میدونستی برای دسترسی سریع و بدون فیلتر شکن میتونی از اپلیکیشن ویندوز و مک ۳۰نما استفاده کنی؟

دانلود برنامه

۱۰۰ فیلم برتر ۳۰نما

فیلمامتیاز ۳۰نماامتیاز IMDb
1Interstellar 2014۸.۶
از ۱,۶۰۰ رای
۸.۶
از ۱,۶۱۰,۱۶۷ رای
۱,۰۹۸۷۰۹
2Inception 2010۸.۷
از ۱,۲۵۱ رای
۸.۸
از ۲,۱۶۵,۶۵۴ رای
۹۷۶۷۳۰
3The Dark Knight 2008۸.۷
از ۱,۱۸۷ رای
۹.۰
از ۲,۴۱۴,۰۷۸ رای
۶۴۸۴۶۶
4The Shawshank Redemption 1994۸.۷
از ۹۴۶ رای
۹.۳
از ۲,۴۵۸,۵۹۱ رای
۶۹۲۵۷۸
5Joker 2019۸.۳
از ۸۸۲ رای
۸.۴
از ۱,۰۶۴,۰۳۹ رای
۹۲۱۸۰۶
6The Godfather 1972۸.۷
از ۸۳۳ رای
۹.۲
از ۱,۶۹۶,۸۱۴ رای
۶۱۲۵۶۶
7Dunkirk 2017۷.۳
از ۷۷۸ رای
۷.۸
از ۵۹۳,۵۴۵ رای
۳۰۹۴۳۵
8Léon: The Professional 1994۸.۸
از ۷۶۴ رای
۸.۵
از ۱,۰۷۷,۳۵۶ رای
۷۶۸۵۶۳
9Avengers: Endgame 2019۷.۹
از ۷۴۸ رای
۸.۴
از ۹۳۶,۱۶۱ رای
۵۸۷۵۸۶
10Forrest Gump 1994۸.۶
از ۷۴۸ رای
۸.۸
از ۱,۸۹۵,۱۷۶ رای
۶۷۵۵۷۳
11La La Land 2016۷.۷
از ۷۳۵ رای
۸.۰
از ۵۳۵,۹۶۱ رای
۳۹۴۴۶۵
12Avengers: Infinity War 2018۷.۹
از ۷۱۸ رای
۸.۴
از ۹۲۰,۴۹۳ رای
۳۲۸۳۱۲
13Logan 2017۸.۲
از ۷۱۱ رای
۸.۱
از ۶۸۵,۶۳۹ رای
۲۹۸۳۴۰
14Fight Club 1999۸.۵
از ۷۰۱ رای
۸.۸
از ۱,۹۳۱,۶۱۶ رای
۶۲۱۵۳۲
15The Prestige 2006۸.۷
از ۶۴۸ رای
۸.۵
از ۱,۲۴۲,۴۵۵ رای
۵۷۷۶۱۹
16Hacksaw Ridge 2016۸.۴
از ۶۳۶ رای
۸.۱
از ۴۶۶,۰۳۵ رای
۳۹۰۴۳۹
17The Lizard 2004۸.۶
از ۶۱۰ رای
۸.۵
از ۱۶,۴۰۰ رای
۱۸۵۱۵۹
18The Lord of the Rings: The Return of the King 2003۸.۹
از ۶۰۶ رای
۸.۹
از ۱,۷۰۲,۹۳۴ رای
۴۷۳۳۶۹
1912 Angry Men 1957۹.۰
از ۶۰۰ رای
۹.۰
از ۷۲۵,۶۲۴ رای
۵۷۲۵۷۴
20John Wick: Chapter 2 2017۸.۱
از ۵۹۶ رای
۷.۵
از ۳۹۲,۴۰۷ رای
۲۷۲۳۰۲
21Parasite 2019۸.۳
از ۵۹۱ رای
۸.۶
از ۶۵۷,۴۸۸ رای
۷۳۴۷۵۰
22The Wolf of Wall Street 2013۸.۵
از ۵۸۶ رای
۸.۲
از ۱,۲۶۱,۱۰۵ رای
۵۳۳۵۰۸
23Pulp Fiction 1994۸.۴
از ۵۸۲ رای
۸.۹
از ۱,۹۰۰,۲۳۶ رای
۵۵۳۵۸۷
