Scott Speedman (اسکات اسپیدمن)

زندگینامه
اسکات اسپیدمن در لندن انگلیس از والدینی اسکاتلندی بدنیا آمد. مادرش مری کمبل معلم مدرسه و پدرش روی اسپیدمن فروشنده بود. اسکات در تورنتو کانادا بزرگ شد. اسکات شناگر بود و سعی کرد که رکوردی را برای بهترین فاصله ی زمانی ثبت کند ، ولی بدبختانه یک حادثه باعث شد که حرفه اش برای همیشه کنار گذارد. اسکات در سال های 1994 – 1996 در دانشگاه تورنتو درس میخواند. بلاخره یک روز تصمیم خود را گرفت و در برنامه ی " Speakers Corner" و بعد در نقش رابین در " Batman Forever" حضور داشت. از دیگر فیلم هایی که اسکات در آنها بود " Kitchen Party" و " Duets" را میتوان نام برد. برنامه ی " Felicity" اسکات را به دنیا معرفی کرد. با پایان یافتن این برنامه در سال 2002 ، حرفه ی اسکات با بازی او در " Underworld" در کنار کیت بکینسیل و بیل نای رو به پیشرفت رفت.

فیلموگرافی

Crimes of the Future 2022
دانلود فیلم Crimes of the Future 2022 (جنایات آینده)

بزودی

Best Sellers 2021
دانلود فیلم Best Sellers 2021

6.2

imdb-icon

7.75

cinama-icon
You 2018
دانلود سریال You 2018 (تو) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین دانلود سریال You 2018 (تو) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین دانلود سریال You 2018 (تو) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

7.7

imdb-icon

7.74

cinama-icon
The Monster 2016
دانلود فیلم The Monster 2016

5.4

imdb-icon

7.58

cinama-icon
Animal Kingdom 2016
دانلود سریال Animal Kingdom 2016 (قلمرو حیوانات) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین دانلود سریال Animal Kingdom 2016 (قلمرو حیوانات) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین دانلود سریال Animal Kingdom 2016 (قلمرو حیوانات) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

8.2

imdb-icon

8.55

cinama-icon
Out of the Dark 2014
دانلود فیلم Out of the Dark 2014 (بیرون از تاریکی)

4.8

imdb-icon
Barefoot 2014
دانلود فیلم Barefoot 2014 (پابرهنه) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

6.6

imdb-icon

8.19

cinama-icon
The Captive 2014
دانلود فیلم The Captive 2014

5.9

imdb-icon

5.5

cinama-icon
The Vow 2012
دانلود فیلم The Vow 2012 (عهد) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

6.8

imdb-icon

7.96

cinama-icon
Underworld: Awakening 2012
دانلود فیلم Underworld: Awakening 2012 (جهان زیرین: بیداری) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

6.3

imdb-icon

8.63

cinama-icon
Barney's Version 2010
دانلود فیلم Barney’s Version 2010

7.3

imdb-icon

7.5

cinama-icon
Adoration 2008
دانلود فیلم Adoration 2008

6.3

imdb-icon

5.33

cinama-icon
The Strangers 2008
دانلود فیلم The Strangers 2008 (غریبه ها) با زیرنویس فارسی

6.2

imdb-icon

6.28

cinama-icon
Anamorph 2007
دانلود فیلم Anamorph 2007 (آنامورف)

5.5

imdb-icon

6.5

cinama-icon
Underworld: Evolution 2006
دانلود فیلم Underworld: Evolution 2006 (جهان زیرین: تکامل)

6.7

imdb-icon

8.21

cinama-icon
xXx: State of the Union 2005
دانلود فیلم xXx: State of the Union 2005 (تریپل اکس: دولت متحد) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

4.5

imdb-icon

6.92

cinama-icon
The 24th Day 2004
دانلود فیلم The 24th Day 2004

6.5

imdb-icon

7

cinama-icon
Underworld 2003
دانلود فیلم Underworld 2003 (جهان زیرین) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

7

imdb-icon

7.39

cinama-icon
My Life Without Me 2003
دانلود فیلم My Life Without Me 2003 (زندکی من بدون من) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

7.5

imdb-icon

8.82

cinama-icon
Dark Blue 2002
دانلود فیلم Dark Blue 2002

6.6

imdb-icon

10

cinama-icon

دیدگاه‌ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید