کالکشن Dead-Rising

Dead Rising: Watchtower 2015
دانلود فیلم Dead Rising: Watchtower 2015 (خیزش مرگ: برج مراقبت)

5.2

imdb-icon

7.25

cinama-icon
Dead Rising: Endgame 2016
دانلود فیلم Dead Rising: Endgame 2016 (خیزش مرگ: پایان بازی) با زیرنویس فارسی

4.8

imdb-icon

7.83

cinama-icon