲
175Finding Nemo 2003۸.۵
از ۱۳۹ رای
۸.۱
از ۹۸۰,۹۵۹ رای
۱۱۵۱۰۸
176Tokyo Story 1953۸.۸
از ۵۹ رای
۸.۲
از ۵۷,۱۲۷ رای
۹۹۱۹۶
177Gone with the Wind 1939۸.۸
از ۱۴۰ رای
۸.۱
از ۳۰۰,۵۷۱ رای
۱۷۱۲۷۳
178Kill Bill: Vol. 1 2003۸.۲
از ۲۱۵ رای
۸.۱
از ۱,۰۴۱,۵۶۳ رای
۱۸۰۲۸۴
179My Father and My Son 2005۸.۰
از ۲۸ رای
۸.۳
از ۸۲,۹۵۸ رای
۳۴۸۳
180On the Waterfront 1954۸.۶
از ۵۷ رای
۸.۱
از ۱۴۷,۸۹۷ رای
۶۲۱۴۱
181Stalker 1979۸.۹
از ۱۲۱ رای
۸.۱
از ۱۲۵,۲۹۴ رای
۲۲۲۳۳۴
182Wild Tales 2014۸.۶
از ۱۶۸ رای
۸.۱
از ۱۸۶,۴۷۶ رای
۲۶۸۴۶۴
183Sherlock Jr. 1924۹.۰
از ۳۹ رای
۸.۲
از ۴۵,۵۰۸ رای
۵۱۶۱
184The General 1926۸.۹
از ۴۷ رای
۸.۱
از ۸۶,۳۶۹ رای
۷۱۹۵
185The Deer Hunter 1978۸.۱
از ۸۹ رای
۸.۱
از ۳۲۳,۴۴۳ رای
۱۱۵۲۱۹
186Gran Torino 2008۸.۵
از ۱۱۳ رای
۸.۱
از ۷۴۰,۸۱۴ رای
۱۲۴۲۰۴
187Persona 1966۸.۸
از ۱۱۲ رای
۸.۱
از ۱۰۹,۸۷۷ رای
۱۶۸۳۲۴
188The Grand Budapest Hotel 2014۸.۰
از ۲۴۲ رای
۸.۱
از ۷۴۳,۶۴۹ رای
۲۶۴۳۶۹
189Prisoners 2013۸.۶
از ۳۷۱ رای
۸.۱
از ۶۳۵,۴۹۸ رای
۴۰۸۵۸۴
190Before Sunrise 1995۸.۴
از ۱۴۲ رای
۸.۱
از ۲۸۵,۴۰۲ رای
۲۷۶۳۹۹
191Mary and Max 2009۸.۴
از ۱۶۶ رای
۸.۱
از ۱۷۰,۲۵۳ رای
۱۸۶۲۴۷
192Mr. Smith Goes to Washington 1939۸.۶
از ۲۴ رای
۸.۱
از ۱۱۰,۹۷۳ رای
۴۸۸۹
193Room 2015۸.۲
از ۳۱۶ رای
۸.۱
از ۳۹۲,۰۷۴ رای
۲۸۸۳۹۷
194In the Name of the Father 1993۸.۵
از ۹۱ رای
۸.۱
از ۱۶۵,۱۱۰ رای
۱۳۶۲۵۶
195Catch Me If You Can 2002۸.۵
از ۲۴۲ رای
۸.۱
از ۸۷۹,۰۵۲ رای
۲۸۶۳۷۲
196Barry Lyndon 1975۸.۸
از ۷۳ رای
۸.۱
از ۱۵۷,۶۹۹ رای
۱۰۲۲۲۱
197Gone Girl 2014۸.۲
از ۳۳۰ رای
۸.۱
از ۹۰۵,۸۰۷ رای
۴۵۲۵۴۹
198Hacksaw Ridge 2016۸.۴
از ۶۳۶ رای
۸.۱
از ۴۶۶,۰۳۵ رای
۳۹۰۴۳۹
199Andhadhun 2018۷.۷
از ۸۰ رای
۸.۲
از ۸۲,۲۴۵ رای
۷۴۱۴۵
200To Be or Not to Be 1942۸.۳
از ۳۳ رای
۸.۲
