دانلود انیمیشن The Simpsons 1989

دانلود انیمیشن The Simpsons 1989
  • English Excerpt
خلاصه داستان

سیمپسون ها به صورت قسمت های مجزّا و معمولاً بدون دنباله ارائه می شود. اما به طور کلی، موضوع آن درباره خانواده ای آمریکائی از طبقه کارگر است که سعی می شود نماینده طیف وسیعی از جامعه آمریکا باشد...

The satiric adventures of a working-class family in the misfit city of Springfield.

اضافه شدن قسمت جدید اپیزود 11 از فصل 32 15 دی 1399
اضافه شدن قسمت جدید اپیزود 10 از فصل 32 24 آذر 1399
دانلود
زیرنویس
کالکشن
مقالات و اخبار
لینک‌های 

دانلود انیمیشن The Simpsons 1989

فصل: 1

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 13

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 176 MB

انکودر: PaHe

فصل: 2

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 176 MB

انکودر: PaHe

فصل: 3

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 151 MB

انکودر: PaHe

فصل: 4

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 176 MB

انکودر: PaHe

فصل: 5

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 176 MB

انکودر: PaHe

فصل: 6

تعداد قسمت: 25

آخرین قسمت: 25

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 176 MB

انکودر: PaHe

فصل: 7

تعداد قسمت: 25

آخرین قسمت: 25

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 176 MB

انکودر: PaHe

فصل: 8

تعداد قسمت: 25

آخرین قسمت: 25

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 171 MB

انکودر: PaHe

فصل: 9

تعداد قسمت: 25

آخرین قسمت: 25

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 176 MB

انکودر: PaHe

فصل: 10

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 176 MB

انکودر: PaHe

فصل: 11

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 176 MB

انکودر: PaHe

فصل: 12

تعداد قسمت: 21

آخرین قسمت: 21

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 176 MB

انکودر: PaHe

فصل: 13

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 160 MB

انکودر: PaHe

فصل: 14

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 161 MB

انکودر: PaHe

فصل: 15

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 161 MB

انکودر: PaHe

فصل: 16

تعداد قسمت: 21

آخرین قسمت: 21

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 161 MB

انکودر: PaHe

فصل: 17

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 161 MB

انکودر: PaHe

فصل: 18

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 151 MB

انکودر: PaHe

فصل: 19

تعداد قسمت: 20

آخرین قسمت: 20

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 176 MB

انکودر: PaHe

فصل: 20

تعداد قسمت: 21

آخرین قسمت: 21

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 161 MB

انکودر: PaHe

فصل: 21

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 161 MB

انکودر: PaHe

فصل: 22

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 161 MB

انکودر: PaHe

فصل: 23

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 161 MB

انکودر: PaHe

فصل: 24

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 156 MB

انکودر: PaHe

فصل: 25

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 156 MB

انکودر: PaHe

فصل: 26

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 156 MB

انکودر: PaHe

فصل: 27

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 161 MB

انکودر: PaHe

فصل: 28

تعداد قسمت: 21

آخرین قسمت: 22

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 168 MB

انکودر: PaHe

فصل: 29

تعداد قسمت: 21

آخرین قسمت: 21

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 30

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 31

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 293 MB

انکودر: RMTeam

فصل: 31

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 WEBRip 720p

میانگین حجم: 84 MB

انکودر: PSA

فصل: 31

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 182 MB

انکودر: 30nama

فصل: 31

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: WEBRip 480p

میانگین حجم: 77 MB

انکودر: RMTeam

فصل: 32

تعداد قسمت: 11

آخرین قسمت: 11

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 305 MB

انکودر: RMTeam

فصل: 32

تعداد قسمت: 11

آخرین قسمت: 11

کیفیت: x265 WEBRip 720p

میانگین حجم: 89 MB

انکودر: PSA

فصل: 32

تعداد قسمت: 11

آخرین قسمت: 11

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 181 MB

انکودر: 30nama

فصل: 32

تعداد قسمت: 11

آخرین قسمت: 11

کیفیت: WEB-DL 480p

میانگین حجم: 84 MB

انکودر: RMTeam

فصل: 1

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 1

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 2

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 2

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 3

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 3

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 4

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 4

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 5

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 5

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 6

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 6

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 7

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 7

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 8

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 8

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 9

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 9

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 10

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 10

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 11

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 11

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 12

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 12

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 13

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 13

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 14

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 14

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 15

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 15

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 16

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 16

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 17

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 17

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 18

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 18

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 19

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 19

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 20

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 20

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 21

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 21

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 22

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 22

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 23

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 23

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 24

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 24

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 25

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 25

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 26

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 26

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 27

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 27

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 28

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 28

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 29

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 29

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 30

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 30

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 31

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 31

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 32

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 32

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

The Simpsons
IMDb 7.3 BluRay دانلود انیمیشن The Simpsons Movie 2007 (سیمپسون‌ها) با تماشای آنلاین

The Simpsons Movie 2007

خلاصه داستان:

«هومر» کچل، چاق و اندکی احمق و در عین حال به شدت دوستدار خانواده، همسرش «مارج» که به شدت نگران دور هم نگه داشتن اعضای خانواده است، پسرشان «بارت» که اگر عقل اش به کاری قد ندهد از انجام آن خودداری می کند، دخترشان «لیزا» که روشنفکری عاشق نواختن ساکسیفون…

ارسال دیدگاه جدید

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربریتان شوید یا عضو سایت شوید.

