کالکشن National-Theatre-Live

National Theatre Live: Frankenstein 2011
دانلود فیلم National Theatre Live: Frankenstein 2011 با زیرنویس فارسی

8.6

imdb-icon

7.85

cinama-icon
National Theatre Live: Macbeth 2013
دانلود فیلم National Theatre Live: Macbeth 2013

7.9

imdb-icon

7.29

cinama-icon
National Theatre Live: A Streetcar Named Desire 2014
دانلود فیلم National Theatre Live: A Streetcar Named Desire 2014 (تئاتر زنده ملی : اتوبوسی به نام هوس) با تماشای آنلاین

8.4

imdb-icon

5.5

cinama-icon
National Theatre Live: Coriolanus 2014
دانلود فیلم National Theatre Live: Coriolanus 2014 (تئاتر ملی زنده: کوریولانوس)

8.5

imdb-icon

6

cinama-icon
National Theatre Live: Obsession 2017
دانلود فیلم National Theatre Live: Obsession 2017

6.6

imdb-icon

8

cinama-icon
National Theatre Live: Julius Caesar 2018
دانلود فیلم National Theatre Live: Julius Caesar 2018 (تئاتر زنده ملی: ژولیوس سزار)

8.1

imdb-icon
National Theatre Live: Cat on a Hot Tin Roof 2018
دانلود فیلم National Theatre Live: Cat on a Hot Tin Roof 2018

7.6

imdb-icon

10

cinama-icon
National Theatre Live: Fleabag 2019
دانلود فیلم National Theatre Live: Fleabag 2019 با زیرنویس فارسی و تماشای آنلاین

8.4

imdb-icon

7.88

cinama-icon