کالکشن Police-Academy

Police Academy 1984
دانلود فیلم Police Academy 1984 (آکادمی پلیس) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

6.7

imdb-icon

9.4

cinama-icon
Police Academy 2: Their First Assignment 1985
دانلود فیلم Police Academy 2: Their First Assignment 1985 (دانشکده پلیس ۲)

5.8

imdb-icon

9.67

cinama-icon
Police Academy 3: Back in Training 1986
دانلود فیلم Police Academy 3: Back in Training 1986 (دانشکده پلیس ۳)

5.4

imdb-icon

9.67

cinama-icon
Police Academy 4: Citizens on Patrol 1987
دانلود فیلم Police Academy 4: Citizens on Patrol 1987 (دانشکدهٔ پلیس ۴)

5

imdb-icon

9.8

cinama-icon
Police Academy 5: Assignment: Miami Beach 1988
دانلود فیلم Police Academy 5: Assignment: Miami Beach 1988 (دانشکده پلیس ۵)

4.6

imdb-icon

9.75

cinama-icon
Police Academy 6: City Under Siege 1989
دانلود فیلم Police Academy 6: City Under Siege 1989 (دانشکده پلیس ۶) با زیرنویس فارسی

4.4

imdb-icon

9.33

cinama-icon
Police Academy: Mission to Moscow 1994
دانلود فیلم Police Academy: Mission to Moscow 1994 (دانشکده پلیس: مأموریت مسکو)

3.6

imdb-icon

10

cinama-icon