کالکشن Psycho-Pass

Psycho-Pass 2012
دانلود انیمه Psycho-Pass 2012 با زیرنویس فارسی دانلود انیمه Psycho-Pass 2012 با زیرنویس فارسی دانلود انیمه Psycho-Pass 2012 با زیرنویس فارسی

8.36

mal-icon

8.7

cinama-icon
Psycho-Pass: The Movie 2015
دانلود انیمه Psycho-Pass: The Movie 2015 با زیرنویس فارسی

7.72

mal-icon

9

cinama-icon
Psycho-Pass: Sinners of the System Case 1 Schuld und Sühne 2019
دانلود انیمه Psycho-Pass: Sinners of the System Case 1 Schuld und Sühne 2019

7.13

mal-icon

8.5

cinama-icon
Psycho-Pass: Sinners of the System Case.2 First Guardian 2019
دانلود انیمه Psycho-Pass: Sinners of the System Case.2 First Guardian 2019 با زیرنویس فارسی

7.48

mal-icon

8.5

cinama-icon
Psycho Pass 3: First Inspector 2020
دانلود انیمه Psycho Pass 3: First Inspector 2020 (سایکو-پاس: بازرس) با زیرنویس فارسی

7.83

mal-icon

7

cinama-icon