میدونستی برای دسترسی سریع و بدون فیلتر شکن میتونی از اپلیکیشن ویندوز و مک ۳۰نما استفاده کنی؟

دانلود برنامه

۲۵۰ فیلم برتر IMDb

فیلمامتیاز ۳۰نماامتیاز IMDb
1The Shawshank Redemption 1994۸.۷
از ۹۶۲ رای
۹.۳
از ۲,۴۹۷,۶۸۱ رای
۷۶۷۶۴۰
2The Godfather 1972۸.۷
از ۸۵۱ رای
۹.۲
از ۱,۷۱۶,۷۹۴ رای
۶۷۶۶۱۲
3The Godfather: Part II 1974۸.۷
از ۳۷۲ رای
۹.۰
از ۱,۱۹۲,۳۳۰ رای
۴۲۹۴۲۱
4The Dark Knight 2008۸.۷
از ۱,۲۰۹ رای
۹.۰
از ۲,۴۴۷,۷۲۲ رای
۷۱۰۵۱۰
512 Angry Men 1957۹.۰
از ۶۱۷ رای
۹.۰
از ۷۳۵,۶۹۴ رای
۶۴۷۶۳۷
6Schindler’s List 1993۸.۵
از ۴۶۳ رای
۸.۹
از ۱,۲۷۵,۷۸۰ رای
۵۹۸۷۴۸
7The Lord of the Rings: The Return of the King 2003۸.۹
از ۶۱۹ رای
۸.۹
از ۱,۷۲۲,۱۸۹ رای
۵۳۷۴۰۷
8Pulp Fiction 1994۸.۴
از ۵۹۷ رای
۸.۹
از ۱,۹۲۳,۶۱۲ رای
۶۰۶۶۳۷
9The Good, the Bad and the Ugly 1966۸.۸
از ۲۷۹ رای
۸.۸
از ۷۲۲,۷۱۶ رای
۲۸۵۳۵۵
10The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001۸.۹
از ۵۹۵ رای
۸.۸
از ۱,۷۴۳,۴۸۰ رای
۵۶۳۴۸۶
11Fight Club 1999۸.۵
از ۷۱۶ رای
۸.۸
از ۱,۹۵۹,۳۸۷ رای
۶۹۰۵۸۴
12Forrest Gump 1994۸.۶
از ۷۶۱ رای
۸.۸
از ۱,۹۲۲,۴۲۰ رای
۷۶۷۶۲۹
13Inception 2010۸.۷
از ۱,۲۶۸ رای
۸.۸
از ۲,۱۹۶,۳۶۷ رای
۱,۱۱۰۸۰۷
14The Lord of the Rings: The Two Towers 2002۸.۹
از ۵۰۰ رای
۸.۷
از ۱,۵۵۶,۹۳۵ رای
۴۷۶۳۸۲
15Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back 1980۸.۰
از ۱۱۰ رای
۸.۷
از ۱,۲۱۳,۶۶۰ رای
۹۳۱۱۳
16The Matrix 1999۸.۷
از ۴۲۷ رای
۸.۷
از ۱,۷۷۶,۳۲۹ رای
۴۳۲۴۵۷
17Goodfellas 1990۸.۴
از ۲۵۷ رای
۸.۷
از ۱,۰۷۸,۹۹۵ رای
۳۶۵۵۷۷
18One Flew Over the Cuckoo’s Nest 1975۸.۹
از ۳۹۰ رای
۸.۷
از ۹۵۹,۷۹۰ رای
۴۵۷۵۰۵
19Seven Samurai 1954۸.۵
از ۱۸۹ رای
۸.۶
از ۳۳۱,۰۶۹ رای
۱۷۶۳۲۶
20Se7en 1995۸.۷
از ۵۶۰ رای
۸.۶
از ۱,۵۳۰,۴۴۵ رای
۶۶۸۵۶۸
21The Silence of the Lambs 1991۸.۲
از ۳۷۶ رای
۸.۶
از ۱,۳۴۲,۹۲۰ رای
۴۶۷۵۵۹
22City of God 2002۸.۱
از ۱۷۶ رای
۸.۶
از ۷۲۵,۷۸۰ رای
۲۰۵۳۸۹
23Life Is Beautiful 1997۸.۵
از ۲۶۶ رای
۸.۶
از ۶۵۸,۴۸۷ رای
۵۰۸۶۶۳
24It’s a Wonderful Life 1946۸.۸
از ۱۶۶ رای
۸.۶
از ۴۲۴,۸۷۰ رای
۲۸۰۴۲۷
25Star Wars : Episode IV – A New Hope 1977۸.۳
از ۱۱۱ رای
۸.۶
از ۱,۲۸۵,۲۵۲ رای
۱۰۹۱۴۰
26Saving Private Ryan 1998۸.۶
از ۴۶۵ رای
۸.۶
از ۱,۳۰۲,۷۶۵ رای
۴۶۳۴۹۰
27Interstellar 2014۸.۶
