کالکشن Alien

Alien 1979
دانلود فیلم Alien 1979 (بیگانه) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

8.4

imdb-icon

8.41

cinama-icon
Aliens 1986
دانلود فیلم Aliens 1986 (بیگانه‌ها) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

8.3

imdb-icon

8.48

cinama-icon
Alien³ 1992
دانلود فیلم Alien³ 1992 (بیگانه ۳) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

6.5

imdb-icon

7.62

cinama-icon
Alien: Resurrection 1997
دانلود فیلم Alien: Resurrection 1997 (بیگانه: رستاخیز) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

6.2

imdb-icon

7

cinama-icon
AVP: Alien vs. Predator 2004
دانلود فیلم AVP: Alien vs. Predator 2004 (بیگانه علیه غارتگر) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

5.6

imdb-icon

6.47

cinama-icon
Aliens vs. Predator: Requiem 2007
دانلود فیلم Aliens vs. Predator: Requiem 2007 (بیگانه علیه غارتگر: آمرزش‌خوانی) با زیرنویس فارسی

4.6

imdb-icon

5.91

cinama-icon
Prometheus 2012
دانلود فیلم Prometheus 2012 (پرومتئوس) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

7

imdb-icon

7.98

cinama-icon
Alien: Covenant 2017
دانلود فیلم Alien: Covenant 2017 (بیگانه: کاوننت) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

6.4

imdb-icon

7.38

cinama-icon