کالکشن The-Karate-Kid

The Karate Kid 1984
دانلود فیلم The Karate Kid 1984 (بچه کاراته‌کار)

7.3

imdb-icon

8

cinama-icon
The Karate Kid, Part II 1986
دانلود فیلم The Karate Kid, Part II 1986 (بچه کاراته‌کار۲)

6.1

imdb-icon

5.5

cinama-icon
The Karate Kid, Part III 1989
دانلود فیلم The Karate Kid, Part III 1989 (بچه کاراته‌کار، قسمت سوم)

5.3

imdb-icon

5.5

cinama-icon
The Next Karate Kid 1994
دانلود فیلم The Next Karate Kid 1994 (بچه کاراته‌کار بعدی)

4.5

imdb-icon

8.5

cinama-icon
The Karate Kid 2010
دانلود فیلم The Karate Kid 2010 (بچه کاراته باز) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

6.2

imdb-icon

7.26

cinama-icon