از ۱,۶۳۰ رای
۸.۶
از ۱,۶۴۵,۷۷۸ رای
۱,۲۱۳۷۶۴
28Spirited Away 2001۸.۶
از ۴۱۸ رای
۸.۶
از ۷۰۱,۲۴۳ رای
۴۹۰۵۱۷
29The Green Mile 1999۸.۷
از ۴۰۳ رای
۸.۶
از ۱,۲۱۳,۳۲۷ رای
۵۰۵۴۷۸
30Parasite 2019۸.۳
از ۶۲۰ رای
۸.۶
از ۶۸۷,۳۴۹ رای
۸۵۱۸۴۱
31Léon: The Professional 1994۸.۸
از ۷۸۶ رای
۸.۵
از ۱,۰۹۱,۳۲۲ رای
۸۶۱۶۱۷
32Harakiri 1962۸.۹
از ۱۱۱ رای
۸.۶
از ۵۰,۱۳۳ رای
۱۶۱۲۸۲
33The Pianist 2002۸.۷
از ۳۲۹ رای
۸.۵
از ۷۷۹,۵۱۰ رای
۵۶۲۶۹۵
34Terminator 2: Judgment Day 1991۸.۸
از ۲۳۲ رای
۸.۵
از ۱,۰۴۰,۲۲۸ رای
۲۰۲۱۹۷
35Back to the Future 1985۸.۴
از ۱۳۹ رای
۸.۵
از ۱,۱۲۲,۳۲۸ رای
۱۴۲۲۲۸
36The Usual Suspects 1995۸.۳
از ۲۸۸ رای
۸.۵
از ۱,۰۳۵,۰۱۸ رای
۳۴۳۴۵۰
37Psycho 1960۸.۶
از ۲۴۶ رای
۸.۵
از ۶۳۶,۰۶۲ رای
۳۳۴۴۸۴
38The Lion King 1994۸.۸
از ۱۵۲ رای
۸.۵
از ۹۹۱,۱۹۱ رای
۱۶۲۱۷۲
39Modern Times 1936۸.۸
از ۱۱۴ رای
۸.۵
از ۲۳۰,۷۱۰ رای
۱۵۹۱۹۶
40American History X 1998۸.۱
از ۱۸۷ رای
۸.۵
از ۱,۰۷۳,۰۷۱ رای
۱۹۴۳۳۰
41Grave of the Fireflies 1988۸.۸
از ۲۴۳ رای
۸.۵
از ۲۵۵,۴۵۵ رای
۲۶۹۳۹۷
42City Lights 1931۸.۸
از ۱۲۲ رای
۸.۵
از ۱۷۷,۱۶۵ رای
۱۴۳۲۲۲
43Whiplash 2014۸.۶
از ۴۳۲ رای
۸.۵
از ۷۷۴,۳۳۶ رای
۴۴۹۵۳۵
44Gladiator 2000۸.۸
از ۴۷۴ رای
۸.۵
از ۱,۴۱۰,۳۰۱ رای
۴۳۸۴۰۹
45The Departed 2006۸.۵
از ۴۲۴ رای
۸.۵
از ۱,۲۵۲,۶۹۶ رای
۵۳۸۶۰۲
46The Intouchables 2011۸.۷
از ۴۲۸ رای
۸.۵
از ۸۰۵,۳۵۲ رای
۶۰۳۶۶۳
47The Prestige 2006۸.۷
از ۶۶۴ رای
۸.۵
از ۱,۲۵۷,۶۵۶ رای
۶۵۰۶۹۰
48Casablanca 1942۸.۷
از ۱۷۰ رای
۸.۵
از ۵۴۶,۰۷۵ رای
۳۰۰۳۸۹
49Once Upon a Time in the West 1968۸.۵
از ۱۲۴ رای
۸.۵
از ۳۱۶,۲۴۶ رای
۱۵۷۲۶۷
50Rear Window 1954۸.۸
از ۱۷۸ رای
۸.۵
از ۴۶۸,۷۹۵ رای
۲۵۳۳۱۹
51Cinema Paradiso 1988۸.۹
از ۱۸۶ رای
۸.۵
از ۲۴۷,۹۱۷ رای
۲۸۱۴۶۳
52Alien 1979۸.۳
از ۱۱۶ رای
۸.۴
از ۸۳۱,۵۷۵ رای
۱۲۵۲۲۸
53Apocalypse Now 1979۸.۴
از ۱۴۹ رای
۸.۴
از ۶۳۴,۳۶۶ رای
۱۸۷۳۵۹
54Memento 2000۸.۳
از ۳۹۲ رای
۸.۴
از ۱,۱۷۶,۵۸۷ رای
۵۰۶۶۲۴
55Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark 1981۸.۴
از ۹۴ رای
۸.۴
از ۹۲۲,۲۳۰ رای
۱۰۴۱۸۶
56The Great Dictator 1940۸.۷
از ۸۵ رای
۸.۴
از ۲۱۴,۵۱۸ رای
۹۳۱۴۹
57The Lives of Others 2006۸.۶
از ۱۹۱ رای
۸.۴
از ۳۷۵,۴۹۲ رای
۵۲۹۸۲۸
58Django Unchained 2012۸.۷
از ۴۲۳ رای
۸.۴