از ۳۳,۳۳۲ رای
۴۵۶۲
201The Passion of Joan of Arc 1928۸.۷
از ۳۷ رای
۸.۱
از ۵۰,۹۹۰ رای
۵۵۱۰۶
202Ford v. Ferrari 2019۸.۸
از ۲۸۱ رای
۸.۱
از ۳۳۴,۳۷۶ رای
۴۶۱۶۱۴
20312 Years a Slave 2013۸.۲
از ۱۱۸ رای
۸.۱
از ۶۶۳,۸۰۴ رای
۱۳۷۲۴۳
204The Big Lebowski 1998۸.۲
از ۱۲۶ رای
۸.۱
از ۷۶۲,۸۰۳ رای
۱۲۷۲۵۹
205How to Train Your Dragon 2010۸.۴
از ۱۱۳ رای
۸.۱
از ۶۹۲,۶۹۰ رای
۱۰۵۱۲۴
206Mad Max: Fury Road 2015۸.۵
از ۵۴۱ رای
۸.۱
از ۹۲۴,۸۹۱ رای
۳۸۶۳۷۳
207Dead Poets Society 1989۸.۷
از ۱۰۸ رای
۸.۱
از ۴۴۶,۶۴۸ رای
۱۵۸۲۸۰
208Ben-Hur 1959۸.۸
از ۵۴ رای
۸.۱
از ۲۲۷,۹۳۴ رای
۶۱۱۲۷
209The Wages of Fear 1953۹.۰
از ۳۴ رای
۸.۱
از ۵۷,۸۶۲ رای
۵۳۱۰۳
210Million Dollar Baby 2004۸.۸
از ۲۶۷ رای
۸.۱
از ۶۵۵,۵۹۱ رای
۲۵۳۳۶۳
211Autumn Sonata 1978۸.۷
از ۳۵ رای
۸.۲
از ۳۰,۷۳۳ رای
۶۳۱۵۰
212Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 2011۸.۷
از ۲۴۲ رای
۸.۱
از ۸۰۰,۸۱۰ رای
۲۲۴۱۸۵
213The Handmaiden 2016۸.۲
از ۲۱۵ رای
۸.۱
از ۱۲۷,۲۷۶ رای
۳۱۴۵۷۱
214Network 1976۸.۵
از ۴۷ رای
۸.۱
از ۱۵۱,۷۵۱ رای
۶۰۱۳۵
215Stand by Me 1986۷.۹
از ۴۲ رای
۸.۱
از ۳۷۸,۹۳۹ رای
۴۰۱۱۰
216Cool Hand Luke 1967۸.۴
از ۴۵ رای
۸.۱
از ۱۶۹,۴۴۳ رای
۵۱۹۵
217Logan 2017۸.۲
از ۷۱۱ رای
۸.۱
از ۶۸۵,۶۳۹ رای
۲۹۸۳۴۰
218The 400 Blows 1959۹.۱
از ۷۴ رای
۸.۱
از ۱۱۰,۸۵۲ رای
۱۰۳۱۶۳
219Gangs of Wasseypur 2012۶.۸
از ۳۲ رای
۸.۲
از ۸۹,۴۶۴ رای
۱۶۳۸
220Hachi: A Dog’s Tale 2009۸.۹
از ۱۲۵ رای
۸.۱
از ۲۶۶,۰۲۴ رای
۱۱۶۱۸۴
221La Haine 1995۸.۷
از ۸۳ رای
۸.۱
از ۱۵۹,۱۲۴ رای
۱۲۳۲۶۹
222The Bandit 1996۶.۹
از ۲۲ رای
۸.۲
از ۶۷,۳۷۶ رای
۱۸۶۳
223Platoon 1986۷.۸
از ۵۳ رای
۸.۱
از ۳۹۴,۲۵۵ رای
۶۵۱۱۸
224Spotlight 2015۷.۸
از ۱۱۷ رای
۸.۱
از ۴۴۱,۴۴۰ رای
۱۳۱۲۸۹
225A Silent Voice 2016۸.۹
از ۹۱ رای
۸.۲
از ۶۲,۳۴۸ رای
