کالکشن The-Texas-Chainsaw-Massacre

The Texas Chain Saw Massacre 1974
دانلود فیلم The Texas Chain Saw Massacre 1974 (کشتار با اره‌برقی در تگزاس) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

7.5

imdb-icon

8.09

cinama-icon
The Texas Chainsaw Massacre 2 1986
دانلود فیلم The Texas Chainsaw Massacre 2 1986 (کشتار با اره‌برقی در تگزاس ۲) با زیرنویس فارسی

5.6

imdb-icon

7.67

cinama-icon
Leatherface: Texas Chainsaw Massacre III 1990
دانلود فیلم Leatherface: Texas Chainsaw Massacre III 1990 با زیرنویس فارسی

5.1

imdb-icon

9.5

cinama-icon
Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation 1994
دانلود فیلم Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation 1994 (کشتار با اره‌برقی در تگزاس: نسل بعدی) با زیرنویس فارسی

3.3

imdb-icon

4.4

cinama-icon
The Texas Chainsaw Massacre 2003
دانلود فیلم The Texas Chainsaw Massacre 2003 (کشتار با اره‌برقی در تگزاس) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

6.2

imdb-icon

8

cinama-icon
The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning 2006
دانلود فیلم The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning 2006 با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

5.8

imdb-icon

7.94

cinama-icon
Texas Chainsaw 3D 2013
دانلود فیلم Texas Chainsaw 3D 2013 (اره‌برقی تگزاس سه‌بعدی) با زیرنویس فارسی

4.8

imdb-icon

7.79

cinama-icon
Leatherface 2017
دانلود فیلم Leatherface 2017 با زیرنویس فارسی

5

imdb-icon

6.04

cinama-icon