کالکشن Black-Mirror

Black Mirror 2011
دانلود سریال Black Mirror 2011 (آینه‌ی سیاه) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین دانلود سریال Black Mirror 2011 (آینه‌ی سیاه) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین دانلود سریال Black Mirror 2011 (آینه‌ی سیاه) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

8.8

imdb-icon

8.96

cinama-icon
Black Mirror: Bandersnatch 2018
دانلود فیلم Black Mirror: Bandersnatch 2018 (آینه سیاه: بندراسنچ) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

7.1

imdb-icon

7.77

cinama-icon