میدونستی برای دسترسی سریع و بدون فیلتر شکن میتونی از اپلیکیشن ویندوز و مک ۳۰نما استفاده کنی؟

دانلود برنامه

۱۰۰ فیلم محبوب ۳۰نما

فیلمامتیاز ۳۰نماامتیاز IMDb
1Interstellar 2014۸.۶
از ۱,۶۰۲ رای
۸.۶
از ۱,۶۱۰,۱۶۷ رای
۱,۰۹۸۷۰۹
2Inception 2010۸.۷
از ۱,۲۵۱ رای
۸.۸
از ۲,۱۶۵,۶۵۴ رای
۹۷۶۷۳۰
3Joker 2019۸.۳
از ۸۸۲ رای
۸.۴
از ۱,۰۶۴,۰۳۹ رای
۹۲۱۸۰۶
4Léon: The Professional 1994۸.۸
از ۷۶۵ رای
۸.۵
از ۱,۰۷۷,۳۵۶ رای
۷۶۸۵۶۲
5Tenet 2020۷.۳
از ۵۷۹ رای
۷.۴
از ۴۱۹,۱۵۵ رای
۷۳۵۹۹۲
6Parasite 2019۸.۳
از ۵۹۱ رای
۸.۶
از ۶۵۷,۴۸۸ رای
۷۳۴۷۵۱
7The Shawshank Redemption 1994۸.۷
از ۹۴۶ رای
۹.۳
از ۲,۴۵۸,۵۹۱ رای
۶۹۲۵۷۸
8Green Book 2018۸.۶
از ۵۰۴ رای
۸.۲
از ۴۲۴,۷۶۳ رای
۶۸۶۹۶۳
9Forrest Gump 1994۸.۶
از ۷۴۸ رای
۸.۸
از ۱,۸۹۵,۱۷۶ رای
۶۷۵۵۷۳
10The Dark Knight 2008۸.۷
از ۱,۱۸۷ رای
۹.۰
از ۲,۴۱۴,۰۷۸ رای
۶۴۸۴۶۶
11Soul 2020۸.۹
از ۴۰۷ رای
۸.۱
از ۲۷۷,۰۰۷ رای
۶۳۹۶۴۰
12Fight Club 1999۸.۵
از ۷۰۱ رای
۸.۸
از ۱,۹۳۱,۶۱۶ رای
۶۲۱۵۳۲
13The Godfather 1972۸.۷
از ۸۳۳ رای
۹.۲
از ۱,۶۹۶,۸۱۴ رای
۶۱۲۵۶۶
14Shutter Island 2010۸.۷
از ۴۷۲ رای
۸.۲
از ۱,۱۹۳,۰۵۶ رای
۶۰۸۵۸۲
15Se7en 1995۸.۷
از ۵۵۰ رای
۸.۶
از ۱,۵۰۹,۰۴۱ رای
۵۹۹۵۱۴
16Avengers: Endgame 2019۷.۹
از ۷۴۸ رای
۸.۴
از ۹۳۶,۱۶۱ رای
۵۸۷۵۸۶
17Another Round 2020۸.۳
از ۲۹۹ رای
۷.۸
از ۱۰۷,۷۳۶ رای
۵۸۴۹۰۷
18The Prestige 2006۸.۷
از ۶۴۸ رای
۸.۵
از ۱,۲۴۲,۴۵۵ رای
۵۷۷۶۱۹
1912 Angry Men 1957۹.۰
از ۶۰۰ رای
۹.۰
از ۷۲۵,۶۲۴ رای
۵۷۲۵۷۴
20The Platform 2019۷.۹
از ۴۲۴ رای
۷.۰
از ۱۸۸,۵۲۵ رای
۵۷۰۷۳۴
212019 1917۷.۷
از ۴۰۲ رای
۸.۳
از ۴۸۹,۴۸۳ رای
۵۶۶۸۱۲
22Cruella 2021۷.۵
از ۲۱۰ رای
۷.۴
از ۱۵۳,۴۶۶ رای
۵۵۶۶۴۹
23Once Upon a Time in Hollywood 2019۷.۱
از ۴۸۹ رای
۷.۶
از ۶۳۴,۹۹۶ رای
۵۵۵۸۷۱
24Pulp Fiction 1994۸.۴
از ۵۸۲ رای
۸.۹
از ۱,۹۰۰,۲۳۶ رای
۵۵۳۵۸۷