۱۷۱۲۵۳
226Life of Brian 1979۸.۰
از ۳۳ رای
۸.۱
از ۳۸۰,۲۷۲ رای
۴۵۸۱
227Rebecca 1940۸.۵
از ۵۸ رای
۸.۱
از ۱۳۰,۵۰۹ رای
۹۱۱۸۴
228Monsters, Inc. 2001۹.۰
از ۱۵۷ رای
۸.۱
از ۸۴۷,۵۸۷ رای
۱۷۵۱۴۱
229Hotel Rwanda 2004۸.۲
از ۴۶ رای
۸.۱
از ۳۴۲,۶۹۵ رای
۸۵۱۶۷
230Rush 2013۸.۱
از ۸۳ رای
۸.۱
از ۴۵۱,۶۳۵ رای
۹۲۱۵۹
231In the Mood for Love 2000۸.۵
از ۱۳۷ رای
۸.۱
از ۱۳۵,۲۲۶ رای
۲۰۵۳۴۵
232Into the Wild 2007۸.۴
از ۱۰۹ رای
۸.۱
از ۵۹۳,۳۶۶ رای
۱۴۹۳۴۵
233Andrei Rublev 1966۹.۳
از ۵۵ رای
۸.۱
از ۵۰,۴۶۴ رای
۱۲۱۲۳۸
234Amores Perros 2000۸.۳
از ۸۹ رای
۸.۱
از ۲۳۱,۴۳۰ رای
۱۴۲۲۹۱
235Rocky 1976۸.۳
از ۸۱ رای
۸.۱
از ۵۳۷,۷۸۷ رای
۶۶۱۰۳
236It Happened One Night 1934۸.۷
از ۴۷ رای
۸.۱
از ۹۸,۳۷۱ رای
۸۴۱۴۳
237Nausicaä of the Valley of the Wind 1984۸.۸
از ۶۸ رای
۸.۱
از ۱۵۹,۰۵۵ رای
۱۴۰۲۴۶
238Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion 1997۸.۶
از ۱۳ رای
۸.۱
از ۴۵,۳۷۴ رای
۳۰۵۹
239The Battle of Algiers 1966۸.۶
از ۲۹ رای
۸.۱
از ۵۶,۴۴۲ رای
۵۲۱۱۸
240Before Sunset 2004۸.۶
از ۸۴ رای
۸.۱
از ۲۴۷,۳۳۴ رای
۱۹۶۳۳۲
241Fanny and Alexander 1982۸.۶
از ۶۰ رای
۸.۱
از ۶۰,۳۶۴ رای
۹۴۲۳۹
242Demon Slayer the Movie: Mugen Train 2020۸.۶
از ۴۴ رای
۸.۳
از ۳۵,۱۹۸ رای
۱۲۵۱۵۹
243Three Colors: Red 1994۸.۷
از ۹۹ رای
۸.۱
از ۹۷,۱۹۳ رای
۲۲۷۳۵۹
244Paris, Texas 1984۸.۷
از ۶۵ رای
۸.۱
از ۹۸,۲۹۰ رای
۱۰۹۲۲۵
245Ratsasan 2018۶.۳
از ۱۲ رای
۸.۵
از ۳۴,۶۱۱ رای
۱۵۲۰
246The Princess Bride 1987۷.۷
از ۴۰ رای
۸.۱
از ۴۰۶,۷۳۸ رای
۶۱۱۹۸
247Rififi 1955۸.۴
از ۲۷ رای
۸.۱
از ۳۲,۲۲۱ رای
۳۴۱۰۴
248The Nights of Cabiria 1957۸.۶
از ۳۱ رای
۸.۱
از ۴۵,۸۲۸ رای
۷۷۱۵۵
249Hera Pheri 2000۷.۸
از ۲۵ رای
۸.۲
از ۶۱,۷۸۱ رای
۱۰۹
250Tumbbad 2018۶.۴
از ۳۶ رای
۸.۳
از ۳۶,۶۲۴ رای
۴۳۷۱