کالکشن Terminator

The Terminator 1984
دانلود فیلم The Terminator 1984 (نابودگر) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

8

imdb-icon

8.47

cinama-icon
Terminator 2: Judgment Day 1991
دانلود فیلم Terminator 2: Judgment Day 1991 (نابودگر ۲: روز قضاوت) با تماشای آنلاین

8.5

imdb-icon

8.82

cinama-icon
Terminator 3: Rise of the Machines 2003
دانلود فیلم Terminator 3: Rise of the Machines 2003 (نابودگر ۳: خیزش ماشین‌ها) با تماشای آنلاین

6.3

imdb-icon

7.53

cinama-icon
Terminator Salvation 2009
دانلود فیلم Terminator Salvation 2009 (نابودگر ۴ : رستگاری) با تماشای آنلاین

6.5

imdb-icon

7.58

cinama-icon
Terminator Genisys 2015
دانلود فیلم Terminator Genisys 2015 (نابودگر: جنسیس) با تماشای آنلاین

6.3

imdb-icon

6.96

cinama-icon
Terminator: Dark Fate 2019
دانلود فیلم Terminator: Dark Fate 2019 (نابودگر: سرنوشت تاریک) با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

6.2

imdb-icon

6.4

cinama-icon