از ۱,۴۴۴,۷۰۵ رای
۴۳۷۴۲۶
59Paths of Glory 1957۸.۹
از ۱۲۰ رای
۸.۴
از ۱۸۸,۴۷۴ رای
۱۶۶۲۶۵
60Sunset Blvd. 1950۸.۵
از ۱۰۱ رای
۸.۴
از ۲۱۲,۵۶۰ رای
۱۲۵۲۳۰
61WALL·E 2008۸.۸
از ۳۷۳ رای
۸.۴
از ۱,۰۵۲,۱۳۰ رای
۴۰۲۳۱۲
62Avengers: Infinity War 2018۷.۹
از ۷۳۳ رای
۸.۴
از ۹۴۵,۹۹۹ رای
۳۷۵۳۳۹
63Witness for the Prosecution 1957۸.۶
از ۹۰ رای
۸.۴
از ۱۱۷,۵۴۷ رای
۱۴۷۲۵۴
64The Shining 1980۸.۳
از ۳۰۰ رای
۸.۴
از ۹۵۳,۴۹۸ رای
۳۱۶۳۶۲
65Spider-Man: Into the Spider-Verse 2018۸.۲
از ۲۷۴ رای
۸.۴
از ۴۳۹,۰۲۷ رای
۳۰۱۴۱۹
66Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb 1964۸.۷
از ۱۲۰ رای
۸.۴
از ۴۷۰,۱۵۹ رای
۱۴۸۳۰۱
67Princess Mononoke 1997۸.۹
از ۱۸۵ رای
۸.۴
از ۳۶۸,۱۸۸ رای
۲۵۷۳۸۵
68Oldboy 2003۸.۱
از ۴۱۵ رای
۸.۴
از ۵۴۵,۶۹۷ رای
۵۹۲۸۳۵
69Joker 2019۸.۲
از ۸۹۶ رای
۸.۴
از ۱,۱۰۲,۱۹۶ رای
۹۹۱۸۳۸
70Your Name. 2016۸.۶
از ۴۹۷ رای
۸.۴
از ۲۳۱,۲۸۸ رای
۴۷۰۵۱۸
71Coco 2017۸.۵
از ۴۲۶ رای
۸.۴
از ۴۴۲,۶۹۹ رای
۳۴۲۳۲۴
72The Dark Knight Rises 2012۸.۷
از ۴۷۴ رای
۸.۴
از ۱,۵۹۴,۴۹۲ رای
۳۹۷۳۳۲
73Aliens 1986۸.۴
از ۸۹ رای
۸.۳
از ۶۸۳,۳۷۳ رای
۸۶۱۵۴
74Once Upon a Time in America 1984۸.۹
از ۲۱۵ رای
۸.۳
از ۳۳۲,۳۲۰ رای
۲۹۶۴۵۸
75Capharnaüm (Capernaum) 2018۸.۰
از ۲۴۸ رای
۸.۴
از ۷۸,۱۰۲ رای
۵۱۴۸۱۸
76Avengers: Endgame 2019۷.۸
از ۷۶۷ رای
۸.۴
از ۹۶۷,۶۳۲ رای
۶۴۸۶۱۵
77Das Boot 1981۸.۵
از ۵۸ رای
۸.۳
از ۲۴۱,۹۸۶ رای
۱۰۷۲۲۴
78High and Low 1963۸.۹
از ۵۰ رای
۸.۴
از ۴۰,۳۱۰ رای
۸۱۱۸۰
79Idiots 3 2009۸.۲
از ۲۱۹ رای
۸.۴
از ۳۷۲,۱۴۳ رای
۱۵۱۱۸۹
80Toy Story 1995۹.۵
از ۱۱۷ رای
۸.۳
از ۹۳۳,۵۵۰ رای
۱۵۸۱۲۹
81American Beauty 1999۸.۵
از ۲۷۰ رای
۸.۳
از ۱,۱۱۱,۸۱۳ رای
۳۳۹۵۲۲
82Amadeus 1984۹.۰
از ۱۰۴ رای
۸.۳
از ۳۸۵,۱۷۹ رای
۱۷۴۳۴۱
83Braveheart 1995۸.۶
از ۳۲۸ رای
۸.۳
از ۹۹۳,۸۱۰ رای
۲۵۴۳۳۴
84Inglourious Basterds 2009۸.۳
از ۳۴۲ رای
۸.۳
از ۱,۳۴۸,۷۷۳ رای
۳۷۴۴۶۰
85Hamilton 2020۸.۳
از ۱۱۱ رای
۸.۴
از ۷۷,۳۴۸ رای
۲۸۶۵۳۷
86Good Will Hunting 1997۸.۴
از ۱۴۹ رای
۸.۳
از ۹۰۷,۹۱۱ رای
۲۷۶۳۹۷
87Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi 1983۸.۱
از ۷۱ رای
۸.۳
از ۹۹۲,۹۲۱ رای
۸۲۹۷
882001: A Space Odyssey 1968۸.۶
از ۱۹۱ رای
۸.۳
از ۶۳۴,۳۶۹ رای
۲۴۲۳۸۹
89Reservoir Dogs 1992۸.۲
از ۱۷۷ رای
۸.۳
از ۹۶۴,۵۶۸ رای
