کالکشن Star-Trek

Star Trek: The Motion Picture 1979
دانلود فیلم Star Trek: The Motion Picture 1979 (پیشتازان فضا: فیلم)

6.4

imdb-icon

7.6

cinama-icon
Star Trek II: The Wrath of Khan 1982
دانلود فیلم Star Trek II: The Wrath of Khan 1982

7.7

imdb-icon

8.38

cinama-icon
Star Trek III: The Search for Spock 1984
دانلود فیلم Star Trek III: The Search for Spock 1984 (پیشتازان فضا ۳: جستجو برای اسپاک)

6.7

imdb-icon

6.2

cinama-icon
Star Trek IV: The Voyage Home 1986
دانلود فیلم Star Trek IV: The Voyage Home 1986 (پیشتازان فضا ۴: سفر به خانه)

7.3

imdb-icon

8.13

cinama-icon
Star Trek V: The Final Frontier 1989
دانلود فیلم Star Trek V: The Final Frontier 1989 (مرز نهایی)

5.5

imdb-icon

6.75

cinama-icon
Star Trek VI: The Undiscovered Country 1991
دانلود فیلم Star Trek VI: The Undiscovered Country 1991 (کشور کشف نشده)

7.2

imdb-icon

7.67

cinama-icon
Star Trek: Generations 1994
دانلود فیلم Star Trek: Generations 1994 با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

6.6

imdb-icon

6.67

cinama-icon
Star Trek: First Contact 1996
دانلود فیلم Star Trek: First Contact 1996

7.6

imdb-icon

7.22

cinama-icon
Star Trek: Insurrection 1998
دانلود فیلم Star Trek: Insurrection 1998

6.4

imdb-icon

7.5

cinama-icon
Star Trek: Nemesis 2002
دانلود فیلم Star Trek: Nemesis 2002

6.4

imdb-icon

7.8

cinama-icon