25Requiem for a Dream 2000۸.۴
از ۴۱۳ رای
۸.۳
از ۷۹۲,۸۴۲ رای
۵۴۷۶۸۳
26The Wolf of Wall Street 2013۸.۵
از ۵۸۶ رای
۸.۲
از ۱,۲۶۱,۱۰۵ رای
۵۳۲۵۰۸
27Schindler’s List 1993۸.۵
از ۴۵۱ رای
۸.۹
از ۱,۲۶۱,۱۲۳ رای
۵۳۱۶۹۳
28The Intouchables 2011۸.۸
از ۴۱۳ رای
۸.۵
از ۷۹۵,۱۰۸ رای
۵۲۳۵۹۸
29Knives Out 2019۸.۰
از ۳۸۹ رای
۷.۹
از ۵۲۴,۷۳۹ رای
۵۲۲۸۰۶
30Oldboy 2003۸.۱
از ۴۰۳ رای
۸.۴
از ۵۳۸,۱۹۹ رای
۵۱۴۷۶۱
31The Irishman 2019۸.۲
از ۴۱۷ رای
۷.۸
از ۳۵۰,۷۷۸ رای
۵۱۳۸۰۹
32The Pianist 2002۸.۸
از ۳۲۲ رای
۸.۵
از ۷۶۸,۸۸۸ رای
۴۹۷۶۳۲
33The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001۸.۹
از ۵۷۸ رای
۸.۸
از ۱,۷۲۴,۱۶۷ رای
۴۹۰۴۳۰
34Eternal Sunshine of the Spotless Mind 2004۸.۴
از ۳۲۳ رای
۸.۳
از ۹۴۴,۸۴۱ رای
۴۸۲۵۶۵
35The Departed 2006۸.۵
از ۴۰۷ رای
۸.۵
از ۱,۲۳۸,۹۷۳ رای
۴۷۹۵۶۲
36Her 2013۸.۴
از ۳۷۴ رای
۸.۰
از ۵۶۶,۳۴۹ رای
۴۷۸۵۴۸
37Amélie 2001۸.۳
از ۳۱۲ رای
۸.۳
از ۷۲۲,۷۹۳ رای
۴۷۳۶۰۹
38The Lord of the Rings: The Return of the King 2003۸.۹
از ۶۰۶ رای
۸.۹
از ۱,۷۰۲,۹۳۴ رای
۴۷۳۳۶۹
39Capharnaüm (Capernaum) 2018۸.۱
از ۲۴۲ رای
۸.۴
از ۷۴,۷۱۵ رای
۴۶۹۷۷۰
40Memento 2000۸.۳
از ۳۸۳ رای
۸.۴
از ۱,۱۶۴,۹۱۵ رای
۴۶۲۵۷۸
41Ford v. Ferrari 2019۸.۸
از ۲۸۱ رای
۸.۱
از ۳۳۴,۳۷۶ رای
۴۶۱۶۱۴
42The Green Mile 1999۸.۷
از ۳۹۶ رای
۸.۶
از ۱,۱۹۸,۱۹۳ رای
۴۶۰۴۴۶
43The Lives of Others 2006۸.۷
از ۱۸۱ رای
۸.۴
از ۳۷۲,۱۰۱ رای
۴۵۹۷۳۷
44Marriage Story 2019۷.۵
از ۲۵۵ رای
۷.۹
از ۲۷۲,۰۱۱ رای
۴۵۳۷۴۳
45Gone Girl 2014۸.۲
از ۳۳۰ رای
۸.۱
از ۹۰۵,۸۰۷ رای
۴۵۲۵۴۹
46V for Vendetta 2005۸.۴
از ۴۰۹ رای
۸.۱
از ۱,۰۶۴,۸۶۴ رای
۴۵۲۵۰۶
47The Gentlemen 2019۸.۱
از ۳۲۶ رای
۷.۸
از ۲۸۰,۷۶۶ رای
۴۵۱۶۸۶
48Life Is Beautiful 1997۸.۵
از ۲۵۴ رای
۸.۶
از ۶۵۰,۸۴۲ رای
۴۴۴۶۱۴
49Black Widow 2021۶.۰
از ۲۳۷ رای
۶.۸
از ۲۱۴,۳۴۵ رای
۴۴۳۵۹۵