24Tenet 2020۷.۳
از ۵۷۹ رای
۷.۴
از ۴۱۹,۱۵۵ رای
۷۳۵۹۹۲
25The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001۸.۹
از ۵۷۸ رای
۸.۸
از ۱,۷۲۴,۱۶۷ رای
۴۹۰۴۳۰
26Wonder Woman 2017۶.۶
از ۵۷۰ رای
۷.۴
از ۶۰۹,۶۱۶ رای
۱۵۶۲۰۳
27Passengers 2016۸.۱
از ۵۶۷ رای
۷.۰
از ۳۷۱,۰۹۲ رای
۳۶۱۴۷۶
28Se7en 1995۸.۷
از ۵۵۰ رای
۸.۶
از ۱,۵۰۹,۰۴۱ رای
۵۹۹۵۱۴
29Mad Max: Fury Road 2015۸.۵
از ۵۴۱ رای
۸.۱
از ۹۲۴,۸۹۱ رای
۳۸۶۳۷۳
30Deadpool 2016۸.۱
از ۵۳۳ رای
۸.۰
از ۹۴۶,۱۴۵ رای
۲۳۰۲۲۳
31The Revenant 2015۸.۴
از ۵۲۷ رای
۸.۰
از ۷۳۹,۷۶۹ رای
۴۱۳۴۳۵
32Arrival 2016۷.۹
از ۵۱۵ رای
۷.۹
از ۶۳۱,۴۵۳ رای
۲۹۴۳۳۱
33The Hateful Eight 2015۸.۵
از ۵۰۷ رای
۷.۸
از ۵۴۹,۰۷۴ رای
۴۳۲۵۰۰
34Green Book 2018۸.۶
از ۵۰۴ رای
۸.۲
از ۴۲۴,۷۶۳ رای
۶۸۶۹۶۳
35Titanic 1997۸.۴
از ۴۹۹ رای
۷.۸
از ۱,۰۸۸,۷۰۴ رای
۳۵۳۳۱۲
36The Lord of the Rings: The Two Towers 2002۸.۹
از ۴۹۱ رای
۸.۷
از ۱,۵۴۱,۸۳۱ رای
۴۲۲۳۴۸
37Once Upon a Time in Hollywood 2019۷.۱
از ۴۸۹ رای
۷.۶
از ۶۳۴,۹۹۶ رای
۵۵۵۸۷۱
38Suicide Squad 2016۶.۶
از ۴۷۷ رای
۵.۹
از ۶۴۹,۸۸۳ رای
۱۴۸۲۰۶
39Shutter Island 2010۸.۷
از ۴۷۲ رای
۸.۲
از ۱,۱۹۳,۰۵۶ رای
۶۰۸۵۸۲
40Doctor Strange 2016۷.۸
از ۴۶۵ رای
۷.۵
از ۶۴۱,۹۱۰ رای
۲۱۷۲۲۹
41The Dark Knight Rises 2012۸.۷
از ۴۶۲ رای
۸.۴
از ۱,۵۷۶,۰۴۲ رای
۳۶۴۳۲۰
42A Separation 2011۸.۰
از ۴۶۰ رای
۸.۳
از ۲۳۱,۵۸۲ رای
۱۶۳۱۶۱
43Mother! 2017۷.۲
از ۴۵۹ رای
۶.۶
از ۲۰۴,۰۲۰ رای
۲۵۴۳۶۸
44Gladiator 2000۸.۸
از ۴۵۹ رای
۸.۵
از ۱,۳۹۲,۹۰۰ رای
۳۹۱۳۸۳
45Saving Private Ryan 1998۸.۶
از ۴۵۵ رای
۸.۶
از ۱,۲۸۶,۷۷۱ رای
۴۲۷۴۴۳
46Schindler’s List 1993۸.۵
از ۴۵۱ رای
۸.۹
از ۱,۲۶۱,۱۲۳ رای
۵۳۰۶۹۳
47Three Billboards Outside Ebbing, Missouri 2017۸.۲
از ۴۴۶ رای
۸.۱
از ۴۶۴,۶۴۷ رای
۲۷۴۴۱۶
48The Platform 2019۷.۹
از ۴۲۴ رای
۷.۰
از ۱۸۸,۵۲۵ رای
۵۷۰۷۳۴
