کالکشن Friday-the-13th

Friday the 13th 1980
دانلود فیلم Friday the 13th 1980 (جمعه سیزدهم) با زیرنویس فارسی

6.4

imdb-icon

7.6

cinama-icon
Friday the 13th Part III 1982
دانلود فیلم Friday the 13th Part III 1982 (جمعه سیزدهم قسمت سوم) با زیرنویس فارسی

5.7

imdb-icon

8.57

cinama-icon
Friday the 13th: The Final Chapter 1984
دانلود فیلم Friday the 13th: The Final Chapter 1984 (جمعه سیزدهم: قسمت آخر) با زیرنویس فارسی

6

imdb-icon

8.4

cinama-icon
Jason Lives: Friday the 13th Part VI 1986
دانلود فیلم Jason Lives: Friday the 13th Part VI 1986 با زیرنویس فارسی

6

imdb-icon

10

cinama-icon
Friday the 13th Part VII: The New Blood 1988
دانلود فیلم Friday the 13th Part VII: The New Blood 1988 (جمعه سیزدهم: خون تازه) با زیرنویس فارسی

5.3

imdb-icon

9.33

cinama-icon
Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan 1989
دانلود فیلم Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan 1989 با زیرنویس فارسی

4.6

imdb-icon

8.8

cinama-icon