۲۰۸۳۵۰
90M 1931۸.۶
از ۶۷ رای
۸.۳
از ۱۵۱,۶۰۸ رای
۱۰۰۲۲۰
91Like Stars on Earth 2007۸.۱
از ۱۰۴ رای
۸.۴
از ۱۸۲,۶۸۴ رای
۶۶۱۲۰
92Vertigo 1958۹.۰
از ۲۱۱ رای
۸.۳
از ۳۸۴,۹۴۹ رای
۳۰۴۴۱۵
93Come and See 1985۸.۱
از ۶۱ رای
۸.۳
از ۶۹,۳۸۰ رای
۱۰۸۲۶۲
94Citizen Kane 1941۸.۳
از ۱۱۵ رای
۸.۳
از ۴۲۴,۸۸۰ رای
۱۷۷۳۲۹
95The Hunt 2012۸.۶
از ۲۶۹ رای
۸.۳
از ۳۰۷,۶۷۵ رای
۴۶۲۷۴۶
96Requiem for a Dream 2000۸.۳
از ۴۲۲ رای
۸.۳
از ۸۰۰,۳۶۰ رای
۶۲۰۷۵۴
97Singin’ in the Rain 1952۸.۵
از ۶۳ رای
۸.۳
از ۲۳۰,۳۳۲ رای
۱۰۸۲۱۸
98North by Northwest 1959۸.۴
از ۱۰۰ رای
۸.۳
از ۳۱۴,۲۶۲ رای
۱۵۵۲۵۷
99Eternal Sunshine of the Spotless Mind 2004۸.۴
از ۳۲۹ رای
۸.۳
از ۹۵۴,۶۵۷ رای
۵۶۰۶۳۸
100Bicycle Thieves 1948۸.۶
از ۱۱۷ رای
۸.۳
از ۱۵۶,۷۸۰ رای
۱۵۶۲۳۷
101Ikiru 1952۹.۰
از ۶۵ رای
۸.۳
از ۷۴,۳۴۳ رای
۱۱۴۲۲۷
102Lawrence of Arabia 1962۸.۸
از ۹۷ رای
۸.۳
از ۲۸۱,۲۶۶ رای
۱۳۱۲۲۹
103The Kid 1921۸.۹
از ۸۸ رای
۸.۳
از ۱۲۱,۰۱۲ رای
۹۴۱۱۳
104Full Metal Jacket 1987۸.۴
از ۱۶۲ رای
۸.۳
از ۷۰۵,۹۹۷ رای
۲۰۳۳۱۸
105Dangal 2016۸.۳
از ۲۰۸ رای
۸.۴
از ۱۷۴,۱۹۰ رای
۱۲۶۱۶۷
106The Apartment 1960۸.۹
از ۱۶۷ رای
۸.۳
از ۱۷۳,۳۰۳ رای
۲۸۴۳۶۵
107Incendies 2010۸.۱
از ۲۰۴ رای
۸.۳
از ۱۶۵,۳۸۹ رای
۳۶۵۷۳۱
108The Father 2020۸.۴
از ۱۸۱ رای
۸.۳
از ۱۰۸,۴۷۶ رای
۴۲۵۶۵۸
109Double Indemnity 1944۸.۳
از ۷۹ رای
۸.۳
از ۱۵۰,۸۷۳ رای
۹۴۱۸۸
110A Clockwork Orange 1971۸.۷
از ۱۷۷ رای
۸.۳
از ۷۹۰,۷۶۲ رای
۲۴۷۳۵۶
111Metropolis 1927۸.۶
از ۶۵ رای
۸.۳
از ۱۶۷,۸۳۷ رای
۱۰۲۲۱۲
112Taxi Driver 1976۸.۱
از ۴۱۲ رای
۸.۲
از ۷۶۷,۸۳۵ رای
۴۵۹۵۶۹
113A Separation 2011۸.۰
از ۴۶۵ رای
۸.۳
از ۲۳۳,۹۰۱ رای
۱۷۷۱۷۳
114Pather Panchali 1955۸.۴
از ۲۰ رای
۸.۴
از ۲۹,۱۸۸ رای
۱۷۴۳
115The Sting 1973۸.۶
از ۷۵ رای
۸.۳
از ۲۵۱,۹۰۸ رای
۹۳۱۹۹
116Scarface 1983۸.۷
از ۳۴۲ رای
۸.۳
از ۷۸۴,۷۶۸ رای
۳۶۱۴۷۳
117Snatch 2000۸.۴
از ۱۴۱ رای
۸.۳
از ۸۱۷,۸۲۶ رای
۲۲۰۴۲۲
1182019 1917۷.۷
از ۴۱۵ رای
۸.۳
از ۵۰۹,۸۶۳ رای
۶۱۸۸۵۳
119Amélie 2001۸.۳
از ۳۱۷ رای
۸.۳
از ۷۲۸,۶۲۱ رای
۵۴۵۶۴۹
120To Kill a Mockingbird 1962۸.۴
از ۵۱ رای
۸.۳
از ۳۰۵,۷۲۹ رای
۷۴۱۶۷
121Toy Story 3 2010۹.۰
از ۱۲۶ رای
۸.۲
از ۷۹۲,۷۲۸ رای
۱۴۶۱۱۶
122For a Few Dollars More 1965۸.۷
از ۹۹ رای
۸.۲
از ۲۴۵,۵۲۶ رای
۱۱۴۱۸۶
