کالکشن Jimmy-Carr

Jimmy Carr Live 2004
دانلود فیلم Jimmy Carr Live 2004

7.8

imdb-icon

10

cinama-icon
Jimmy Carr: Stand Up 2005
دانلود فیلم Jimmy Carr: Stand Up 2005

7.9

imdb-icon

10

cinama-icon
Jimmy Carr: Comedian 2007
دانلود فیلم Jimmy Carr: Comedian 2007

8

imdb-icon

9.75

cinama-icon
Jimmy Carr: In Concert 2008
دانلود فیلم Jimmy Carr: In Concert 2008

8

imdb-icon

8.75

cinama-icon
Jimmy Carr: Telling Jokes 2009
دانلود مستند Jimmy Carr: Telling Jokes 2009 (جیمی کار: تعریف کردن جُک)

7.9

imdb-icon

9

cinama-icon
Jimmy Carr: Making People Laugh 2010
دانلود مستند Jimmy Carr: Making People Laugh 2010 (جیمی کار: مردم را به خنده می اندازد)

7.9

imdb-icon

9.5

cinama-icon
Jimmy Carr: Being Funny 2011
دانلود مستند Jimmy Carr: Being Funny 2011 (جیمی کار: خنده دار)

7.8

imdb-icon

9.5

cinama-icon
Jimmy Carr: Laughing and Joking 2013
دانلود مستند Jimmy Carr: Laughing and Joking 2013 (جیمی کار: خنده و شوخی)

7.9

imdb-icon

9.5

cinama-icon
Jimmy Carr: Funny Business 2016
دانلود فیلم Jimmy Carr: Funny Business 2016 با زیرنویس فارسی

7.2

imdb-icon

9.5

cinama-icon
Jimmy Carr: The Best of Ultimate Gold Greatest Hits 2019
دانلود فیلم Jimmy Carr: The Best of Ultimate Gold Greatest Hits 2019 با زیرنویس فارسی

7.3

imdb-icon