دیدگاه های ارسال شده

Artaas45 پروفایل 1 دی 1399
پاسخ به دیدگاه

من که تا فصل صدم هم بسازن.. بی برو برگرد دنبال میکنم،،، هر کی تا حالا اگه ندیده باور کنه نصفه عمرش،،، که هیچی،،، اصلا کل عمرش بر فناس،،، خلاصه سیمسونها=❤️

نمایش دیدگاه
AminAlizadeh296 پروفایل 26 خرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

برا بزرگسالان هم خوبه؟

نمایش دیدگاه
ebrahim85 پروفایل 5 تیر 1399
پاسخ به دیدگاه

خخخخ من 19 سالم و گارانتی میکنم حتی بتونم توی 60 سالگی ببینمش (البته اگر با لایف استایلی ک دارم زنده بمونم تا اون موقع)

نمایش دیدگاه
GhaZzalii پروفایل 22 خرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

فوق العاده ترین چیزی که تو کل زندگیتون میتونید ببینید

نمایش دیدگاه
mahbod2121 پروفایل 14 خرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

دوستان کدوم قسمت هست که میگن تظاهرات آمریکا و مرگ جورج بروید رو نشون میده؟

نمایش دیدگاه
8abak پروفایل 1 تیر 1399
پاسخ به دیدگاه

فیکه. من همه قسمتهای سیمپسونز رو از اول میدیدم. هیچوقت این قضیه رو نشون نداده

نمایش دیدگاه
محمد نحوی پروفایل 12 خرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

بهترینه
انقدر خوبه که من توی یک روز فصل 3 رو دیدم.
حتما ببینید چون شاید بهترین انینمیشن زندگیتون باشه.
بقیه هم موافقا؟؟؟؟

نمایش دیدگاه
abolfazl.wtf پروفایل 10 اردیبهشت 1399
پاسخ به دیدگاه

واقعا عالیه این اولین انیمیشنی هست که میبینم یعنی از هر نظری عالیه

نمایش دیدگاه
Karo.l پروفایل 20 فروردین 1399
پاسخ به دیدگاه

کدوم قسمت در مورد ترامپ هستش دوستان

نمایش دیدگاه
amtdl پروفایل 15 اسفند 1398
پاسخ به دیدگاه

کدوم قسمت ویروس کرونا رو پیشگویی کرده بودن؟

نمایش دیدگاه
Sajjad.Sj پروفایل 18 اسفند 1398
پاسخ به دیدگاه

Season 4 Episode 21

نمایش دیدگاه
Karo.l پروفایل 20 فروردین 1399
پاسخ به دیدگاه

ببخشید کدوم قسمت ترامپ رو پیش بینی کرده؟

نمایش دیدگاه
SerajYahyaee پروفایل 11 اسفند 1398
پاسخ به دیدگاه

يعني واقعاً يك نفر همه اين اتفاق ها رو از قبل برنامه ريزي كرده و الان داره اتفاق ميفته؟ يا گروهي؟
بهش فكر كنيد !!!

نمایش دیدگاه
Sirahs پروفایل 26 اسفند 1398
پاسخ به دیدگاه

همه ی دنیا رو فراماسون ها کنترل میکنند

نمایش دیدگاه
komaild پروفایل 16 فروردین 1399
پاسخ به دیدگاه

دنیا رو ایلومیناتی کنترل میکنه عزیز متاسفانه ایلومیناتی تعریفش بد جا افتاده ببین مردم ولی هیچ ربطی به خدا پرستی یا شیطان پرستی نداره . تعریف فراماسون هم کاملا متفاوته باهاش لطفا اگه حوصله داشتید درباره جفتش تحقیق کنین . موفق باشید

نمایش دیدگاه
Moderntime2020 پروفایل 16 فروردین 1399
پاسخ به دیدگاه

با عرض سلام خدمت دوست عزیزم. علمی تر بخوای نگاه کنی در اصل به دست یهود ایدوئولوژیک کنترل میشه که ساعت ها جای بحث داره و اصلا هیچ جایی هم صحبتی ازش نمیشه چونکه به شدت مرموز عمل می کنند حالا این یهود ایدوئولوژیک که عرض کردم خدمتت در هر برهه ای از زمان در یه شکلی کارش را پیش میبره یه زمان در قالب فراماسون یه زمان در قالب صهیونیسم و یه زمان در قالب ایلومیناتی که الآن فضای رسانه را از طریق ایلومیناتی داره جلو میبره و فضای سیاست بین المللش رو از طریق صهیونیسم البته خب بحث مفصله…..

