کالکشن Halloween

Halloween 1978
دانلود فیلم Halloween 1978 (هالووین) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

7.7

imdb-icon

7.09

cinama-icon
Halloween II 1981
دانلود فیلم Halloween II 1981 (هالووین ۲) با زیرنویس فارسی

6.5

imdb-icon

7.29

cinama-icon
Halloween III: Season of the Witch 1982
دانلود فیلم Halloween III: Season of the Witch 1982 (هالووین ۳: فصل جادوگر) با زیرنویس فارسی

5

imdb-icon

8

cinama-icon
Halloween 4: The Return of Michael Myers 1988
دانلود فیلم Halloween 4: The Return of Michael Myers 1988 (هالووین ۴: بازگشت مایکل مایرز) با زیرنویس فارسی

5.8

imdb-icon

8.17

cinama-icon
Halloween 5 1989
دانلود فیلم Halloween 5 1989 (هالووین ۵: انتقام مایکل مایرز) با زیرنویس فارسی

5.1

imdb-icon

7.36

cinama-icon
Halloween: The Curse of Michael Myers 1995
دانلود فیلم Halloween: The Curse of Michael Myers 1995 (هالووین ۶: نفرین مایکل مایرز)

4.8

imdb-icon

7.11

cinama-icon
Halloween H20: 20 Years Later 1998
دانلود فیلم Halloween H20: 20 Years Later 1998 (هالووین : ۲۰ سال بعد)

5.8

imdb-icon

8.25

cinama-icon
Halloween: Resurrection 2002
دانلود فیلم Halloween: Resurrection 2002 (هالووین: رستاخیز)

4

imdb-icon

6

cinama-icon
Halloween 2018
دانلود فیلم Halloween 2018 (هالووین) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

6.6

imdb-icon

6.76

cinama-icon