برنامه هفتگی انیمه ها

 • سه‌شنبه
  The Last Summoner 2022

  آخرین بروز رسانی:

  ۳ روز قبل

  قسمت بعد:

  ۲ روز دیگر

 • سه‌شنبه
  Kaginado 2021

  آخرین بروز رسانی:

  ۳ روز قبل

  قسمت بعد:

  ۲ روز دیگر

 • یکشنبه
  Boruto: Naruto Next Generations 2017

  آخرین بروز رسانی:

  ۶ روز قبل

  قسمت بعد:

  فردا

 • یکشنبه
  One Piece 1999

  آخرین بروز رسانی:

  ۶ روز قبل

  قسمت بعد:

  فردا

 • شنبه
  Spy x Family 2022

  آخرین بروز رسانی:

  ۱ هفته قبل

  قسمت بعد:

  امروز

 • دوشنبه
  Kyoukai Senki 2021

  آخرین بروز رسانی:

  ۵ روز قبل

  قسمت بعد:

  ۱ روز دیگر

 • یکشنبه
  Requiem of the Rose King 2022

  آخرین بروز رسانی:

  ۵ روز قبل

  قسمت بعد:

  فردا

 • یکشنبه
  Don't Hurt Me, My Healer! 2022

  آخرین بروز رسانی:

  ۵ روز قبل

  قسمت بعد:

  فردا

 • یکشنبه
  Digimon Ghost Game 2021

  آخرین بروز رسانی:

  ۵ روز قبل

  قسمت بعد:

  فردا

 • شنبه
  Love Live! Nijigasaki High School Idol Club 2020

  آخرین بروز رسانی:

  ۶ روز قبل

  قسمت بعد:

  امروز

 • شنبه
  Kawaii dake ja nai Shikimori-san 2022

  آخرین بروز رسانی:

  ۶ روز قبل

  قسمت بعد:

  امروز

 • شنبه
  Dragon Quest: The Adventure of Dai 2020

  آخرین بروز رسانی:

  ۶ روز قبل

  قسمت بعد:

  امروز

 • شنبه
  Kingdom 2012

  آخرین بروز رسانی:

  ۶ روز قبل

  قسمت بعد:

  امروز

 • شنبه
  Build Divide: Code Black 2021

  آخرین بروز رسانی:

  ۶ روز قبل

  قسمت بعد:

  امروز

 • شنبه
  In the Heart of Kunoichi Tsubaki 2022

  آخرین بروز رسانی:

  ۶ روز قبل

  قسمت بعد:

  امروز

 • شنبه
  A Couple of Cuckoos 2022

  آخرین بروز رسانی:

  ۶ روز قبل

  قسمت بعد:

  امروز

 • شنبه
  Fanfare of Adolescence 2022

  آخرین بروز رسانی:

  ۶ روز قبل

  قسمت بعد:

  امروز

 • شنبه
  Shadowverse Flame 2022

  آخرین بروز رسانی:

  ۶ روز قبل

  قسمت بعد:

  امروز

 • شنبه
  Love All Play 2022

  آخرین بروز رسانی:

  ۶ روز قبل

  قسمت بعد:

  امروز

 • شنبه
  Aoashi 2022

  آخرین بروز رسانی:

  ۶ روز قبل

  قسمت بعد:

  امروز

 • جمعه
  Dance Dance Danseur 2022

  آخرین بروز رسانی:

  ۱ هفته قبل

  قسمت بعد:

  ۱ روز قبل

 • جمعه
  Cue! 2022

  آخرین بروز رسانی:

  ۱ هفته قبل

  قسمت بعد:

  ۱ روز قبل

 • جمعه
  2022 Jantama Pong

  آخرین بروز رسانی:

  ۱ هفته قبل

  قسمت بعد:

  ۱ روز قبل

 • جمعه
  Onipan! 2022

  آخرین بروز رسانی:

  ۱ روز قبل

  قسمت بعد:

  ۵ روز دیگر

 • پنجشنبه
  The Dawn of the Witch 2022

  آخرین بروز رسانی:

  ۱ روز قبل

  قسمت بعد:

  ۴ روز دیگر

 • پنجشنبه
  Machikado Mazoku 2019

  آخرین بروز رسانی:

  ۱ روز قبل

  قسمت بعد:

  ۴ روز دیگر

 • پنجشنبه
  Summer Time Render 2022

  آخرین بروز رسانی:

  ۱ روز قبل

  قسمت بعد:

  ۴ روز دیگر

 • سه‌شنبه
  Birdie Wing: Golf Girls' Story 2022

  آخرین بروز رسانی:

  ۴ روز قبل

  قسمت بعد:

  ۲ روز دیگر

 • چهارشنبه
  The Rising of the Shield Hero 2019

  آخرین بروز رسانی:

  ۳ روز قبل

  قسمت بعد:

  ۳ روز دیگر

 • یکشنبه
  Delicious Party Precure 2022

  آخرین بروز رسانی:

  ۵ روز قبل

  قسمت بعد:

  فردا

 • شنبه
  Detective Conan 1996

  آخرین بروز رسانی:

  ۶ روز قبل

  قسمت بعد:

  امروز