کالکشن Star-Wars

Star Wars : Episode IV - A New Hope 1977
دانلود فیلم Star Wars : Episode IV – A New Hope 1977 (جنگ ستارگان ۴: امید تازه) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

8.6

imdb-icon

8.38

cinama-icon
Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980
دانلود فیلم Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back 1980 (جنگ ستارگان ۵: امپراتوری ضربه می‌زند) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

8.7

imdb-icon

8.03

cinama-icon
Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1983
دانلود فیلم Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi 1983 (جنگ ستارگان ۶: بازگشت جدای) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

8.3

imdb-icon

8.19

cinama-icon
Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 1999
دانلود فیلم Star Wars: Episode I – The Phantom Menace 1999 (جنگ ستارگان: قسمت اول - تهدید شبح) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

6.5

imdb-icon

7.94

cinama-icon
Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 2002
دانلود فیلم Star Wars: Episode II – Attack of the Clones 2002 (جنگ ستارگان ۲: حمله کلون ها) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

6.5

imdb-icon

7.89

cinama-icon
Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith 2005
دانلود فیلم Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith 2005 (جنگ ستارگان ۳ : انتقام گیری سیت) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

7.5

imdb-icon

8.29

cinama-icon
Star Wars: Episode VII - The Force Awakens 2015
دانلود فیلم Star Wars: Episode VII – The Force Awakens 2015 (جنگ ستارگان: نیرو برمی‌خیزد) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

7.8

imdb-icon

7.66

cinama-icon
Rogue One: A Star Wars Story 2016
دانلود فیلم Rogue One: A Star Wars Story 2016 (یک سرکش: داستان جنگ ستارگان) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

7.8

imdb-icon

7.75

cinama-icon
Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi 2017
دانلود فیلم Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi 2017 (جنگ ستارگان ۸ : آخرین جدای) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

6.9

imdb-icon

7.57

cinama-icon
Solo: A Star Wars Story 2018
دانلود فیلم Solo: A Star Wars Story 2018 (سولو : داستان جنگ ستارگان) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

6.9

imdb-icon

7.03

cinama-icon
Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker 2019
دانلود فیلم Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker 2019 (جنگ ستارگان ۹ : خیزش اسکای واکر) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

6.5

imdb-icon

6.93

cinama-icon