49The Matrix 1999۸.۷
از ۴۱۹ رای
۸.۷
از ۱,۷۴۴,۹۰۹ رای
۳۷۴۴۰۶
50Coco 2017۸.۵
از ۴۱۸ رای
۸.۴
از ۴۲۹,۹۲۲ رای
۲۹۵۲۸۳
51The Irishman 2019۸.۲
از ۴۱۷ رای
۷.۸
از ۳۵۰,۷۷۸ رای
۵۱۳۸۰۹
52Whiplash 2014۸.۶
از ۴۱۷ رای
۸.۵
از ۷۶۱,۲۵۸ رای
۳۹۷۴۹۹
53The Intouchables 2011۸.۸
از ۴۱۳ رای
۸.۵
از ۷۹۵,۱۰۸ رای
۵۲۲۵۹۸
54Requiem for a Dream 2000۸.۴
از ۴۱۳ رای
۸.۳
از ۷۹۲,۸۴۲ رای
۵۴۷۶۸۳
55John Wick: Chapter 3 – Parabellum 2019۸.۱
از ۴۱۱ رای
۷.۴
از ۳۰۴,۴۷۰ رای
۴۳۰۵۶۰
56The Imitation Game 2014۸.۳
از ۴۱۱ رای
۸.۰
از ۷۱۵,۹۴۷ رای
۳۹۲۴۹۵
57V for Vendetta 2005۸.۴
از ۴۰۹ رای
۸.۱
از ۱,۰۶۴,۸۶۴ رای
۴۵۲۵۰۶
58Django Unchained 2012۸.۷
از ۴۰۹ رای
۸.۴
از ۱,۴۲۳,۴۶۲ رای
۳۹۹۴۰۳
59Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 2017۷.۹
از ۴۰۶ رای
۶.۵
از ۲۷۹,۹۲۰ رای
۱۴۱۱۸۱
60The Departed 2006۸.۵
از ۴۰۷ رای
۸.۵
از ۱,۲۳۸,۹۷۳ رای
۴۷۹۵۶۲
61Soul 2020۸.۹
از ۴۰۷ رای
۸.۱
از ۲۷۷,۰۰۷ رای
۶۳۹۶۴۰
62Get Out 2017۷.۴
از ۴۰۵ رای
۷.۷
از ۵۲۸,۴۲۴ رای
۱۴۹۲۴۲
632019 1917۷.۷
از ۴۰۲ رای
۸.۳
از ۴۸۹,۴۸۳ رای
۵۶۶۸۱۲
64Oldboy 2003۸.۱
از ۴۰۳ رای
۸.۴
از ۵۳۸,۱۹۹ رای
۵۱۴۷۶۱
65Taxi Driver 1976۸.۱
از ۴۰۲ رای
۸.۲
از ۷۵۸,۱۰۲ رای
۴۱۷۵۱۶
66Me Before You 2016۷.۷
از ۴۰۱ رای
۷.۴
از ۲۲۵,۹۵۴ رای
۳۰۰۳۵۳
67Nocturnal Animals 2016۷.۹
از ۳۹۷ رای
۷.۵
از ۲۵۲,۲۴۶ رای
۳۴۶۵۴۷
68Deadpool 2 2018۸.۰
از ۳۹۶ رای
۷.۷
از ۵۱۶,۰۳۶ رای
۲۲۲۲۸۴
69The Green Mile 1999۸.۷
از ۳۹۶ رای
۸.۶
از ۱,۱۹۸,۱۹۳ رای
۴۵۹۴۴۶
70Knives Out 2019۸.۰
از ۳۸۹ رای
۷.۹
از ۵۲۴,۷۳۹ رای
۵۲۱۸۰۶
71Baby Driver 2017۷.۷
از ۳۸۵ رای
۷.۶
از ۴۷۵,۴۵۰ رای
۱۷۸۲۴۵
72Memento 2000۸.۳
از ۳۸۳ رای
۸.۴
از ۱,۱۶۴,۹۱۵ رای
۴۶۲۵۷۸
73One Flew Over the Cuckoo’s Nest 1975۸.۹
از ۳۸۲ رای
۸.۷
از ۹۵۰,۵۳۹ رای
۴۱۰۴۶۵
74The Shape of Water 2017۶.۸
از ۳۷۹ رای
۷.۳
از ۳۹۲,۲۹۱ رای
