کالکشن Planet-of-the-Apes

Planet of the Apes 1968
دانلود فیلم Planet of the Apes 1968 با زیرنویس فارسی

8

imdb-icon

8.31

cinama-icon
Beneath the Planet of the Apes 1970
دانلود فیلم Beneath the Planet of the Apes 1970 با زیرنویس فارسی

6.1

imdb-icon

5.5

cinama-icon
Escape from the Planet of the Apes 1971
دانلود فیلم Escape from the Planet of the Apes 1971 (فرار از سیاره میمون‌ها) با زیرنویس فارسی

6.3

imdb-icon

7.5

cinama-icon
Conquest of the Planet of the Apes 1972
دانلود فیلم Conquest of the Planet of the Apes 1972 با زیرنویس فارسی

6.1

imdb-icon

7

cinama-icon
Battle for the Planet of the Apes 1973
دانلود فیلم Battle for the Planet of the Apes 1973 (نبرد برای سیاره میمون ها) با زیرنویس فارسی

5.5

imdb-icon

5.5

cinama-icon