50Friends Reunion Special 2021۸.۶
از ۲۷۹ رای
۸.۱
از ۵۱,۴۳۵ رای
۴۴۱۳۹۶
51Little Women 2019۷.۱
از ۲۳۴ رای
۷.۸
از ۱۶۴,۸۲۴ رای
۴۴۱۷۵۳
52The Hateful Eight 2015۸.۵
از ۵۰۷ رای
۷.۸
از ۵۴۹,۰۷۴ رای
۴۳۲۵۰۰
53John Wick: Chapter 3 – Parabellum 2019۸.۱
از ۴۱۱ رای
۷.۴
از ۳۰۴,۴۷۰ رای
۴۳۰۵۶۰
54Saving Private Ryan 1998۸.۶
از ۴۵۵ رای
۸.۶
از ۱,۲۸۶,۷۷۱ رای
۴۲۷۴۴۳
55The Lord of the Rings: The Two Towers 2002۸.۹
از ۴۹۱ رای
۸.۷
از ۱,۵۴۱,۸۳۱ رای
۴۲۲۳۴۸
56Wrath of Man 2021۸.۲
از ۲۰۷ رای
۷.۲
از ۱۰۹,۹۹۳ رای
۴۲۱۵۲۴
57Taxi Driver 1976۸.۱
از ۴۰۲ رای
۸.۲
از ۷۵۸,۱۰۲ رای
۴۱۷۵۱۶
58The Silence of the Lambs 1991۸.۲
از ۳۶۴ رای
۸.۶
از ۱,۳۲۵,۶۷۴ رای
۴۱۴۵۱۱
59The Revenant 2015۸.۴
از ۵۲۷ رای
۸.۰
از ۷۳۹,۷۶۹ رای
۴۱۳۴۳۵
60One Flew Over the Cuckoo’s Nest 1975۸.۹
از ۳۸۲ رای
۸.۷
از ۹۵۰,۵۳۹ رای
۴۱۰۴۶۵
61Prisoners 2013۸.۶
از ۳۷۱ رای
۸.۱
از ۶۳۵,۴۹۸ رای
۴۰۸۵۸۴
62A Star Is Born 2018۷.۲
از ۳۱۰ رای
۷.۶
از ۳۵۵,۱۰۱ رای
۴۰۵۷۱۸
63Django Unchained 2012۸.۷
از ۴۰۹ رای
۸.۴
از ۱,۴۲۳,۴۶۲ رای
۳۹۹۴۰۳
64Whiplash 2014۸.۶
از ۴۱۷ رای
۸.۵
از ۷۶۱,۲۵۸ رای
۳۹۷۴۹۹
65The Hunt 2012۸.۷
از ۲۶۰ رای
۸.۳
از ۳۰۲,۳۷۶ رای
۳۹۷۶۷۵
66The Curious Case of Benjamin Button 2008۸.۶
از ۳۶۰ رای
۷.۸
از ۶۱۲,۷۸۹ رای
۳۹۷۴۶۷
67La La Land 2016۷.۷
از ۷۳۵ رای
۸.۰
از ۵۳۵,۹۶۱ رای
۳۹۴۴۶۵
68The Imitation Game 2014۸.۳
از ۴۱۱ رای
۸.۰
از ۷۱۵,۹۴۷ رای
۳۹۲۴۹۵
69Gladiator 2000۸.۸
از ۴۵۹ رای
۸.۵
از ۱,۳۹۲,۹۰۰ رای
۳۹۱۳۸۳
70Hacksaw Ridge 2016۸.۴
از ۶۳۶ رای
۸.۱
از ۴۶۶,۰۳۵ رای
۳۹۰۴۳۹
71Mad Max: Fury Road 2015۸.۵
از ۵۴۱ رای
۸.۱
از ۹۲۴,۸۹۱ رای
۳۸۶۳۷۳
72The Godfather: Part II 1974۸.۷
از ۳۶۴ رای
۹.۰
از ۱,۱۷۸,۵۶۰ رای
۳۸۳۳۸۲
73The Father 2020۸.۶
از ۱۷۴ رای
۸.۳
از ۹۴,۳۸۷ رای
۳۷۹۵۸۹
74The Matrix 1999۸.۷
از ۴۱۹ رای
۸.۷
از ۱,۷۴۴,۹۰۹ رای
۳۷۴۴۰۶