123Up 2009۸.۸
از ۱۵۵ رای
۸.۲
از ۹۸۴,۵۰۲ رای
۲۴۷۱۹۳
124Indiana Jones and the Last Crusade 1989۸.۸
از ۵۳ رای
۸.۲
از ۷۲۱,۴۰۶ رای
۶۷۱۰۸
125Heat 1995۸.۶
از ۲۷۸ رای
۸.۲
از ۶۱۳,۳۰۶ رای
۳۲۸۴۵۶
126L.A. Confidential 1997۸.۴
از ۱۵۲ رای
۸.۲
از ۵۵۷,۱۳۵ رای
۲۲۸۳۸۸
127Yojimbo 1961۸.۳
از ۵۷ رای
۸.۲
از ۱۱۸,۰۶۴ رای
۶۷۱۴۰
128Ran 1985۸.۷
از ۸۹ رای
۸.۲
از ۱۲۰,۲۴۸ رای
۱۰۴۱۹۲
129Die Hard 1988۸.۴
از ۸۰ رای
۸.۲
از ۸۲۶,۷۳۶ رای
۹۳۱۵۹
130Rashomon 1950۹.۰
از ۹۶ رای
۸.۲
از ۱۶۱,۲۴۲ رای
۱۲۰۲۳۲
131Green Book 2018۸.۵
از ۵۲۰ رای
۸.۲
از ۴۳۵,۵۳۱ رای
۷۷۹۱,۰۲۴
132Jai Bhim 2021۱.۰
از ۲ رای
۹.۵
از ۱۵۰,۳۵۵ رای
۵۷
133Downfall 2004۸.۶
از ۱۲۲ رای
۸.۲
از ۳۴۳,۳۹۹ رای
۲۱۱۴۰۹
134Monty Python and the Holy Grail 1975۸.۸
از ۵۳ رای
۸.۲
از ۵۲۰,۵۴۴ رای
۵۰۹۲
135All About Eve 1950۸.۶
از ۴۷ رای
۸.۲
از ۱۲۶,۶۸۱ رای
۶۳۱۴۴
136Some Like It Hot 1959۸.۷
از ۱۵۲ رای
۸.۲
از ۲۵۵,۹۷۴ رای
۲۲۴۳۱۳
137Batman Begins 2005۸.۷
از ۳۷۵ رای
۸.۲
از ۱,۳۷۲,۶۴۱ رای
۳۳۱۲۸۷
138Unforgiven 1992۸.۴
از ۱۳۸ رای
۸.۲
از ۳۹۴,۴۲۸ رای
۱۴۷۲۶۰
139Children of Heaven 1997۸.۶
از ۱۹۹ رای
۸.۳
از ۷۱,۰۰۳ رای
۱۰۵۱۱۷
140Howl’s Moving Castle 2004۸.۹
از ۲۰۶ رای
۸.۲
از ۳۶۱,۷۰۰ رای
۳۱۷۳۵۹
141The Wolf of Wall Street 2013۸.۵
از ۵۹۸ رای
۸.۲
از ۱,۲۸۴,۸۴۱ رای
۵۹۶۵۶۶
142Judgment at Nuremberg 1961۸.۲
از ۳۶ رای
۸.۲
از ۷۴,۲۰۶ رای
۶۲۱۱۵
143The Great Escape 1963۸.۵
از ۵۲ رای
۸.۲
از ۲۳۵,۰۹۲ رای
۷۸۱۴۸
144There Will Be Blood 2007۸.۶
از ۲۷۳ رای
۸.۲
از ۵۵۰,۸۸۶ رای
۳۰۹۴۴۶
145Casino 1995۸.۴
از ۱۳۹ رای
۸.۲
از ۴۹۱,۶۵۰ رای
۲۰۸۴۰۵
146The Treasure of the Sierra Madre 1948۸.۷
از ۴۱ رای
۸.۲
از ۱۲۰,۴۷۷ رای
۶۹۱۰۹
147Pan’s Labyrinth 2006۸.۵
از ۱۸۵ رای
۸.۲
از ۶۴۳,۲۵۰ رای
۲۱۴۳۳۶
148A Beautiful Mind 2001۸.۵
از ۲۱۹ رای
۸.۲
از ۸۸۶,۸۷۳ رای
۳۸۳۴۴۰
149The Secret in Their Eyes 2009۸.۱
از ۱۳۴ رای
۸.۲
از ۲۰۲,۴۰۵ رای
۲۸۵۵۳۲
150Raging Bull 1980۸.۵
از ۱۲۱ رای
۸.۲
از ۳۳۷,۷۲۳ رای
۱۳۹۲۴۳
151Dersu Uzala 1975۹.۳
از ۳۹ رای
۸.۳
از ۲۵,۹۹۸ رای
۶۰۹۷
152Chinatown 1974۸.۲
از ۱۳۲ رای
۸.۲
از ۳۱۱,۴۳۸ رای
۱۹۴۳۳۲
153My Neighbor Totoro 1988۸.۶
از ۱۲۷ رای
۸.۲
از ۳۱۴,۰۳۴ رای
۲۳۳۳۶۵
154Lock, Stock and Two Smoking Barrels 1998۸.۵
از ۸۵ رای
۸.۲
از ۵۵۸,۳۴۳ رای
