دانلود سریال The Vampire Diaries 2009 به‌همراه تماشای آنلاین

دانلود سریال The Vampire Diaries 2009 با تماشای آنلاین
پخش آنلاین
  • English Excerpt
خلاصه داستان

زندگی، عشق، خطر و مشکلات فراوان در شهر میستیک فالز، ویرجینیا. موجودات ترسناکی در این شهر پرسه خواهند زد بعد از اینکه دختری نوجوان توسط دو برادر خون آشام دریده میشود

The lives, loves, dangers and disasters in the town, Mystic Falls, Virginia. Creatures of unspeakable horror lurk beneath this town as a teenage girl is suddenly torn between two vampire brothers.

اضافه شدن پخش آنلاین 14 آبان 1399
اضافه شدن انکود اختصاصی سی نما فصل اول تا هشتم اضافه شد 26 خرداد 1399
دانلود
زیرنویس
مقالات و اخبار
نقل قول
لینک‌های 

دانلود سریال The Vampire Diaries 2009

فصل: 1

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 368 MB

انکودر: 30nama

فصل: 1

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 666 MB

انکودر: 30nama

فصل: 1

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 256 MB

انکودر: MZABI

فصل: 1

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 356 MB

انکودر: 30nama

فصل: 1

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: PaHe

فصل: 2

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 368 MB

انکودر: 30nama

فصل: 2

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 669 MB

انکودر: 30nama

فصل: 2

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 256 MB

انکودر: MZABI

فصل: 2

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 356 MB

انکودر: 30nama

فصل: 2

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 302 MB

انکودر: PaHe

فصل: 3

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 369 MB

انکودر: 30nama

فصل: 3

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 670 MB

انکودر: 30nama

فصل: 3

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 356 MB

انکودر: 30nama

فصل: 3

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 256 MB

انکودر: MZABI

فصل: 3

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: PaHe

فصل: 4

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 371 MB

انکودر: 30nama

فصل: 4

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 673 MB

انکودر: 30nama

فصل: 4

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 258 MB

انکودر: MZABI

فصل: 4

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 357 MB

انکودر: 30nama

فصل: 4

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 302 MB

انکودر: PaHe

فصل: 5

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 368 MB

انکودر: 30nama

فصل: 5

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 670 MB

انکودر: 30nama

فصل: 5

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 257 MB

انکودر: MZABI

فصل: 5

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 356 MB

انکودر: 30nama

فصل: 5

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: PaHe

فصل: 6

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 369 MB

انکودر: 30nama

فصل: 6

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 671 MB

انکودر: 30nama

فصل: 6

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 252 MB

انکودر: MZABI

فصل: 6

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 357 MB

انکودر: 30nama

فصل: 6

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: PaHe

فصل: 7

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 601 MB

انکودر: 30nama

فصل: 7

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 669 MB

انکودر: 30nama

فصل: 7

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 281 MB

انکودر: 30nama

فصل: 7

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 256 MB

انکودر: MZABI

فصل: 7

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 356 MB

انکودر: 30nama

فصل: 7

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 301 MB

انکودر: PaHe

فصل: 8

تعداد قسمت: 16

آخرین قسمت: 16

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 603 MB

انکودر: 30nama

فصل: 8

تعداد قسمت: 16

آخرین قسمت: 16

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 671 MB

انکودر: 30nama

فصل: 8

تعداد قسمت: 16

آخرین قسمت: 16

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 282 MB

انکودر: 30nama

فصل: 8

تعداد قسمت: 16

آخرین قسمت: 16

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 257 MB

انکودر: MZABI

فصل: 8

تعداد قسمت: 16

آخرین قسمت: 16

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 357 MB

انکودر: 30nama

فصل: 8

تعداد قسمت: 16

آخرین قسمت: 16

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 301 MB

انکودر: PaHe

فصل: 1

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 1

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 2

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 2

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 3

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 3

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 4

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 4

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 5

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 5

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 6

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 6

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 7

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 7

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 8

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 8

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها


بانی: به این نمیگن نفرت. این رفتار به اون معنیه که، تو با من به هم زدی ولی من خیلی باحال‌تر از اونم که به روم بیارم!


