کالکشن Planet-of-the-Apes-reboot

Rise of the Planet of the Apes 2011
دانلود فیلم Rise of the Planet of the Apes 2011 (ظهور سیاره میمون‌ها) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

7.5

imdb-icon

8.1

cinama-icon
Dawn of the Planet of the Apes 2014
دانلود فیلم Dawn of the Planet of the Apes 2014 (طلوع سیاره میمون‌ها) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

7.6

imdb-icon

8.18

cinama-icon
War for the Planet of the Apes 2017
دانلود فیلم War for the Planet of the Apes 2017 (جنگ برای سیاره میمون‌ها) با تماشای آنلاین

7.4

imdb-icon

8.07

cinama-icon