۱۰۸۲۵۵
155Shutter Island 2010۸.۷
از ۴۸۶ رای
۸.۲
از ۱,۲۱۲,۰۳۱ رای
۶۸۲۶۳۴
156The Gold Rush 1925۸.۹
از ۷۳ رای
۸.۲
از ۱۰۷,۱۴۸ رای
۷۶۱۰۰
157No Country for Old Men 2007۸.۱
از ۲۵۰ رای
۸.۱
از ۹۱۱,۲۰۶ رای
۲۷۸۴۲۶
158Dial M for Murder 1954۸.۶
از ۱۰۴ رای
۸.۲
از ۱۶۷,۹۶۵ رای
۱۳۱۲۲۷
159The Thing 1982۸.۳
از ۶۳ رای
۸.۱
از ۳۹۶,۷۷۴ رای
۶۶۱۳۰
160The Seventh Seal 1957۸.۶
از ۱۲۳ رای
۸.۲
از ۱۷۶,۸۱۱ رای
۲۱۳۳۸۴
161Three Billboards Outside Ebbing, Missouri 2017۸.۲
از ۴۵۴ رای
۸.۱
از ۴۷۲,۲۷۷ رای
۳۰۰۴۳۶
162The Elephant Man 1980۸.۵
از ۱۰۰ رای
۸.۱
از ۲۳۲,۳۱۳ رای
۱۲۵۲۵۱
163The Sixth Sense 1999۸.۳
از ۱۵۸ رای
۸.۱
از ۹۴۸,۲۲۲ رای
۱۹۴۳۲۴
164Klaus 2019۸.۶
از ۱۳۶ رای
۸.۲
از ۱۲۳,۹۴۴ رای
۲۵۹۳۵۷
165Dune 2021۷.۷
از ۲۷۲ رای
۸.۲
از ۳۶۴,۷۲۲ رای
۸۷۷۱,۲۲۶
166Wild Strawberries 1957۸.۷
از ۹۰ رای
۸.۲
از ۱۰۲,۹۵۵ رای
۱۴۹۳۰۷
167The Third Man 1949۸.۳
از ۵۲ رای
۸.۱
از ۱۶۶,۰۵۸ رای
۸۰۱۵۷
168The Truman Show 1998۸.۵
از ۲۱۱ رای
۸.۱
از ۹۹۸,۰۰۸ رای
۲۷۷۳۵۲
169Jurassic Park 1993۸.۵
از ۷۸ رای
۸.۱
از ۹۱۷,۰۱۷ رای
۸۲۱۲۱
170Memories of Murder 2003۸.۴
از ۲۸۲ رای
۸.۱
از ۱۶۲,۹۹۹ رای
۴۰۴۶۰۰
171V for Vendetta 2005۸.۳
از ۴۱۹ رای
۸.۱
از ۱,۰۷۶,۳۱۰ رای
۵۰۰۵۴۸
172Blade Runner 1982۸.۶
از ۱۳۳ رای
۸.۱
از ۷۲۸,۱۶۷ رای
۱۲۹۲۰۵
173Trainspotting 1996۸.۰
از ۷۴ رای
۸.۱
از ۶۵۹,۶۷۹ رای
۸۱۱۸۸
174Inside Out 2015۸.۶
از ۲۷۱ رای
۸.۱
از ۶۶۱,۵۴۸ رای
۲۸۳۲۴۱
175The Bridge on the River Kwai 1957۷.۹
از ۳۶ رای
۸.۱
از ۲۱۲,۳۳۳ رای
۵۳۱۲۳
176Fargo 1996۸.۳
از ۱۰۱ رای
۸.۱
از ۶۴۷,۲۹۴ رای
۱۲۰۲۰۶
177Warrior 2011۸.۳
از ۱۶۴ رای
۸.۱
از ۴۵۲,۹۹۶ رای
۱۴۹۲۰۰
178Finding Nemo 2003۸.۵
از ۱۴۱ رای
۸.۱
از ۹۹۰,۰۰۷ رای
۱۲۸۱۱۷
179Kill Bill: Vol. 1 2003۸.۲
از ۲۲۴ رای
۸.۱
از ۱,۰۵۴,۰۰۶ رای
۲۰۶۳۱۳
180Gone with the Wind 1939۸.۸
از ۱۴۶ رای
۸.۱
از ۳۰۳,۰۴۵ رای
۱۸۸۲۹۰
181Tokyo Story 1953۸.۵
از ۶۲ رای
۸.۲
از ۵۸,۲۱۵ رای
۱۰۴۲۰۹
182On the Waterfront 1954۸.۵
از ۶۰ رای
۸.۱
از ۱۴۹,۳۷۸ رای
۶۴۱۴۶
183My Father and My Son 2005۸.۲
از ۳۰ رای
۸.۲
از ۸۳,۷۶۵ رای
۳۶۹۱
184Wild Tales 2014۸.۵
از ۱۷۲ رای
۸.۱
از ۱۸۸,۶۴۴ رای
۳۱۵۵۲۰
185Stalker 1979۸.۸
از ۱۲۵ رای
۸.۱
از ۱۲۷,۳۷۹ رای
۲۴۸۳۶۰
186The Deer Hunter 1978۸.۲
از ۹۱ رای
۸.۱
از ۳۲۶,۳۷۰ رای