نمایش دیدگاه
EhsanGun پروفایل 14 اسفند 1398
پاسخ به دیدگاه

خوب شما بگید،از نظر من اره خیلی اتفاق ها تو دنیا برنامه ریزی شدست و تو کارتون های یا انیمیشن ها یا فیلم ها میزارن

نمایش دیدگاه
ebrahim85 پروفایل 9 آذر 1398
پاسخ به دیدگاه

6 فصل گذاشتم دانلود. انگار زندگی بدون سیمپسون ها نمیشه!

نمایش دیدگاه
mh338 پروفایل 5 آبان 1398
پاسخ به دیدگاه

سلام رفقا
موضوع قسمت ها به مربوطن یا مستقل هستند؟

نمایش دیدگاه
Amirhoseinalizadeh پروفایل 4 بهمن 1398
پاسخ به دیدگاه

سلام… هر قسمت موضوعی جداگونه داره

نمایش دیدگاه
ALI.SALEHI پروفایل 6 مرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

بعضی وقتا اونقدر آدم درگیر ماجراهای این مجموعه میشه که یاش میره دیگه 18 سالشه.
خلاصه اینکه عالیه ولی اگه واردش بشین دیگه راه فرار نداره.

نمایش دیدگاه
RBM پروفایل 4 مرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

فوق العاده عالیه. قشنگ طوری ساخته شده که فصل هاش و میشه چندین و چند بار دید. حتی از اولش هم استارت نزدین زیاد مهم نیست. من از اخرش شروع کردم و الان به فصل ۱۸ رسیدم. البته طول کشید ولی انقدر قشنگه اگار بهتون میگه بیا منو دانلود کن. جذابه.

نمایش دیدگاه
Ali1380zare پروفایل 29 اردیبهشت 1398
پاسخ به دیدگاه

دوستانی که این سریال رو دیدن میتونن بگن توی کدوم قسمت از فصل هاش آهنگ مایکل جکسون و خود مایکل جکسون رو نشون میده

نمایش دیدگاه
masih پروفایل 8 مهر 1398
پاسخ به دیدگاه

قسمت یک از فصل سوم

نمایش دیدگاه
Saeed.h پروفایل 2 اردیبهشت 1398
پاسخ به دیدگاه

دوستانی که اینو دیدن میتونن بگن که توی کدوم قسمت یا فصلش رئیس جمهوری ترامپ رو نشون میده؟!
واقعا ممنون میشم از کمکتون

نمایش دیدگاه
USNavySEAL پروفایل 22 اردیبهشت 1398
پاسخ به دیدگاه

قسمت12 فصل15 دوست عزیز

نمایش دیدگاه
Karo.l پروفایل 20 فروردین 1399
پاسخ به دیدگاه

ببخشید این قسمت که در مورد ترامپ نبود

نمایش دیدگاه
hasdan پروفایل 17 فروردین 1398
پاسخ به دیدگاه

http://www.simpsons.ir/sections/subtitles

زیرنویس کامل 605 قسمت در این لینک موجود است

نمایش دیدگاه
khakik پروفایل 29 بهمن 1397
پاسخ به دیدگاه

عاشقشم. عالیه. به جرات میتونم بگم هر فصلشو 100 بار دیدم

نمایش دیدگاه
mehx95 پروفایل 23 شهریور 1397
پاسخ به دیدگاه

فقط 8 فصل دیدم یه جورایی اعتیاد اوره

نمایش دیدگاه
mamadjavad4070 پروفایل 8 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

ببین همه چیز راجب این سریال عالیه . همه رفتارا و حرفا و … درسته درسته برای همینه جذابه زیاد من خودم اول فصل 30 رو دیدم و الان عاشقش شدم و دارم همه رو میبینم

نمایش دیدگاه
ramtinat پروفایل 28 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

سلام چرا rate های فصل های جدید همه پایینه؟؟ خیلی هم پایینه. از فصل های وسط به بعد

نمایش دیدگاه
mehx95 پروفایل 8 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

واقعا همینطوره من که رو دست این ندیدم یجورایی برای بزرگسالا هم خوبه مخصوصا کاراکتر دوست داشتنی هومر سیمپسون. دیوونه صداشم

نمایش دیدگاه
mamadjavad4070 پروفایل 18 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

به نظرم فقط برای بزرگسالانه شاید خخخ
حتمن حالا ک از این سریال خوشت اومده big mouth رو هم ببین حتمن

نمایش دیدگاه