۱۴۸۲۷۵
75Her 2013۸.۴
از ۳۷۴ رای
۸.۰
از ۵۶۶,۳۴۹ رای
۴۷۸۵۴۸
76Prisoners 2013۸.۶
از ۳۷۱ رای
۸.۱
از ۶۳۵,۴۹۸ رای
۴۰۸۵۸۴
77Blade Runner 2049 2017۸.۲
از ۳۶۸ رای
۸.۰
از ۴۹۵,۹۱۵ رای
۲۴۸۳۹۲
78Batman Begins 2005۸.۶
از ۳۶۷ رای
۸.۲
از ۱,۳۵۷,۸۴۹ رای
۲۹۶۲۸۴
79WALL·E 2008۸.۸
از ۳۶۶ رای
۸.۴
از ۱,۰۴۰,۷۵۴ رای
۳۴۷۲۸۳
80Captain Marvel 2019۵.۹
از ۳۶۵ رای
۶.۸
از ۴۹۰,۷۲۹ رای
۲۵۱۳۵۱
81The Silence of the Lambs 1991۸.۲
از ۳۶۴ رای
۸.۶
از ۱,۳۲۵,۶۷۴ رای
۴۱۴۵۱۱
82The Godfather: Part II 1974۸.۷
از ۳۶۴ رای
۹.۰
از ۱,۱۷۸,۵۶۰ رای
۳۸۳۳۸۲
83John Wick 2014۸.۱
از ۳۶۲ رای
۷.۴
از ۵۷۴,۷۹۲ رای
۲۳۴۲۷۲
84The Curious Case of Benjamin Button 2008۸.۶
از ۳۶۰ رای
۷.۸
از ۶۱۲,۷۸۹ رای
۳۹۷۴۶۷
85Venom 2018۷.۲
از ۳۵۶ رای
۶.۷
از ۴۰۰,۵۸۹ رای
۲۷۶۵۱۱
86Aquaman 2018۶.۹
از ۳۵۴ رای
۶.۹
از ۴۱۴,۴۱۶ رای
۲۹۴۴۹۸
87The Fate of the Furious 2017۷.۲
از ۳۵۴ رای
۶.۶
از ۲۱۸,۷۲۸ رای
۸۵۱۲۴
88Wonder Woman 1984 2020۴.۰
از ۳۵۳ رای
۵.۴
از ۲۲۹,۷۳۰ رای
۱۶۰۳۱۷
89The Boss Baby 2017۷.۸
از ۳۵۰ رای
۶.۳
از ۱۱۶,۸۶۵ رای
۹۰۱۰۶
90The Brothers Grimsby 2016۷.۷
از ۳۴۷ رای
۶.۲
از ۹۷,۲۳۸ رای
۱۶۷۲۳۷
91Avatar 2009۸.۲
از ۳۴۸ رای
۷.۸
از ۱,۱۵۴,۴۸۰ رای
۲۴۸۳۰۷
92Thor: Ragnarok 2017۷.۹
از ۳۴۵ رای
۷.۹
از ۶۴۴,۴۲۶ رای
۱۴۶۱۵۰
93Allied 2016۷.۹
از ۳۴۰ رای
۷.۱
از ۱۴۸,۵۳۱ رای
۲۵۱۳۷۰
94Justice League 2017۵.۸
از ۳۳۹ رای
۶.۱
از ۴۲۴,۵۷۹ رای
۷۱۱۵۸
95Split 2016۷.۵
از ۳۳۷ رای
۷.۳
از ۴۵۴,۴۶۵ رای
۱۵۴۳۰۳
96Batman v Superman: Dawn of Justice 2016۶.۵
از ۳۳۴ رای
۶.۴
از ۶۶۳,۲۸۷ رای
۸۵۱۳۷
97Gone Girl 2014۸.۲
از ۳۳۰ رای
۸.۱
از ۹۰۵,۸۰۷ رای
۴۵۲۵۴۹
98Inglourious Basterds 2009۸.۳
از ۳۳۰ رای
۸.۳
از ۱,۳۲۹,۹۷۲ رای
۳۲۲۴۲۷
99Life+1Day 2016۸.۰
از ۳۲۹ رای
۸.۲
از ۱۲,۴۹۸ رای
۶۳۶۴
1008 Mile 2002۸.۴
از ۳۲۹ رای
۷.۱
از ۲۶۲,۹۳۷ رای
۱۷۳۲۶۵