۱۲۵۲۲۶
187Z 1969۸.۳
از ۲۵ رای
۸.۲
از ۲۶,۲۳۴ رای
۴۲۸۱
188Prisoners 2013۸.۵
از ۳۸۷ رای
۸.۱
از ۶۴۹,۵۸۰ رای
۴۸۳۶۴۶
189The Grand Budapest Hotel 2014۸.۱
از ۲۴۵ رای
۸.۱
از ۷۵۴,۹۶۱ رای
۳۰۸۴۰۹
190Sherlock Jr. 1924۸.۸
از ۴۱ رای
۸.۲
از ۴۶,۵۰۴ رای
۵۵۶۸
191The General 1926۸.۸
از ۴۹ رای
۸.۱
از ۸۷,۴۶۱ رای
۷۳۹۹
192Gran Torino 2008۸.۴
از ۱۱۸ رای
۸.۱
از ۷۴۷,۲۷۴ رای
۱۳۵۲۱۹
193Persona 1966۸.۷
از ۱۱۵ رای
۸.۱
از ۱۱۱,۷۵۱ رای
۱۹۱۳۴۶
194Before Sunrise 1995۸.۴
از ۱۴۸ رای
۸.۱
از ۲۸۹,۱۴۱ رای
۳۲۵۴۳۷
195Mary and Max 2009۸.۳
از ۱۷۱ رای
۸.۱
از ۱۷۱,۷۴۰ رای
۲۲۱۲۷۲
196Catch Me If You Can 2002۸.۵
از ۲۴۷ رای
۸.۱
از ۸۹۶,۲۱۹ رای
۳۲۵۴۰۴
197Mr. Smith Goes to Washington 1939۸.۴
از ۲۸ رای
۸.۱
از ۱۱۲,۰۱۸ رای
۴۸۹۹
198In the Name of the Father 1993۸.۴
از ۹۶ رای
۸.۱
از ۱۶۷,۰۶۴ رای
۱۴۷۲۶۸
199Barry Lyndon 1975۸.۹
از ۸۰ رای
۸.۱
از ۱۵۹,۷۶۸ رای
۱۱۲۲۴۰
200Room 2015۸.۱
از ۳۲۲ رای
۸.۱
از ۳۹۶,۶۰۱ رای
۳۲۶۴۲۳
201Gone Girl 2014۸.۲
از ۳۳۸ رای
۸.۱
از ۹۱۹,۸۱۸ رای
۵۱۴۶۱۱
202Hacksaw Ridge 2016۸.۴
از ۶۴۴ رای
۸.۱
از ۴۷۵,۵۷۷ رای
۴۲۵۴۶۹
203The Passion of Joan of Arc 1928۸.۵
از ۳۹ رای
۸.۱
از ۵۱,۸۶۵ رای
۶۳۱۱۳
204Andhadhun 2018۷.۸
از ۸۴ رای
۸.۲
از ۸۴,۷۲۳ رای
۸۳۱۵۳
205Ford v. Ferrari 2019۸.۸
از ۲۸۹ رای
۸.۱
از ۳۴۴,۰۸۱ رای
۵۱۷۶۴۶
20612 Years a Slave 2013۸.۱
از ۱۲۴ رای
۸.۱
از ۶۶۹,۹۰۳ رای
۱۵۲۲۶۱
207To Be or Not to Be 1942۸.۴
از ۳۴ رای
۸.۲
از ۳۴,۲۵۳ رای
۴۸۷۰
208The Big Lebowski 1998۸.۲
از ۱۳۱ رای
۸.۱
از ۷۷۲,۴۲۸ رای
۱۴۸۲۸۸
209Autumn Sonata 1978۸.۵
از ۳۷ رای
۸.۲
از ۳۱,۹۴۱ رای
۷۲۱۶۹
210Dead Poets Society 1989۸.۶
از ۱۱۲ رای
۸.۱
از ۴۵۳,۲۱۹ رای
۱۸۷۲۹۸
211How to Train Your Dragon 2010۸.۴
از ۱۱۴ رای
۸.۱
از ۶۹۹,۷۸۵ رای
۱۲۲۱۲۷
212Mad Max: Fury Road 2015۸.۴
از ۵۴۷ رای
۸.۱
از ۹۳۸,۷۰۰ رای
۴۳۴۳۹۷
213Ben-Hur 1959۸.۷
از ۵۹ رای
۸.۱
از ۲۲۹,۸۷۲ رای
۶۵۱۳۷
214Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 2011۸.۶
از ۲۴۸ رای
۸.۱
از ۸۱۲,۰۸۱ رای
۲۵۶۲۰۵
215Million Dollar Baby 2004۸.۸
از ۲۷۵ رای
۸.۱
از ۶۶۱,۳۰۵ رای
۲۷۴۳۸۵
216The Wages of Fear 1953۸.۸
از ۳۶ رای
۸.۱
از ۵۸,۶۱۰ رای
۵۸۱۱۵
217The Handmaiden 2016۸.۲
از ۲۲۲ رای
۸.۱
از ۱۳۰,۸۷۲ رای
۳۵۵۶۳۷
218Stand by Me 1986۸.۰