دیمون: دوست ندارم از پشت به دشمن‌هام حمله کنم و عذابشون بدم. دوست دارم تو چشمشون زُل بزنم و عمق خشم منو ببینن.


استفان: این ما هستیم که مسیر زندگیمونو مشخص می‌کنیم و ارزشها و رفتارمون، هویت ما رو شکل میدن.


اگه میخوای بد باشی،

هدف دار بد باش

در غیر این صورت لیاقت بخشیده شدن رو نداری

« Damon Salvatore / Ian Somerhalder »


وقتی یکی رو از دست میدی، همه ی شمع ها... همه ی دعاها... نمیتونن این حقیقتو عوض کنن که تنها چیزی که برات باقی میمونه، یه سوراخ و یه خلاء بزرگ تو زندگیته که قبلا یکی که بهش اهمیت میدادی اونو پر کرده بود.

و یه تیکه سنگ با یه تاریخ تولد حک شده روش... که مطمئنم اونم اشتباهه!

« Damon Salvatore / Ian Somerhalder »


الینا: چرا نمیذاری مردم خوبیاتو ببینن؟

دیمن: چون وقتی مردم خوبی میبینن، خوبی هم انتظار دارن. و منم نمیخوام که زندگیمو بر اساس انتظارات دیگران بنا کنم

ارسال دیدگاه جدید

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربریتان شوید یا عضو سایت شوید.

دیدگاه های ارسال شده

alone ninja پروفایل 27 دی 1399
پاسخ به دیدگاه

سریال فراز و فرود های زیادی داره،یه جاهایی شاید ضعف داشت ولی در کل خیلی قشنگ و احساسی بود
خصوصا قسمت پایانی
8/10

نمایش دیدگاه
davinchi.bojnord پروفایل 3 دی 1399
پاسخ به دیدگاه

زندگی می کنید با این سریال و موسیقی متنش و کلی چی یاد میگیرد اگه یادداشت کنید.

نمایش دیدگاه
Alirezaabbasims پروفایل 27 آذر 1399
پاسخ به دیدگاه

نینا( الینا ) با بازی مزخرفش حالم بد کرد

نمایش دیدگاه
baniminator پروفایل 15 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

اگه hbo میساختش خوب میشد

نمایش دیدگاه
ali_msc پروفایل 1 شهریور 1399
پاسخ به دیدگاه

بهترین سریال زندگیم تا پایان عمرم
همین الان تمومش کردم و خیلی ناراحتم از اینکه تموم شد ادم وقتی یه سریال و تموم میکنه و عاشق اون سریاله انگار خودش هم میمیره …
دیمن و استفن دو عشق که هیچوقت از خاطرم نمیره ♥

نمایش دیدگاه
A.F.A.B پروفایل 23 فروردین 1399
پاسخ به دیدگاه

من تا الان پنج فصلشو دیدم و فک کنم ارجینالز بهتر باشه و البته به همه توصیه میکنم سریال true blood رو حتما ببینید به نظر من اون بهترین سریال ممکن تو ژانر ومپایر باشه

نمایش دیدگاه
AmirMalik پروفایل 10 شهریور 1398
پاسخ به دیدگاه

دیمن قطعا از موندگار ترین شخصیت های فیلم ها و سریال های توی سبک ومپایر شد با این سریال! داستان خیلی قشنگ و سرگرم کننده ای داره جوری ک معتادش میشین..فصل 4 و 5 سریال افت میکنه ولی از فصل 6 دوباره اوج میگیره..چیزی ک خیلی واسم جالب بود و موندگار شد تو ذهنم:(کلید انسانیت+شخصیت دیمن)

نمایش دیدگاه
M.reza.hi پروفایل 9 آبان 1398
پاسخ به دیدگاه

سلام کاملا موافقم با آقای amirmalik
خیلی نظر عالی بود
اگه سریال دیگه ای به این قشنگی در همین ژانر ها پیدا کردید یا دیدید ممنون میشم بهم بگید

نمایش دیدگاه
amirmehdy پروفایل 14 آبان 1398
پاسخ به دیدگاه

فکر کنم سریال ORGINALS رو بد نباشه ببینید.

