کالکشن Captain-Tsubasa

Captain Tsubasa 1983
دانلود انیمه Captain Tsubasa 1983 (فوتبالیست ها) دانلود انیمه Captain Tsubasa 1983 (فوتبالیست ها) دانلود انیمه Captain Tsubasa 1983 (فوتبالیست ها)

7.31

mal-icon

8.35

cinama-icon
Shin Captain Tsubasa 1989
دانلود انیمه Shin Captain Tsubasa 1989 با زیرنویس فارسی دانلود انیمه Shin Captain Tsubasa 1989 با زیرنویس فارسی دانلود انیمه Shin Captain Tsubasa 1989 با زیرنویس فارسی

7.13

mal-icon

8.17

cinama-icon
Captain Tsubasa J 1994
دانلود انیمه Captain Tsubasa J 1994 (فوتبالیستها) دانلود انیمه Captain Tsubasa J 1994 (فوتبالیستها) دانلود انیمه Captain Tsubasa J 1994 (فوتبالیستها)

7.26

mal-icon

5.75

cinama-icon
Captain Tsubasa: Road to 2002 2001
دانلود انیمه Captain Tsubasa: Road to 2002 2001 با زیرنویس فارسی دانلود انیمه Captain Tsubasa: Road to 2002 2001 با زیرنویس فارسی دانلود انیمه Captain Tsubasa: Road to 2002 2001 با زیرنویس فارسی

7.41

mal-icon

8.31

cinama-icon
Captain Tsubasa 2018
دانلود انیمه Captain Tsubasa 2018 (کاپیتان سوباسا - فوتبالیست ها) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین دانلود انیمه Captain Tsubasa 2018 (کاپیتان سوباسا - فوتبالیست ها) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین دانلود انیمه Captain Tsubasa 2018 (کاپیتان سوباسا - فوتبالیست ها) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

7.40

mal-icon

8.59

cinama-icon