از ۴۴ رای
۸.۱
از ۳۸۲,۴۹۱ رای
۴۴۱۱۱
219Network 1976۸.۳
از ۵۰ رای
۸.۱
از ۱۵۳,۲۲۵ رای
۶۰۱۴۲
220Logan 2017۸.۲
از ۷۲۰ رای
۸.۱
از ۶۹۸,۰۵۰ رای
۳۲۵۳۶۶
221Gangs of Wasseypur 2012۶.۹
از ۳۴ رای
۸.۲
از ۹۰,۹۱۰ رای
۱۹۴۰
222Cool Hand Luke 1967۸.۵
از ۴۸ رای
۸.۱
از ۱۷۱,۰۳۴ رای
۵۸۱۰۱
223Hachi: A Dog’s Tale 2009۸.۷
از ۱۲۹ رای
۸.۱
از ۲۶۹,۱۴۳ رای
۱۲۷۱۹۶
224La Haine 1995۸.۶
از ۸۶ رای
۸.۱
از ۱۶۱,۷۳۳ رای
۱۳۴۲۸۸
225The 400 Blows 1959۹.۰
از ۷۹ رای
۸.۱
از ۱۱۲,۲۷۰ رای
۱۰۶۱۷۳
226Platoon 1986۷.۹
از ۵۵ رای
۸.۱
از ۳۹۷,۵۵۴ رای
۶۷۱۲۴
227A Silent Voice 2016۸.۸
از ۹۶ رای
۸.۲
از ۶۶,۴۴۶ رای
۱۹۴۲۸۵
228Spotlight 2015۷.۸
از ۱۲۱ رای
۸.۱
از ۴۴۶,۹۶۷ رای
۱۴۱۳۰۸
229Monsters, Inc. 2001۹.۰
از ۱۶۲ رای
۸.۱
از ۸۵۶,۶۵۲ رای
۲۰۸۱۵۲
230Rebecca 1940۸.۲
از ۶۳ رای
۸.۱
از ۱۳۱,۸۸۳ رای
۹۵۲۰۵
231Life of Brian 1979۸.۱
از ۳۵ رای
۸.۱
از ۳۸۳,۷۴۸ رای
۴۸۸۹
232Hotel Rwanda 2004۸.۱
از ۴۹ رای
۸.۱
از ۳۴۵,۱۳۸ رای
۹۱۱۷۹
233The Bandit 1996۷.۲
از ۲۴ رای
۸.۲
از ۶۸,۱۴۶ رای
۲۱۶۷
234In the Mood for Love 2000۸.۴
از ۱۴۷ رای
۸.۱
از ۱۳۸,۳۹۳ رای
۲۳۱۳۶۸
235Rush 2013۸.۲
از ۸۶ رای
۸.۱
از ۴۵۶,۶۶۸ رای
۱۰۵۱۷۰
236Into the Wild 2007۸.۳
از ۱۱۴ رای
۸.۱
از ۵۹۹,۰۰۰ رای
۱۷۵۳۷۵
237Rocky 1976۸.۴
از ۸۵ رای
۸.۱
از ۵۴۳,۶۸۵ رای
۷۴۱۱۶
238Amores Perros 2000۸.۳
از ۹۳ رای
۸.۱
از ۲۳۳,۰۶۶ رای
۱۶۲۳۰۸
239Nausicaä of the Valley of the Wind 1984۸.۵
از ۷۵ رای
۸.۱
از ۱۶۱,۲۶۶ رای
۱۵۹۲۶۹
24096 2018۸.۳
از ۱۶ رای
۸.۶
از ۲۵,۸۰۵ رای
۱۶۴۳
241Andrei Rublev 1966۸.۸
از ۵۹ رای
۸.۱
از ۵۱,۲۹۳ رای
۱۳۱۲۵۱
242It Happened One Night 1934۸.۴
از ۵۰ رای
۸.۱
از ۹۹,۴۷۵ رای
۹۲۱۵۳
243Before Sunset 2004۸.۵
از ۸۸ رای
۸.۱
از ۲۵۰,۰۶۶ رای
۲۲۸۳۴۹
244Fanny and Alexander 1982۸.۶
از ۶۳ رای
۸.۱
از ۶۱,۳۱۲ رای
۱۰۶۲۵۹
245Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion 1997۸.۴
از ۱۷ رای
۸.۱
از ۴۷,۷۵۹ رای
۳۷۷۹
246The Battle of Algiers 1966۸.۴
از ۳۱ رای
۸.۱
از ۵۷,۳۰۶ رای
۵۴۱۲۳
247The Nights of Cabiria 1957۸.۲
از ۳۵ رای
۸.۱
از ۴۶,۶۹۹ رای
۸۲۱۵۸
248The Princess Bride 1987۷.۶
از ۴۳ رای
۸.۱
از ۴۱۱,۳۳۸ رای
۷۱۲۰۷
249Paris, Texas 1984۸.۵
از ۶۸ رای
۸.۱
از ۱۰۰,۲۰۸ رای
۱۱۵۲۳۶
250Three Colors: Red 1994۸.۶
از ۱۰۱ رای
۸.۱
از ۹۸,۹۱۷ رای
۲۵۸۳۸۶