75The Dark Knight Rises 2012۸.۷
از ۴۶۲ رای
۸.۴
از ۱,۵۷۶,۰۴۲ رای
۳۶۴۳۲۰
76Nobody 2021۷.۹
از ۲۴۳ رای
۷.۴
از ۱۵۶,۷۵۲ رای
۳۶۲۵۲۹
77Black Swan 2010۸.۳
از ۳۰۴ رای
۸.۰
از ۷۲۲,۸۳۲ رای
۳۶۱۴۶۶
78Passengers 2016۸.۱
از ۵۶۷ رای
۷.۰
از ۳۷۱,۰۹۲ رای
۳۶۱۴۷۵
79Titanic 1997۸.۴
از ۴۹۹ رای
۷.۸
از ۱,۰۸۸,۷۰۴ رای
۳۵۳۳۱۲
80Memories of Murder 2003۸.۳
از ۲۶۷ رای
۸.۱
از ۱۵۶,۴۵۸ رای
۳۵۲۵۱۲
81The Devil’s Advocate 1997۸.۵
از ۲۴۱ رای
۷.۵
از ۳۴۵,۷۰۹ رای
۳۴۹۴۰۴
82WALL·E 2008۸.۸
از ۳۶۶ رای
۸.۴
از ۱,۰۴۰,۷۵۴ رای
۳۴۷۲۸۳
83Nocturnal Animals 2016۷.۹
از ۳۹۷ رای
۷.۵
از ۲۵۲,۲۴۶ رای
۳۴۶۵۴۷
84Luca 2021۸.۱
از ۱۲۷ رای
۷.۵
از ۱۰۶,۲۳۲ رای
۳۴۶۴۳۷
85A Quiet Place: Part II 2021۶.۶
از ۱۳۳ رای
۷.۳
از ۱۵۴,۹۷۰ رای
۳۳۶۵۱۷
86A Beautiful Mind 2001۸.۵
از ۲۱۵ رای
۸.۲
از ۸۷۸,۲۷۲ رای
۳۳۲۳۹۸
87Raya and the Last Dragon 2021۸.۳
از ۱۴۱ رای
۷.۴
از ۱۱۴,۷۷۱ رای
۳۲۹۴۷۴
88Avengers: Infinity War 2018۷.۹
از ۷۱۸ رای
۸.۴
از ۹۲۰,۴۹۳ رای
۳۲۸۳۱۲
89Goodfellas 1990۸.۴
از ۲۵۰ رای
۸.۷
از ۱,۰۶۴,۷۱۳ رای
۳۲۵۵۳۵
90Zack Snyder’s Justice League 2021۷.۹
از ۲۷۶ رای
۸.۱
از ۳۳۵,۲۴۳ رای
۳۲۳۴۲۲
91Inglourious Basterds 2009۸.۳
از ۳۳۰ رای
۸.۳
از ۱,۳۲۹,۹۷۲ رای
۳۲۲۴۲۷
92Scarface 1983۸.۷
از ۳۲۷ رای
۸.۳
از ۷۷۴,۹۶۳ رای
۳۲۲۴۳۴
93The Favourite 2018۶.۹
از ۱۶۸ رای
۷.۵
از ۱۸۴,۲۹۱ رای
۳۲۰۷۳۴
94The Lighthouse 2019۷.۷
از ۱۷۹ رای
۷.۵
از ۱۶۶,۹۲۴ رای
۳۱۹۶۴۲
95The Handmaiden 2016۸.۲
از ۲۱۵ رای
۸.۱
از ۱۲۷,۲۷۶ رای
۳۱۴۵۷۱
96Incendies 2010۸.۱
از ۱۹۴ رای
۸.۳
از ۱۶۱,۲۹۵ رای
۳۱۱۶۶۳
97Dunkirk 2017۷.۳
از ۷۷۸ رای
۷.۸
از ۵۹۳,۵۴۵ رای
۳۰۹۴۳۵
98Jojo Rabbit 2019۶.۷
از ۲۲۱ رای
۷.۹
از ۳۳۷,۹۸۷ رای
۳۰۸۵۵۴
99Alita: Battle Angel 2019۷.۷
از ۲۳۲ رای
۷.۳
از ۲۴۵,۸۴۸ رای
۳۰۷۵۷۳
100American Beauty 1999۸.۵
از ۲۶۵ رای
۸.۳
از ۱,۱۰۳,۱۰۴ رای
۳۰۶۴۸۵