کالکشن Jim-Jefferies

Jim Jefferies: I Swear to God 2009
دانلود فیلم Jim Jefferies: I Swear to God 2009 با زیرنویس فارسی

8.2

imdb-icon

8

cinama-icon
Jim Jefferies Alcoholocaust 2010
دانلود فیلم Jim Jefferies Alcoholocaust 2010 با زیرنویس فارسی

8.3

imdb-icon

9.29

cinama-icon
Jim Jefferies: Fully Functional 2012
دانلود مستند Jim Jefferies: Fully Functional 2012 (جیم جفریز: کاملا مسئول)

8.1

imdb-icon

10

cinama-icon
Jim Jefferies: BARE 2014
دانلود فیلم Jim Jefferies: BARE 2014 با زیرنویس فارسی

8.1

imdb-icon

8.8

cinama-icon
The Jim Jefferies Show 2017
دانلود سریال The Jim Jefferies Show 2017 دانلود سریال The Jim Jefferies Show 2017 دانلود سریال The Jim Jefferies Show 2017

7.1

imdb-icon

8

cinama-icon
Jim Jefferies: This Is Me Now 2018
دانلود فیلم Jim Jefferies: This Is Me Now 2018 (جیم جفری: همینی که هستم) با زیرنویس فارسی

7.4

imdb-icon

7.75

cinama-icon
Jim Jefferies: Intolerant 2020
دانلود فیلم Jim Jefferies: Intolerant 2020 (جیم جفریز: بی تحمل) با زیرنویس فارسی

7.2

imdb-icon

7

cinama-icon