کالکشن Its-Alive

It's Alive 1974
دانلود فیلم It’s Alive 1974 (زنده است) با زیرنویس فارسی

5.8

imdb-icon

8

cinama-icon
It Lives Again 1978
دانلود فیلم It Lives Again 1978 (آن دوباره زندگی میکند)

5.2

imdb-icon
It's Alive III: Island of the Alive 1987
دانلود فیلم It’s Alive III: Island of the Alive 1987

4.8

imdb-icon