نمایش دیدگاه
smart پروفایل 23 مرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

سریال واقعا قشنگیه و کارکتر های جذابی داره. ولی کاش در فصل پنج تمام میشد. خیلی طولانیش کردن

نمایش دیدگاه
tarantino13 پروفایل 15 فروردین 1398
پاسخ به دیدگاه

بهترین سریال تا پایا عمرم.

نمایش دیدگاه
mrs4430 پروفایل 20 بهمن 1397
پاسخ به دیدگاه

این سریال جزء معدود سریال های خوب پرداخت شده و هزینه شده شبکه نسبتا ضعیف CW هست و ارزش دیدن داره.هرچند بدلیل در نظر گرفتن طیف مخاطب 14 سال به بالا دارای تم تینیجری هست ولی در کل مخاطب بزرگسال نیز از داستانگویی و شخصیت پردازی ها لذت خواهد برد (سریال TRUE BLOODبعنوان سریالی با مضمون تا حدی مشابه اما بسیار قوی تر و خوش ساخت تر، از شبکه HBO توصیه می شود). اسپین آف آریجینالز نیز پس از اتمام خاطرات خون آشام لذت بخش خواهد بود.هرچند اسپین آف دیگری بنام Legacies ساخته شده که به نظر من اصلا قدرت قبلی ها را ندارد و صرفا جهت ادامه و کش دادن این فرانچایز ساخته شده است و چندان توصیه نمی شود.

نمایش دیدگاه
Filmi36 پروفایل 27 دی 1397
پاسخ به دیدگاه

میخواید این سریالو دانلود کنید باید از خودتون بپرسیم دنبال چی هستید؟ یه سریال شاهکاره بی نقص؟ اگه دنبال یه شاهکار میگردید بیخیال دانلود این سریال شید اما به جرات میتونم بگم ومپایر دایریز بهترین سریال تو این ژانر هستش (بعده اوریجینالز) بازی خوب و قشنگ بازیگرا رابطه دیمون و استفن از نقاط فوت این سریالن که باعث میشن شما تا اخر‌این سریالو ببینید غیر ممکنه عاشق کارکتر های این سریال نشید دو فصل آخر سریال افت میکنه و الکی کش پیدا میکنه فقط

نمایش دیدگاه
mohsen1376 پروفایل 21 آذر 1397
پاسخ به دیدگاه

سریال قشتگیه بهترین نیست ولی خوبه….. میتونه اوقاتتون رو پر کنه …….هر فصل نسبت به فصل قبل بهتر میشه .

نمایش دیدگاه
Shapourshokri1388@gmail.com پروفایل 6 آذر 1397
پاسخ به دیدگاه

درود بر همگی…..سریال خاطرات خون آشام یکی از بی نقص ترین سریال ها تو این ژانر هستش..داستان سرایی عالی،داشتن حداقل صحنه ها و دیالوگهای زائد،فیلمبرداری عالی و بازی پرقدرت پاول و مابقی بازیگرا موجب شده تو ژانر معمایی ترسناک یا خون آشامی مزء بهترینها باشه…نکته فابل توجه این سریال ربط دادن سریال به سریال اصیلها که گاهی اوقات حس میکنی دو سریال رو همرمان نگاه میکنی…دوستانی که مبتوان این سریال رو ببینن به نظر من لازم است سریال اصیلها رو ببینن و بعد بیان سراغ این سریال و این ففط نظر منه……ممنون از مسئولین سایت روز به روز دارن محتوای سایت رو غنی تر میکنن و تشکر از دوستان مشترک…..ممنکم

نمایش دیدگاه
ali.mdna پروفایل 8 دی 1397
پاسخ به دیدگاه

دوست عزیز اصیل ها بعد از فصل 4 خاطرات خوناشام شروع میشه
بهتره اول 4 فصل خاطرات خوناشام رو ببینید ، بعد از فصل پنجم ، همزمان اصیل ها رو هم ببینید

نمایش دیدگاه
Soheiljig پروفایل 28 خرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

ایا یه قسمت یه قسمت باید ببینم یا کل فصل ۵ ومپایر و بعد کل فصل ۱ اصیل ها

نمایش دیدگاه
Shapourshokri1388@gmail.com پروفایل 8 دی 1397
پاسخ به دیدگاه

درود بر همگی….ممنون دوست عزیز..حق با شماست و حرفتون کاملا درسته…..بازم ممنون

نمایش دیدگاه