کالکشن Death-Wish

Death Wish 1974
دانلود فیلم Death Wish 1974 (آرزوی مرگ) با زیرنویس فارسی

7

imdb-icon

7.33

cinama-icon
Death Wish II 1982
دانلود فیلم Death Wish II 1982 (آرزوی مرگ ۲) با زیرنویس فارسی

6

imdb-icon

8.6

cinama-icon
Death Wish 3 1985
دانلود فیلم Death Wish 3 1985 (آرزوی مرگ ۳) با زیرنویس فارسی

5.9

imdb-icon

7.4

cinama-icon
Death Wish 4: The Crackdown 1987
دانلود فیلم Death Wish 4: The Crackdown 1987 (آرزوی مرگ ۴ : خرابکاری) با زیرنویس فارسی

5.5

imdb-icon

9.5

cinama-icon
Death Wish V: The Face of Death 1994
دانلود فیلم Death Wish V: The Face of Death 1994 (آرزوی مرگ: چهره مرگ)

4.9

imdb-icon

9

cinama-icon